Spæncom A/S

august 2014

Siden grundlæggelsen i 1947, hvor Spæncom som den første herhjemme begyndte at producere forspændte betonelementer, har Spæncom prioriteret udvikling højt og har en lang erfaring med at tænke aktuelle behov ind i et traditionsrigt produkt. I dag kommer dette bl.a. til udtryk i, at Spæncom gør brug af 3D-projektering i Revit og Tekla, hvilket har åbnet op for helt nye måder at arbejde på. Men virksomheden stopper ikke her. Byggeri skal være effektivt og bæredygtigt. Derfor arbejder alle medarbejdere i Spæncom på at gøre tingene hurtigere, smartere og mere effektivt således ressourceforbruget minimeres.

Det er både i Spæncoms og kundernes interesse at planlægge og gennemføre et effektivt samarbejde baseret på gensidig tillid, hvor det fælles mål er de gode byggeprocesser og tilfredsstillende resultater. Det er der god økonomi i for begge parter. Men det kræver en organisation, der er gearet til det, og her har Spæncom en spidskompetence, som ikke mange kan matche. Virksomheden sætter gerne deres store viden i spil tidligt i processen for på den måde at sikre, at det er de mest optimale løsninger, der arbejdes videre med. I selve projektfasen er der tilkoblet en projektleder, der sikrer en effektiv styring af tid, kvalitet, distribution og økonomi.

Derudover står Spæncom ofte selv for montagen og finishen af elementerne, hvilket sikrer fælles fodslag helt ud i sidste led.

I tæt samarbejde med kunden skabes komplette omkostningseffektive løsninger, hvor Spæncoms koncept og kapacitet betyder, at der kun skal entreres med én leverandør. Det sikrer kunden en langt større fleksibilitet og alsidighed i udviklingen af den ideelle løsning og sikrer samtidigt det bedste resultat til den bedste totalpris.

Produkter og ydelser

  • Huldæk
  • Tagelementer
  • Søjler og bjælker
  • Vægge- og facadeelementer
  • A-fundamenter
  • P-hus koncept
  • Stadionkoncept
  • Bro-koncept