Naturkraft

:
august 2020
Naturkraft - volden

På de 50 hektar uden for volden kan de besøgende opleve otte forskellige naturtyper, der repræsenterer hele Vestjylland.

Naturkraft - kuppel

I den ene af tre kupler kan man opleve et egetræ, der simulerer årets cyklus og illustrerer, hvordan stammen trækker vand og næring. I en anden kuppel reagerer himlen på forurening.

Naturkraft - ETFE-folien

ETFE-folien på hovedbygningens facade og tag er gennemsigtig og dermed en reel konkurrent til glas.

Naturkraft - markiser

De indvendige ovenlysmarkiser er leveret og monteret af Jyllands Markisefabrik. Alle markiser er automatisk styret.

Naturkraft - hovedbygning

I hovedbygningen er der opført tre sølvgrå oplevelseskupler i valsede jernprofiler. Den største er cirka ti meter i diameter.

Naturkraft - kile

Hovedbygningen er kilet ind i ringvolden med samme form som et stykke lagkage. I volden finder man også en bygningsdel opført i beton uden vinduer. Den rummer blandt andet garderobe, køkken, tekniske installationer og elevator op til volden.

Naturkraft - indgang

Oplevelsescentret Naturkraft handler om at se, mærke og forstå naturen.

previous next

Kraftfuldt oplevelsescenter

Naturkraft er et spændende, men anderledes byggeprojekt, hvor aktørerne har høstet erfaringer med integreret byggeri som samarbejdsform

Byggefakta

Naturkraft
Naturparken 10
6950 Ringkøbing
Danmark

Bygherre:
Ejendomsfonden Naturkraft
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Thøgersen & Stouby ApS, Hune & Elkjær A/S
Hovedentreprenør:
Hansen & Larsen A/S
Ingeniør:
Fuldendt, Rådgivende Ingeniører
Andre aktører:
SLA arkitekter A/S, Egetæpper A/S, Spæncom A/S
Areal:
5500 kvm.
Byggesum: 
275 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2017 - april 2020

Den 12. juni 2020 kunne oplevelsescentret Naturkraft nær Ringkøbing byde sine første gæster velkommen. Forud var gået ti års udviklingsarbejde inklusive et treårigt byggeprojekt.

Der er samlet set investeret mere end 300 mio. kr. i oplevelsescentret. A.P. Møller Fonden bidrog i 2017 med 100 mio. kr., og Ringkøbing-Skjern Kommune har givet et tilsvarende beløb. Af andre bidragydere kan nævnes Augustinus Fonden, Færch Fonden, Vestas og Realdania.

Sidstnævnte bragte finansieringen i mål med 25 mio. støttekroner.

Bag projektet står Komitéen for Etableringen af Naturkraft. Idéen med det bæredygtige oplevelsescenter er at ruste de besøgende til den grønne omstilling ved at give dem en bedre forståelse af naturens enorme kræfter og det energipotentiale, som den rummer. Det sker gennem spil, leg og læring, der alt sammen inspirerer til en mere klimabevidst fremtid.

Naturkraft omfatter et areal på 55 hektar. De fem hektar omkranses af en stor ringvold med en integreret hovedbygning på 5.500 kvm. Bygningen rummer en lang række oplevelsesinstallationer og vidensplatforme, som de besøgende kan udforske.

På de resterende 50 hektar uden for ringvolden kan gæsterne opleve otte forskellige naturtyper, der repræsenterer hele Vestjylland.

Delt i to projekter

Opførelsen af Naturkraft var delt op i et anlægsprojekt og et byggeprojekt.

Anlægsprojektet har omfattet etablering af ringvold i op til 13 meters højde, tilkørselsanlæg med svingbaner, byggemodning med forsyninger, landskabsbearbejdning med etablering af søer, vandløb og diger samt interne veje, stier, belysning og parkeringsarealer.

Byggeprojektet har omfattet opførelsen af en hovedbygning integreret i volden med facade og tag af ETFE-folie, bro over bygningen udført i fiberbeton, bærende stålkonstruktioner, installationer og tre store oplevelseskupler samt indgangspavillon og garage.

Bygherrerådgivningen er varetaget af Niras, mens arkitektfirmaet Thøgersen & Stouby har stået for den øvrige rådgivning i samarbejde med Arkitektfirma Hune & Elkjær, Fuldendt og SLA. Byggearbejdet er udført i hovedentreprise af Hansen & Larsen, der også har haft en række af underentrepriserne.

Integreret byggeri

Naturkraft var et komplekst og udfordrende byggeri, hvor der blandt andet skulle håndteres 400.000 kubikmeter jord, og hvor hovedbygningen med et tag af transparent folie skulle kiles ind i den kæmpemæssige ringvold. Det var udfordringer, der krævede specielle løsninger og et godt samarbejde mellem byggeriets aktører. Det gjaldt om at få mest muligt ud af hinandens kompetencer.

På den baggrund blev opgaven udbudt som ”Integreret Byggeri”. Det er en entrepriseform, hvor entreprenøren inddrages langt tidligere end i en traditionel hovedentreprise.

Normalt kommer hovedentreprenøren først ind i billedet, når et byggeri er færdigprojekteret, men med integreret byggeri bliver han inddraget allerede i projekteringen og er med til at idéudvikle på både materialer og byggeproces sammen med bygherren og bygherrens rådgivere.

Idéen er, at man ved at gøre brug af entreprenørens erfaringer tidligt i processen undgår at projektere noget, der måske ikke kan holde. Dermed sparer man tid og sikrer arbejdsro på den lange bane.

Udtrykker forståelse

En af byggeriets rådgivere, Hans-Henrik Høj Nielsen, der er partner og administrerende direktør i Fuldendt, udtrykker forståelse for, at nogle projekter bliver udbudt som integreret byggeri.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 3

Bolig

Carlsbakken

Ny boligtrekant på Hillerøds campusområde

Skole

Dalby Skole og Gymnastikforening

Farverig skole bindes sammen

Bolig

Digterparken

Lejeboliger i lyst og luftigt teglbyggeri

Hospital

DNV Gødstrup Psykiatrisk

Psykiatrien er åben

Bolig

Frimærket

Frimærket i Herlev – en frankering på 145 millioner

Bolig

Greensquare Garden

Bæredygtige boliger nær Amager Strand

Bolig

Herning Sky

Høje Herning

Bolig

Karetmagerlunden

Bæredygtig byudvikling

Kulturcenter

Naturkraft

Kraftfuldt oplevelsescenter

Bolig

Studiohouse

Det nye Gellerup

Bolig

The Residence CPH

Afdæmpet elegance ved vandet