Spæncom ser gevinster i 5D

Spæncom har nu sat fart på den digitale projektering og går efter en målsætning om, at 50 procent af alle elementtyper skal projekteres i 5D ved udgangen af 2018

Spæncom har nu sat fart på den digitale projektering og går efter en målsætning om, at 50 procent af alle elementtyper skal projekteres i 5D ved udgangen af 2018 – med økonomi og tid som fjerde og femte dimension. Det stiller både krav til virksomheden selv men i høj grad også til deres samarbejdspartnere, skriver virksomheden i en meddelelse.

BIM strategien hos Spæncom vedr. 5D projektering sker som et led i en ambitiøs målsætning om at højne aftalegrundlaget ved tidlig involvering med struktureret data, viden og standardisering. Dette sker bl.a. ved at sikre, at deres aftalegrundlag bliver digitaliseret i en sådan grad, at ”live” konsekvensberegning og kapacitetsoverblik gøres muligt.

- Vi har i længere tid arbejdet i vores udviklingsteam på at indarbejde og udvikle funktionalitet for alle vores produkter i 3D Tekla, så hele bygningsværket kan samles i den samme arbejdsmodel, fortæller regionschef Kim Nørrevang. En sådan udvikling og omstilling fra 2D til 3D er en omstillingsproces som Spæncom løbende arbejder med, så vi sikre, at vores medarbejdere er langt mere digitaliseret i deres tankegang ved at bygge en ekstra dimension på.

Kim Nørrevang fortæller, at det naturlige mål for at opnår 5D i Spæncom vil være at skabe forbindelse mellem betonelementerne iht. produktionstidsplaner, omkostninger og sporbarhed, hvilket virksomheden også arbejder med. Men den største gevinst ved 5D ligger, set fra Spæncoms side, i hele processen fra start til slut.

- Når vi i Spæncom arbejder med BIM, så handler det om ”data”, da det er data’en som danner grundlaget for vores pris, projektering og leverance, forklarer Kim Nørrevang. For at højne datakvaliteten i projekterne fra start til slut, så er det vigtigt, at grundlaget er entydigt og detaljeret. For at opnår dette vil vi i Spæncom i løbet af 2018 muliggøre brugen af standardkomponenter til Tekla til detaljering af samlinger i bygningsværket. En sådan funktionalitet vil muliggøre en forbindelse direkte mellem vores priskalkule, det automatiseret design samt sporbarheden af projektets udvikling fra opstart til aflevering, siger Kim Nørrevang.

-Når datakvaliteten bliver højnet, giver dette mulighed for en hurtigere prissætning, risikominimering og alternative løsninger baseret på en direkte kapacitetsvurdering ud fra datagrundlaget.