Spæncom i digital modellering

Som den første betonelementleverandør har Spæncom valgt at udarbejde samtlige elementvarianter som 3D modeller

Som den første betonelementleverandør har Spæncom valgt at udarbejde samtlige elementvarianter som 3D modeller i programmet Revit til indarbejdning i de digitale bygningsmodeller.

- I Spæncom ønsker vi at gøre komplicerede betonkonstruktioner nemmere at håndtere for kunderne, udtaler teknisk chef Kim Nørrevang. Samtidig ønsker vi at effektivisere projekteringen, så det er muligt i den tidlige fase at minimere risikoen for fejl, mangler og kollisioner. Derfor har vi som en del af implementeringen af Bygnings Informations Modellering (BIM) valgt at udarbejde samtlige elementvarianter som 3D Revit modeller og samtidig gøre dem tilgængelig for vores kunder ved at lægge dem ud på vores hjemmeside. Elementerne indarbejdes således allerede i starten af byggeprocessen, og på den måde detaljeres de digitale bygningsmodeller i en sådan grad, at en senere elementprojektering gøres mest effektiv for alle parter, siger Kim Nørrevang.

 - BIM modellerne har potentiale til at reducere ressourceforbruget til projektering i byggeriet væsentlig, ved at skabe en infrastruktur for udveksling af information på tværs i branchen. På sigt forventer vi, at en øget implementering af BIM modeller kan skabe ekstra værdi for vores kunder, udtaler Kim Nørrevang.

 -Overordnet har vi et mål om, at det skal være så nemt som muligt for kunderne at handle med Spæncom. Vi arbejder derfor hele tiden på at optimere processer og arbejdsgange, så knaster bliver fjernet, og projekterne kommer til at køre efter en snor. Det er til gavn for alle involverede, og jo mere vi kan hjælpe med at få tingene til at glide, des bedre. Her er BIM modellerne en naturligt udvikling i forhold til vores mål, siger Kim Nørrevang.