Spæncom vil udvikle sikkerhedskulturen

Spæncom har en årlig sikkerhedsuge, hvor alle virksomhederne i Consolis Gruppen fokuserer på arbejdet hen imod en kultur med nul ulykker.

Grundlaget for Spæncoms sikkerhedsarbejde er at opdage og korrigere risici før hændelser og ulykker opstår. Det kræver et arbejdsklima, hvor alle medarbejdere bekymrer sig om hinanden. "Tidlig påvirkning" var også temaet for Spæncoms årlige sikkerhedsuge, hvor alle virksomhederne i Consolis Gruppen fokuserede på arbejdet hen imod en kultur med nul ulykker.

Don’t walk by – gå ikke forbi – er et af motto’erne i Consolis Gruppen, som betonelementvirksomheden Spæncom er en del af. Alle skal tænke på deres kollegaer og turde sige fra, hvis nogle bevidst eller ubevidst gør noget risikofyldt.

– For mig handler det om at udvikle en sikkerhedskultur, som engagerer samtlige medarbejdere. I Consolis og Spæncom har vi sat høje mål og arbejder for en kultur med nul ulykker. Alle har mulighed for at påvirke både sin egen og andres arbejdsmiljø, siger Niels-Christian Rask, der er ansvarlig for sikkerhed og arbejdsmiljø hos Spæncom.

Synlig sikkerhedsledelse

Det er ofte specifikke situationer, der danner grundlag for konstruktive diskussioner, og som fører til en handling. Bruges de rigtige værktøjer? Er en bestemt opgave udført på den sikreste måde? Hvad ligger der bag en risikabel adfærd: Er det skødesløst, eller har medarbejderen ikke mulighed for at handle anderledes? I sidstnævnte tilfælde, hvad skal arbejdsgiveren ændre for at gøre arbejdspladsen sikrere?

En metode som kaldes VFL (Visual Felt Leadership) eller Synlig sikkerhedsledelse, anvendes til at diskutere risici og herefter enten fjerne risikoen eller tage de nødvendige forholdsregler.

– Synlig sikkerhedsledelse går ud på at være en god kollega og en god leder og ikke ignorere situationer, der ikke føles rigtig. Ved ikke at reagere bliver det jo en slags stille accept, siger Niels-Christian Rask.

Det er vigtigt at være opmærksom på positive eksempler. Hvis en person, der har valgt at arbejde sikkert, bliver bekræftet, mindskes risikoen for, at han eller hun ikke glider ind i en forkert arbejdsrutine. Det er også vigtigt at forudsige daglige risici og forebygge ulykker på alle niveauer, hvilket er grundlaget for alt sikkerhedsarbejde i Spæncom.

Risikovurdering af hele kæden

Proaktivitet, forudsigelse af risici og forebyggelse af ulykker, før de sker, er grundlaget for alt sikkerhedsarbejde i Spæncom og Consolis. Risikovurderinger udføres dagligt og på alle niveauer. De danner grundlaget for strategier og handlingsplaner med klare mål.

Det handler også om at se, hvordan de forskellige dele af virksomheden er forbundet. Spæncom har en række forskellige processer: salg, konstruktion, projektledelse, produktion og montage. Hvad kan man gøre allerede i projektfasen for at minimere risici senere i kæden? Det er vigtigt at identificere, hvad der kan gøres for at reducere risici i forretningsgangen og i planlægningsfasen.

– Det kan for eksempel handle om, hvorvidt designet er usikkert, eller hvor store betonelementerne kan være, så de fortsat kan håndteres sikkert. Vi bør handle på grundårsagerne, ikke symptomerne. Det er vigtigt, at en identificeret risiko ikke fører til en ulykke, siger Niels-Christian Rask.