Spæncom vil have flere kvinder i produktionen

En mere ligelig kønsfordeling vil forbedre både arbejdsmiljø og bundlinje, mener Spæncoms nye direktør. Hun vil gøre kulturen på Spæncom mere kvindevenlig og bidrage bredt til, at pigerne i folkeskolen oplever, at byggebranchen også rummer attraktive jobmuligheder for dem.

Kvinderne udgør kun 1,4 procent af medarbejderstyrken i produktionen hos Spæncom, og det tal vil adm. direktør Stine Egsgaard have forhøjet:

-Antallet af kvinder skal mindst fordobles i løbet af de kommende 10 år. Vi skal afspejle samfundet, og selv om der er langt til målet med et mere ligeligt mix i vores arbejdsstyrke, så skal vi i gang. Alle undersøgelser viser, at en mere jævnbyrdig fordeling af kvinder og mænd giver et væsentligt bedre arbejdsmiljø, hvilket igen forbedrer bundlinjen. Derudover styrker det mulighederne for innovation, når begge køns kompetencer og perspektiver er i spil. Endelig vil det også bidrage til at løse vores udfordring med mangel på arbejdskraft, hvis flere kvinder søger mod bygge- og anlægsbranchen, siger han.

Der er således langt mellem de lakerede negle i produktionshallerne på Spæncoms fabrik i Kolding. Men de findes, og nogle af dem sidder på Bettina Rytter Aggesen. Hendes job er blandt andet at indsamle og transportere ståldele til formbordene, hvor de bliver støbt ind i de tonstunge betonelementer. Bettina Rytter Aggesen er "rigtigt glad" for sit arbejde, men hun forstår godt, hvorfor der er så få kvinder i branchen:
-Det er hårdt fysisk arbejde - du skal være lavet af noget specielt for at kunne holde til det, og jeg tror, at det afholder mange kvinder fra at søge. Men kvinderne overser bare, at vi har mange hjælpemidler, der for eksempel klarer de tunge løft for os.

Hendes kollega Susanne Sørensen arbejder i tømrerafdelingen, og hun har også en forklaring på de få kvinder:
-Man skal som kvinde være af en særlig støbning for at være på en mandearbejdsplads som den her. Det er ikke for alle kvinder, for det duer jo ikke, man har sarte ører. Men mændene tager hensyn i starten og lægger en lille dæmper på sig selv, indtil de ved, at man har det fint med jargonen. De er også flinke til at hjælpe, hvis der er tunge ting, der skal løftes.

Tre anbefalinger

I dag er der kun ni procent kvinder i bygge- og anlægsbranchen, og det har været situationen de sidste 20 år. Samtidig viser undersøgelser, at der om 10 år vil mangle op mod 17.000 håndværkere. På den baggrund nedsatte Dansk Byggeri et råd - Byggeriets Kvinderåd - som Stine Egsgaard er en del af. Sidste år kom Byggeriets Kvinderåd med en række anbefalinger til, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan tiltrække og fastholde flere kvinder.  

De anbefalinger ligger da også helt på linje med de initiativer, som Spæncom, branchen og staten, ifølge Stine Egsgaard, skal tage for at få flere kvinder til at søge mod bygge- og anlægsbranchen:

Ny fortælling

-Det handler først og fremmest om at lave en ny fortælling om håndværksbranchen. En fortælling om, at branchen også er for kvinder, så den får et mere mangfoldigt image, der opløser stereotypen om, at en håndværker er en mand.

Stine Egsgaard mener for det andet, at det er vigtigt, at folkeskolerne indfører obligatoriske håndværksfag, så ikke mindst pigerne bliver opmærksomme på, at faguddannelser er ”spændende alternativer” til gymnasiet:
-Her skal Spæncom og resten af branchen bidrage ved at adoptere skoleklasser og invitere dem ud på virksomhederne, så de unge får øjnene op for job-mulighederne i vores branche. Den nye folkeskolereform giver skolerne mulighed for at bruge faglærere fra virksomhederne i undervisningen, og det bidrager Spæncom også meget gerne med.

Ambassadører i SFO`en
Endelig mener Spæncoms administererende direktør også, at det er vigtigt, at bygge- anlægsbranchen får ambassadører i fritidstilbuddene:

-Vi skal tage et opgør med stereotyperne om mandejobs og kvindejobs allerede fra børnene er små. Derfor skal det være en af SFO-pædagogernes opgaver at fortælle børnene, at faguddannelser i bygge- og anlægssektoren er en mulighed for både piger og drenge. Ungerne skal lære, at piger for eksempel også sagtens kan arbejde i betonelementbranchen.

Mere oplysning - flere kvinder

Tilbage i produktionshallerne i Kolding ser Bettina Rytter Aggesen og Susanne Sørensen også oplysning som den direkte vej til flere kvinder i produktionen i betonelementbranchen:
-Jeg tror på, at det vil gøre en stor forskel at få spredt budskabet overalt i samfundet om, at her er masser af jobs, som kvinder kan bestride. Mange kvinder holder sig væk fra branchen på grund af fordomme", fortæller Susanne Sørensen, og Bettina Rytter Aggesen fortsætter:
"Det ville være rigtigt godt at få branchen afmystificeret for kvinderne. De skal have at vide, at det ikke er farligt at være her, men at det tværtimod kan være et rigtigt meningsfyldt arbejde for dem. Så er jeg sikker på, at mange flere ville give branchen en chance.

Foto: Susanne Sørensen arbejder i tømrerafdelingen.