Bæredygtighed gennem effektiv anvendelse af betonelementer

Spæncoms CEO, Jesper Knudsen, ser et behov for at parterne i en byggeproces har en tæt dialog om EPD’er og data

I en tid, hvor bæredygtighed ikke længere bare er en trend, men en nødvendighed for vores planets fremtid, er det afgørende for byggebranchen at tage ansvar og implementere løsninger, der skaber varige positive aftryk.

Hos Spæncom forstår de vigtigheden af ikke blot at levere betonelementer, men også intelligente og mere bæredygtige løsninger til kunderne.

Spæncoms administrerende direktør Jesper Knudsen ser store muligheder i fremtidens byggeri.

"Vi er stolte af at være frontløbere inden for et mere bæredygtigt byggeri gennem vores fokus på effektiv anvendelse af betonelementer og tidlig involvering. Hos Spæncom tror vi på, at bæredygtighed og innovation går hånd i hånd. Vores mål er ikke blot at levere betonelementer, men at skabe løsninger, der hjælper vores kunder med at opfylde deres visioner på en måde, der er ansvarlig over for miljøet og samfundet. Sammen kan vi forme en mere bæredygtig og fremtidssikret byggeindustri."

Spæncom har siden 2019 arbejdet intensivt for at skabe nye produkter, der reducerer CO2-aftrykket, hvilket bl.a. har resulteret i huldæk med en CO2 besparelse på 31% i forhold til branchestandarden og vægge med en CO2 besparelse på 23% i forhold til samme branchestandard.

”Vi er selvfølgelig stolte over de resultater, som vi allerede har opnået, og som er best in class, men vi ønsker at fortsætte med at lægge betydelige ressourcer i udviklingen og dokumentationen af vores sortiment, da vi erkender, at disse faktorer vil spille en afgørende rolle som konkurrenceparametre på markedet. Vi ser også et behov for at parterne i en byggeproces har en tæt dialog om EPD’er og data generelt, så der opnås en større præcisering. Så er alle på samme side, og det styrker partnerskaberne og samarbejdet, hvilket vi ser som en nødvendighed for at imødekomme kommende krav”.

Jesper Knudsen fortæller, at det er velkendt, at betonelementer ofte udgør en betydelig del af et byggeri og for at maksimere deres potentiale og minimere miljøpåvirkningen er det afgørende at anvende betonelementerne, og beton generelt, hvor de tilfører størst værdi. Dette betyder nøje overvejelse af design, konstruktion og placering af betonelementerne.

Inden for denne ramme produceres der betydelige mængder data i form af branche EPD'er, produkt-EPD'er, Projekt EPD'er og LCA-beregninger, hvilket giver indsigt i det nye byggeris klimaaftryk.

Jesper Knudsen pointerer, at Spæncoms fokus er at kunne tilbyde kunderne både produkt-EPD'er og projekt-EPD'er. Disse dokumenter angiver præcist klimaaftrykket for det specifikke produkt i det aktuelle projekt. Han uddyber:

"I lyset af de skærpede krav i Bygningsreglementet, der nu for alvor begynder at blive indfaset, er især projekt EPD'er blevet stadig mere vitale som dokumentationsredskaber for vores kunder. Vi er fuldt forberedte til at levere denne dokumentation, og igen er tidlig involvering og tæt samarbejde en måde at sikre, at kunden får det mest optimale byggeri – også målt på klimaaftrykket.”

 

Fakta, Spæncom Green Spine Line og bæredygtige tiltag.

Op til 23 procent reduceret CO2 aftryk på vægge

Op til 31 procent reduceret CO2 aftryk på huldæk

Op til 10 procent af tilslaget kommer fra genanvendelse af nedknust spildbeton

100 procent genbrug af procesvand

En klar plan for løbende at reducere produkternes CO2-udledning yderligere over tid

Optimeret materialeanvendelse i designet af råhuset