Aquatarium

:
juni 2015

Aquatarium er placeret i et skovbryn lidt uden for Ringkøbing – begrønnet, skråt tilpassede tagflader og tilpasset naturen, tegnet af Ginnerup arkitekter A/S.

Aquatarium fremstår som en dynamisk og elegant lysskulptur om aftenen. Facaden på bygningen er opført i en kombination af glas og alu, udført af Fjelsø Alu Facader A/S. Foto: Hansen & Larsen A/S.

Vandværket er indrettet med henblik på at formidle læring om vandbehandlingsprocessen. Det rummer bl.a. de to store rentvandstanke med det færdigbehandlede rene drikkevand klar til forbrugerne.

previous next

Det lærende vandværk

Aquatarium er ét ud af otte projekter i fyrtårnsprojektet ‘Fremtidens Drikkevandsforsyning/FutureWater’ – det hidtil største udviklingsprojekt i vandforsyningsbranchen

Byggefakta

Aquatarium
Herningvej 135
Ringkøbing
Danmark

Bygherre:
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Bygherrerådgiver:
Alectia A/S
Arkitekt:
Ginneruparkitekter A/S
Totalentreprenør:
Hansen & Larsen A/S
Ingeniør:
Alectia A/S
Andre aktører:
Spæncom A/S
Areal:
1446 kvm.
Byggesum: 
20 mio. kr.
Byggeperiode:
juli 2014 - Februar 2015

Mon ikke de fleste vil medgive, at anlæg som et vandværk ofte fremstår som fremmedgørende i miljøet, hvad enten det er placeret i landskab eller i udkanten af et bymiljø. I hvert fald har det været filosofien hos Ginnerup Arkitekter A/S at der med Aquatarium placeret i et skovbryn lidt uden for Ringkøbing, skulle skabes et bygningsværk, der ikke virkede skræmmende på sine omgivelser, trods den lidt ‘hårde’ funktion som teknisk anlæg.

- Derfor har vi lagt stor vægt på, at vandværket med sin vinklede bygningsvolumen tilpasser sig stilfærdigt i sine omgivelser med begrønnede og skråtstillede tagflader. Området omkring vandværket henligger som naturgrund hvorved bygningen sætter et minimal aftryk i naturen og i sit udtryk kan man se det høje hvide bygningsvolumen i betonelementer rejse sig over selve procesbygningen, forklarer arkitekt Jens Erik Rasmussen fra Ginnerup Arkitekter A/S.

Selve råhuskonstruktionen har Spæncom været leverandør på med såvel huldæk, massive dæk, TTS tagelementer og bjælker.

Plads til læring

Vandværket har haft ønske om et offentligt hus i ordets bogstaveligste forstand med stor opmærksomhed på formidling og undervisning – og derfor er arkitekturen også indrettet herefter. Vandværket tager med sine to vinger i mod de besøgende og inviterer indenfor. De store glaspartier gør det også muligt at kigge ind og få et indblik i vandbehandlingsprocessen udefra. Mon ikke det er indstillingen til at formidle det nye og progressive der ligger bag det uofficielle navn på vandværket, nemlig Aquatarium frem for Lambæk Vandværk. Netop fordi det rækker lidt udover blot at være vandværk.

- Aquatairum er et spændende nyt vandværk; udvikling, lærdom og oplevelser er omdrejningspunkt, når gæsterne besøger anlægget. Aquatarium er ét ud af otte projekter i fyrtårnsprojektet ‘Fremtidens Drikkevandsforsyning/FutureWater’ – det hidtil største udviklingsprojekt i vandforsyningsbranchen, forklarer Jens Erik Rasmussen og fortsætter:

- Projektets primære formål er at udvikle nye teknologier, der kan bidrage til at øge den danske drikkevandssikkerhed og vandkvalitet. Projekt skal bl. a. udvikle intelligente værktøjer og metoder, som skal reducere energiforbruget og CO2-belastningen, sikre bedre drikkevandskvalitet, øge forsyningssikkerheden og forebygge bakterier i vandet, fortæller Jens Erik Rasmussen.

Metallisk udtryk

Som et hævet terræn rejser bygningen sig med sine græsdækkede tagflader. Der er sikret indkig til processen gennem de store glasfacader i hele facaden. Det grønne, organiske udseende er kombineret med et let metallisk og moderne udtryk ved en kombination af glas og alu-elementer, hvor facader er udført af Fjelsø Alu Facader A/S.

- Det er et spændende og innovativt byggeri som kombinerer det æstetiske med det praktiske. Vi indgik aftale med Hansen & Larsen A/S som var hovedentreprenør, om udførelse af facaderne, der blev udført i facadesystem Trigon 50 fra Hueck. Profilerne på glasfacade og ‘vinger’ er natur anodiserede, for optimal holdbarhed, fortæller Bjarne Glargaard, Fjelsø Alu Facader A/S.

Kreative konstruktører

Udførende entreprenør på Aquatarium har været Hansen & Larsen A/S i Skjern med en totalopgave, hvor der var flere udfordringer.

For det første var der lidt udfordring på elementsiden med bjælkekonstruktionen i beton, idet opgaven bl.a. omfattede sammenføjning af byggeriets høje og lave del, hvilket krævede mere detailprojektering end ellers.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 3

Forsyningsanlæg

Aquatarium

Det lærende vandværk

Offentlige kontorer

Billund Rådhus

Rådhus for børn og andre borgere

Bolig

Bispehaven

Atriumhuset

Pengeinstitut

BKS

Et topsikret kontantcenter

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Trivsel i uderummet

Uddannelsescenter

CBS - Graduate House

Fra privathospital til kandidathus

Hospital

DNU

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Kulturcenter

Dokk1

Bibliotek sammenbinder byens flader

Bolig

Egedalsvænge

Farveforvandlet boligblokke

Skole

Faaborg Sundskole

Indskolingen med det grønne multirum

Parkeringshus

Glostrup Hospital

Cirkulær parkering i grøn beklædning

Distributionscenter

GLS Aalborg

Bygningen er som én stor maskine

Hospital

Gudenå Hospice

Hospice med åbne øjne

Bolig

Hørning Parken

Skulpturer i det grønne

Uddannelsescenter

Kolding HF & VUC

Det gyldne videns-tempel

Forlystelsescenter

Korsbæk på Bakken

Matador-byen bliver genskabt

Bolig

Krøyers Plads

Havnens huse - før og nu

Kontorhus

Pakhuset

Flerbrugerhus på Langelinie

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Vonsildhave

Plejeboliger med hjemligt præg og indbygget tryghed

Bolig

Præstemarken

Renovering efter en stram og effektiv plan

Shoppingcenter

Rosengårdcentret

Modens triumf i Lilla gade

Sundhedscenter

Sundhedscenter Kolding

Et imødekommende hus med sundhed i centrum

Bolig

Vapnagaard

Facadeflirt i Vapnagaard