Hafniakollegiet

:
december 2020
Hafniakollegiet - altangange

Byggeprojektet, hvis boliger tages i brug inden jul, er opført efter bæredygtige principper og certificeres til DGNB Sølv. Beton, stål og trælameller udgør materialernes orkester.

Hafniakollegiet - svalegange

Kollegiets gårdmiljø er indrammet af svalegange og altaner, der samtidig er adgangsvejen for beboerne. PL Beton har produceret dækelementer samt et større program af søjler.

Hafniakollegiet - facade

Hafniakollegiet er placeret ved de store idrætsfaciliteter i Valby. Facadernes fliseskårne skifer har et udtryk som et mineralsk bjerglandskab. Arkitektonisk ide: Mangor & Nagel Arkitekter A/S.

previous next

Ungdom & jazz

Arkitektur, der improviserer og overrasker med elegante fraseringer er som jazz: Melodien spilles godt nok, men den lyder sjældent, som den plejer. Vi er på Hafniakollegiet i Valby

Byggefakta

Hafniakollegiet
Julius Andersensvej 4
2500 Valby
Danmark

Bygherre:
Samvirkende Boligselskaber
Bygherrerådgiver:
Nova5 Arkitekter A/S, Wissenberg A/S
Arkitekt:
Kjær & Richter Arkitekter A/S, Mangor & Nagel A/S
Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Areal:
5500 kvm.
Byggesum: 
85 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2019 - november 2020

Formgivning er en udfordrende opgave. Formen af en genstand eller – som her – en bygning vil ofte være styret af funktionen; andre gange inspireret af et materiale. Eller formen kan med en helt særlig geometri berette, hvad her er i gang. Det er netop tilfældet på det nye Hafniakollegium i Valby, som staver til aktiv ungdom ved hjælp af dynamiske tagforløb, lette og sprøde skiferfacader og et gårdrum, der opfordrer til liv og glade dage 24/7.

Hafniakollegiet udspringer som et resultat af en rammeaftale mellem Mangor & Nagel Arkitekter og det almene boligselskab KAB-Bolig om sammen at skabe nye fællesskaber, bl.a. med arkitekturen som døråbner.

Kollegiet henvender sig især til unge idrætsudøvere og er nabo til store idrætshaller (bl.a. Valbyhallen) og til et af Nordens største sportsanlæg, hvor der spilles hånd- og fodbold. I alt tilbyder kollegiet 140 ungdomsboliger i størrelser fra 36 til 50 kvm i et alternativt layout med individuelle boliger i særlige geometrier, som gerne fravælger firkanten og rette vinker. Indtrykket bliver også på den måde aktivt og engageret med en forhåbentlig frugtbar inspiration til de unge idrætsudøvere, som samtidig vil studere i København.

Hafniakollegiets jazz-inspirerede formgivning til trods arbejder arkitekturens skitseprojekt fra Mangor & Nagel med kendt og afprøvet statik: Bærende betonelementer danner husenes basis, skåret til med trekantede gavle, som åbner for de let rejste tage. Bygningerne optræder i tre etager, og adgangen til boligerne, der er placeret side om side, sker ad svalegange, formgivet, så de både løser opgaven og samtidig tilfører karakter til gårdrummets miljø.

Mens det er fliseskåret skifer, der som et lokalt Rocky Mountains præger gadefacaderne, er gårdrummets temaer rustikt og industrielt komponeret med stål og beton som de ledende instrumenter.

Betonprogram

PL Beton A/S har i denne sag valgt ud fra mange hylder i Rønne-støberiet, hvorfra PL beton har leveret alle altan/svalegangene som 220-250 mm tykke betondæk med sort armering, ensidigt fald og afvanding fra forkant samt vederlag på i alt 89 galgesøjler med vinkler på facaden. Søjleprogrammet er leveret i varianter fra 250 x 250 mm til 250 x 350 mm, dertil bjælker i 250 x 500 mm, alt udført og leveret i robuste varianter, der er udviklet til at modstå klima og aggressive miljøer.

Både ude og inde ses også trapper af beton i etagehøjder på 1000 mm. Der er siddetrapper med tre og seks trin og en repos på 8,6 kvm.

Hafniakollegiet er en opgave, der fremstår som adresseret til PL Beton og producentens selvforståelse som den, der leverer alle former for altaner og altangangsløsninger både i traditionel beton såvel som højstyrke-versioner. PL Beton har faktisk årelang erfaring med svalegangselementer og udkragede altaner både til renovering og nybyggeri. Den erfaring fik de brug for her.

Byens ungdomsboliger

I forbindelse med projektstart på Hafniakollegiet lød det fra Københavns kommune, at det er kommunens ambition at opføre et bredt program af ungdomsboliger i de kommende år.

– De sidste fire år er der bygget omkring 1000 nye ungdomsboliger om året i København, og 5000 nye skyder op i de næste år rundt omkring i København.

I alt har Københavns Kommune en ambition op at opføre 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år. Og dem er der behov for.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 5

Ungdomsbolig

Artillerihuset

Ejerskab & fællesskab

Ungdomsbolig

BaseCamp København Lyngby

BaseCamp Student - studieboliger til en ny tid

Bolig

Bastionen

Storbykarré med hængende haver

Børneinstitution

Eventyrhaven

Velkomsten er rund

Bolig

Gartnerbyen Seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab med farveskift

Bolig

Ibihaven

Bæredygtigt boligfællesskab

Bolig

Lindeparken

Boliger på Banegårdspladsen

Bolig

Munkebjerg Park

Luksus-boligblokke med knæk og spring

Bolig

Nabolaget etape 2

Højkvalitets lejeboliger med sjæl i hjertet af Aarhus

Forskningscenter

NIDO Danmark

Fjernlys fra reden

Distributionscenter

Reitan Distribution

Returterminal og vaskehal i gråt og sort

Bolig

Slagteristrædet

Nyt boligkvarter midt i byen

Bolig

Stempelhusene

Og om lidt er kaffen klar

Bolig

Strandhøjen 2, første etape

Ejerlejligheder i forskudt plan helt ud til Storebælt

Lager

Vindhallen

Lindab-udvidelse med brug af egne materialer