Transport og logistik

Aarhus Letbanes Trafik- og Servicecenter

Togbyggeri med indlagte spor

Letbanen er på vej. I banegraven står det første tog klar i den bygning, der skal servicere tog og huse Letbanens administration