Boliger

Østerbro Brygge, etape 2

Fra hashklub til grønt brokvarter

Østerbro Brygge i Aalborg er et spændende bud på et moderne brokvarter med en grøn dimension

Brunevang

Nænsom renovering af almene boliger

I boligområdet Brunevang i Rødovre er der gennemført en omfattende renovering af de eksisterende boliger, samtidig med at de fleste beboere kunne blive boende