Syddansk Universitet, SDU

:
december 2020
Syddansk Universitet, SDU - trappe

Interiøret i SDU Esbjergs fakultetsbygning bærer præg af tre betydelige dagslyskilder: lysgårde, facaderuder og et gennemgående ovenlys over den centrale læringstrappe.

Syddansk Universitet, SDU - dronefoto

Bygningen, som er skitseprojekteret af Arkitema og gjort færdig af Cubo Arkitekter, er udført som en nær slægtning til UC Syd, opført 2015. De to institutioner vil få et udstrakt samarbejde.

Syddansk Universitet, SDU - facade

SDU Esbjerg sender signaler om en grøn, klimafornuftig arkitektur, der både lægger vægt på æstetik og funktion. Grønt og transparent er en del af Jakobsen & Blindkildes totalentreprise.

previous next

Søsteren på Degnevej

Syddansk Universitet, bedre kendt som SDU, har opført en ny fakultetsbygning på Campus Degnevej. Det er blevet en fornem totalentreprise med streg af førende arkitekter

Byggefakta

Syddansk Universitet, SDU
Degnevej 16
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Bygherrerådgiver:
Arkitema Architects K/S, Sloth Møller A/S, Niras A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S, Cubo Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Jakobsen & Blindkilde A/S
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Areal:
7750 kvm.
Byggesum: 
130 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2019 - januar 2021

Degnevej er adressen på et område i Esbjergs nordlige perimeter, som i de senere år virkelig lever op til sit navn: At være den skriftkloge degn, som i gamle dage underviste sognets børn. I dag er det de unge studerende, som modtager læring på Degnevej; og det er professionshøjskolen UC Syd og Syddansk Universitet, SDU, som står for projektet.

Det er gået så godt med det Syddanske Universitet i Esbjerg (13 pct. vækst), at der for fem år siden blev konstateret et behov for ekspansion (Helhedsplanen, Prognoser og strategi 2015). Beslutningen blev at flytte SDU fra Niels Bohrs Vej til den samme adresse som UC Syd med det formål at skabe nye, fælles rammer for alt det, som det giver mening at samarbejde om.

Dermed var grundlaget skabt for den totalentreprise på Degnevej, som Jakobsen & Blindkilde vandt sammen med Cubo Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører på basis af et skitseprojekt fra Arkitema. I sit dna er den nye universitetsbygning en søster til det eksisterende UC Syd, om end de to søskende ikke er rundet af helt den samme arvemasse.

Jakobsen & Blindkilde har leveret et hus med grundliggende samme statik, som er kendt fra ikke bare søsteren, men som er samlet typologi: En bærende betonkerne, beklædt med rødt murværk, og – som sin lidt ældre slægtning fra 2015 – står i blot to etager, hvis fodaftryk så til gengæld tager lidt mere af grunden i besiddelse.

Det layout skaber en tryg og vedkommende stemning i en menneskelig skala og med de lave bygningslænger som en markant ramme om skærmede gårdrum med mulighed for vekslende udfoldelse, herunder de rekreative.

Lysgårde

Samtidig danner formen attraktive lysgårde, der kan supplere et generøst ovenlys med masser af timer under en varmende sol. Også facaderne fremstår åbne og inviterende med imponerende glaspartier, som energireguleres af såvel faste lameller som dynamiske, CTS-styrede udvendige screens.

Læg dertil, at SDU Esbjergs nye campusbygning også aspirerer til en miljøcertificering efter DGNB, så giver det god mening at sikre indeklima og de miljødata, som også får et tilskud fra solceller og en ”grøn” gavl i form af en vertikal beplantning.

SDU Esbjergs nye fakultetsbygning er disponeret med 11 undervisningslokaler og et program af administrative kontorer i stueetagen, som også har rummelige fællesarealer med bl.a. en læringstrappe som et fleksibelt mødested for de studerende. På overtagen findes især faciliteter til forskning i form af bl.a. laboratorier.

Fakultetsbygningen udmærker sig ved at være produceret i en sikkert anført totalentreprise af Jakobsen & Blindkilde med det klare budskab at være et nært familiemedlem til UC Syd. Men det noteres også, at det færdige projekt fremstår karakterfuldt i sin egen ret.

Jakobsen & Blindkilde har med SDU Esbjerg igen dokumenteret, at den efterhånden 80 mand store entreprenørvirksomhed arbejder både præcist og fleksibelt, bl.a. ved hjælp af en betydelig egenproduktion inden for jord, beton og anlæg sammen med murer og tømrer.

Respekt og samarbejde

Det er også en vedtaget strategi hos Jakobsen & Blindkilde, at man ofte arbejder med kendte og afprøvede underentreprenører, som i tilgift gerne må have lokal tilknytning.

Det er et kardinalspørgsmål for entreprenøren at respektere den økonomiske ramme og samtidig vejlede bygherren i forhold til totaløkonomiske overvejelser.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 5

Ungdomsbolig

Artillerihuset

Ejerskab & fællesskab

Ungdomsbolig

BaseCamp København Lyngby

BaseCamp Student - studieboliger til en ny tid

Bolig

Bastionen

Storbykarré med hængende haver

Børneinstitution

Eventyrhaven

Velkomsten er rund

Bolig

Gartnerbyen Seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab med farveskift

Bolig

Ibihaven

Bæredygtigt boligfællesskab

Bolig

Lindeparken

Boliger på Banegårdspladsen

Bolig

Munkebjerg Park

Luksus-boligblokke med knæk og spring

Bolig

Nabolaget etape 2

Højkvalitets lejeboliger med sjæl i hjertet af Aarhus

Forskningscenter

NIDO Danmark

Fjernlys fra reden

Distributionscenter

Reitan Distribution

Returterminal og vaskehal i gråt og sort

Bolig

Slagteristrædet

Nyt boligkvarter midt i byen

Bolig

Stempelhusene

Og om lidt er kaffen klar

Bolig

Strandhøjen 2, første etape

Ejerlejligheder i forskudt plan helt ud til Storebælt

Lager

Vindhallen

Lindab-udvidelse med brug af egne materialer