Forskningscenter

NIDO Danmark

Fjernlys fra reden

På NIDO i Gødstrup ved Herning bedriver man sundhedsforskning og formidler uddannelse. Den kombination forudsætter visioner, ro og tryghed. De nye bygninger spejler begge dele

Niels Bohr Bygningen

Videnskab & fællesskab

Prismefacaden på den nye Niels Bohr Bygning i København portrætterer sandhedens varemærke: Den ændrer sig efter tid, sted og øjnene, der ser

Skou-bygningen, Aarhus Universitet

Biomedicinske bygningslænger i gule tegl

Til trods for at Aarhus Universitet gradvist er vokset ud af Universitetsparken, er det lykkedes at placere endnu en karakteristisk bygning i det store parkområde

Arla Innovation Centre

Mødet mellem natur og tanke

Kvierne græsser omkring Arla Innovation Centre og minder om, at det hele starter med mælk. Bygningen ligger i det åbne landskab, men samtidig i et absolut centrum for innovation og vækst

Mærsk Bygningen, Det Nye Panum

Doktor Folkekær – forskning i øjenhøjde

Panum Instituttet har i fire årtier sat sit håndfaste præg på en bydel i hovedstaden. Nu vokser medicinforskningens arkitektur i højden og åbner sig mod sin befolkning

House of Innovation

Detaljernes dronning

Seneste medlem af familien Novo Nordisk Park i Måløv kan minde om en arkitektonisk klon af de øvrige medlemmer. Dog med væsentlige opgraderinger både ude og inde

Pharma Science Center

Modsætningernes møde

I modsætninger opstår energi og dynamik. Det gælder i den biotekniske forskning og i arkitekturen. Den sandhed er et afsæt for et nyt hus til sundhedsvidenskaben

Landsarkivet i Viborg

Bogreolen længe leve

Viborg har siden 1891 været hjemby for et af landsarkiverne under Rigsarkivet. Der har været markant vækst i arkivalierne lige siden: Fjerde udvidelse er nu afsluttet

Force Technology

Ny fortolkning af en eksisterende bygning

Ved udbygning i flere omgange er det en balance at fastholde den oprindelige stil og samtidig signalere fornyelse. Det er lykkedes fint for Force Technology i Brøndby

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser

Den nye forskerpark ved SDU i Odense er særpræget i sin arkitektur på den spændende måde. Alligevel er det noget helt andet, der overrumpler førstegangsbesøgende

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

De studerende på Roskilde Universitet kan glæde sig over 5.000 kvm velindrettede og topmoderne laboratorie-faciliteter

Foss Innovation Center

Højteknologi i rombeformet ramme

FOSS-koncernens nye innovationscenter, som er tegnet af Sahl Arkitekter, åbner sig ikke alene mod det omgivende landskab, men også husets indre gør medarbejderne synlige for hinanden

Inano Center

Universitetsbyggeri peger nye veje

Det nye tværfaglige forskningscenter iNANO Center er på én gang forankret i Aarhus Universitets smukke helhed og et sted, der rækker ud over de nationale grænser

Forskerparken Svendborg

Maritim forskerpark

En gammel gasværksgrund i Svendborg er forvandlet til inspirerende miljø for erhverv og innovation

Københavns Biocenter

Genetik med udsigt

Bioteknik foregår traditionelt bag lukkede døre. På Københavns Biocenter er et paradigmeskifte på vej mod lys, luft og åbenhed

Alsion, Syddansk Universitet

Husrækken ved Alssund

Alsion løfter Sønderborg og samler vidt forskellige funktioner under samme tag og arkitektoniske idé