BaseCamp København Lyngby

:
december 2020
BaseCamp Lyngby - stier

Overalt, hvor man færdes, både i terræn og på etagerne åbner der sig nye vuer og skiftende perspektiver takket være byggeriets komplekse form.

BaseCamp Lyngby - taghaver

Taghaverne smelter sammen med landskabet mellem og rundt om bygningerne. Fra arkitektens side har det været et vigtigt element at trække naturen helt ind i byggeriet.

BaseCamp Lyngby - gulve

Alle gulve i fælleshuset er belagt med en gennemfarvet kulsort flydemørtel, der er udviklet specielt til projektet af specialisten Marlon Tørmørtel A/S. Belægningen er også anvendt i trappeopgangene i slangen.

BaseCamp Lyngby - studiebolig

Hovedparten af boligerne i BaseCamp er studieboliger. Boligerne fås i forskellige størrelser, men er alle færdigindrettede og møblerede. He ses en af de dobbelthøje boliger med, der fremkommer naturligt på grund af husets skrånende tag.

BaseCamp Lyngby - fælleskøkken

De fleste studieboliger er indrettet med deres eget tekøkken. Ikke desto mindre er der gjort meget ud af fælleskøkkenerne, der hver deles af 25 beboere. Køkkenerne ligger med regelmæssige mellemrum i gangarealerne.

BaseCamp Lyngby - studiebolig gulv

Stilen i studieboligerne er rå og frisk med nøgne betonoverfalder. LVT-gulvene i boliger og fællesområder i farven Schwarzwald passer fint i stilen og er samtidig behagelige og robuste. Belægningen er leveret af AB Gustaf Kähr.

BaseCamp Lyngby - fælleshus

Det cirkulære fælleshus i tre etager på i alt 2.250 kvm er i et stort rumforløb. Kun kontorer, træningsrum, værksteder og stillerum er lukket af som selvstændige rum.

BaseCamp Lyngby - 50+ bolig

De 48 50+ boliger blev tilføjet projektet efter input fra kommunen. Al malerarbejde på BaseCamp Lyngby er udført af Malerselskabet SBM A/S. En stor del af opgaven har bestået i at behandle alle de nøgne betonoverflader med en sealer, der skulle være så usynlig som mulig.

BaseCamp Lyngby - ph.d bolig

Ph.d. boligerne ligger størrelsesmæssigt mellem studieboligerne og 50+ boligerne. De er især henvendt til udenlandske ph.d. studerende og medarbejdere fra lokale virksomheder som Novo og Microsoft.

BaseCamp Lyngby - loungeområde

I tilknytning til fælleskøkkenerne er et stort loungeområde, hvor de unge kan trække ud, når studeboligen bliver for trang eller for ensom.

BaseCamp Lyngby - facade

Firmaet AS Facader har stået for lukningsentreprisen, hvilket inkluderer montagen af mere end 10.000 kvm glas og hele 16 kilometer af de lodrette sollameller, der er monteret med forskellig afstand til facaden, så de tilsammen tegner et cirkelslag i modsætning til de kantede elementer.

BaseCamp Lyngby - hovedindgang

Det er svært at overskue geometrien i byggeriet BaseCamp Lyngby når man står ved hovedindgangen. Den snoede hovedbygningen falder i højden fra seks etager og helt ned til terræn ved indgangen.    

previous next

BaseCamp Student - studieboliger til en ny tid

BaseCamps studieboliger i Lyngby byder ikke alene på et nytænkende koncept for studieboliger til danske og udenlandske unge, byggeriet er af høj arkitektonisk kvalitet

Byggefakta

BaseCamp København Lyngby
Skovbrynet 2-24
Kongens Lyngby
Danmark

Bygherre:
BaseCamp Student Real Estate ApS
Arkitekt:
Lars Gitz Arkitekter, MAA, MDD
Totalentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S, Max Bögl
Ingeniør:
ÅF Buildings Denmark
Andre aktører:
Kragh & Berglund
Areal:
41500 kvm.
Byggesum: 
500 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2018 - september 2020

I Lyngby har et af de senere års mest spektakulære byggerier tilsyneladende skudt sig op fra undergrunden ved egen kraft - eller sådan ser det i hvert fald ud, når man står foran den store, amorfe struktur, der rejser sig fra terrænniveau og helt op i seks etager i én glidende bevægelse. Der er ikke tale om et nyt kunstmuseum eller et domicil for en amerikansk IT-gigant, men derimod om boliger. BaseCamp Student konceptet bliver i disse år rullet ud i både Danmark og andre europæiske lande i form af store nybyggerier eller ombygninger af eksisterende byggerier i nogle af de store studiebyer.

Det handler nemlig først og fremmest om studieboliger, men BaseCamp København Lyngby rummer også boliger rettet mod gruppen 50+ og boliger til ph.d. studerende og forskere. Nærmere bestemt rummer BaseCamp Lyngby i alt 786 lejligheder, heraf 639 studieboliger, 99 såkaldte ph.d.- eller virksomhedsboliger og 48 boliger til målgruppen 50+.

Ud over boligerne har BaseCamp Lyngby et fælleshus på 2.250 kvm fordelt på en kælder og to etager. Fælleshuset rummer bl.a. café, loungeområder, træningsfaciliteter, vaskeri og festsal. Området byder også på 20.800 kvm beplantet areal på terræn og i form af taghaver, herunder en løbebane på 800 meter på bygningens tag. Der er 269 parkeringspladser, heraf 161 på terræn og 108 i p-kælder.

BaseCamp Lyngby er placeret i Lyngby, der er en nordlig forstad til København, på en grund, hvor Plantedirektoratet tidligere havde til huse. Byggeriet ligger i kort afstand til Lyngby Sø, motorvej, S-station og ikke mindst DTU. Studieboligerne vil derfor appellere ikke alene til studerende fra DTU, men også studerende på uddannelsesinstitutioner i København, der kun er en halv time væk med offentlig transport.

Slangeformet byggeri

Når man står ved hovedindgangen i den nordvestlige del af området opleves det, hvordan enderne af byggeriet starter på hver sin side helt nede i terrænniveau. Herefter løfter det sig langsomt og skyder i vejret, samtidig med at det krummer til først den ene, så den anden side. Man forstår som beskuer ikke umiddelbart geometrien, men løfter man sig op i droneperspektiv ses hovedhuset, der rummer boligerne, som en række sammensatte cirkeludsnit, som bugter sig i en langstrakt slangeform, der skifter mellem det konvekse og det konkave. Midt i det første gårdrum, tæt på indgangen ligger fælleshuset, der har form som en lav cylinder.

– Det er tanken, at byggeriet skal opleves som om en del af landskabet skyder sig op, når man ankommer fra nord. Det er en superstruktur, der kurver sig rundt i forskellige forløb, sådan at det skaber nogle mere intime, udvendige rumforløb, både i det indvendige gårdforløb og på ydersiden, hvor bygningen trækker det grønne landskab ind, så man får opløst barriererne mellem bygning og landskab. Det bliver til en landskabelig skulptur, hvor man hele tiden oplever noget nyt, når man går rundt, fortæller Lars Gitz fra Lars Gitz Architects, der har tegnet byggeriet.

Da bygningens tag går helt til terræn har det været muligt at skabe et taglandskab med varieret bevoksning og en 800 lang løbebane, der allerede er blevet et populært udflugtsmål for naboerne i området. Taget giver også plads til 800 kvm solcellepaneler, der har været med til at løfte byggeriet op til DNGB Guld Niveau.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 5

Ungdomsbolig

Artillerihuset

Ejerskab & fællesskab

Ungdomsbolig

BaseCamp København Lyngby

BaseCamp Student - studieboliger til en ny tid

Bolig

Bastionen

Storbykarré med hængende haver

Børneinstitution

Eventyrhaven

Velkomsten er rund

Bolig

Gartnerbyen Seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab med farveskift

Bolig

Ibihaven

Bæredygtigt boligfællesskab

Bolig

Lindeparken

Boliger på Banegårdspladsen

Bolig

Munkebjerg Park

Luksus-boligblokke med knæk og spring

Bolig

Nabolaget etape 2

Højkvalitets lejeboliger med sjæl i hjertet af Aarhus

Forskningscenter

NIDO Danmark

Fjernlys fra reden

Distributionscenter

Reitan Distribution

Returterminal og vaskehal i gråt og sort

Bolig

Slagteristrædet

Nyt boligkvarter midt i byen

Bolig

Stempelhusene

Og om lidt er kaffen klar

Bolig

Strandhøjen 2, første etape

Ejerlejligheder i forskudt plan helt ud til Storebælt

Lager

Vindhallen

Lindab-udvidelse med brug af egne materialer