DR-Byen segment 4, Koncerthuset

:
marts 2009

Koncerthusets blå kube fungerer, når det er mørkt, som lærred for billed- og videoprojektioner, som temamæssigt relaterer sig til aftenens koncerter og arrangementer.

Eskalatorer eller trapper fører fra foyerens nederste niveau op til de øvrige, således at publikum ledes ind til den rette indgang til Studie 1.

Den store foyer ligger direkte nedenunder koncertsalens skællede meteor. De tre trappetårne bærer hovedvægten fra den 12.000 tons tunge koncertsal. Contec ApS har bl.a. stået for at støbe alle gulve i publikumsarealerne i indfarvet højstyrkebeton.

Koncertsalen er overraskende intim og med nærhed til orkesteret, på trods af at den rummer op til 1.800 tilskuere. Den 72 tons tunge canopy over scenen rummer teknisk udstyr og belysning. En del af salens almene belysning kommer fra canopyens indirekte belysning af loftet. Scenen er på 266 kvm og består af 28 podier, som kan hæves og sænkes trinløst.

Koncertsalen er amfiteatralsk opbygget med publikum siddende på terrasser og balkoner rundt om orkesteret. Salen måler indvendigt 60x47 m og har en højde på 24 m.
Publikum sidder fordelt gruppevis på terrasser rundt om i salen. Stolene er stort set kopieret fra originalerne i Radiohuset, men er udført af spanske Figueras.

Studie 2 er med sine 555 kvm og plads til 540 koncerthusets næststørste sal, og kan benyttes til både jazz, pop, rock og klassisk, alt efter hvordan akustikken reguleres.

Studie 3 er med sine hvide lysende felter og sorte højglans overflader kraftigt pianoinspireret. Studiet kan rumme op til 170 personer.

Studie 4 rummer 183 siddepladser eller 285 ståpladser alt efter sceneopbygning, og akustikken er især beregnet til korsang og kammermusik.

previous next

Meteornedslag i Ørestaden

Udefra fremstår Jean Nouvels koncerthus som en delvis transparent blå kasse mens koncertsalens skællede og fragmenterede ydre form er amfi teatralsk opbygget med plads til 1.800 tilskuere

Byggefakta

DR-Byen segment 4, Koncerthuset
Emil Holms Kanal 20
2300 København
Danmark

Bygherre:
DR
Bygherrerådgiver:
Ateliers Jean Nouvel
Arkitekt:
Ateliers Jean Nouvel
Ingeniør:
Niras A/S
Andre aktører:
MT Højgaard A/S, E. Pihl & Søn A/S
Areal:
26000 kvm.
Byggesum: 
1.700 mio. kr.

Et af tidens mest omtalte byggerier er for nylig blevet åbnet for publikum – DR’s koncerthus i DR Byen i Ørestaden. Begejstrede danske og udenlandske anmeldelser af arkitekturen og de første afholdte koncerter druknede stort set den megen snak om overskredne budgetter, som ellers har præget den offentlige diskussion om projektet.

Og der er vitterligt tale om et imponerende tænkt og udført projekt, hvor det er lykkedes at virkeliggøre den verdensberømte franske arkitekt Jean Nouvels særegne visioner uden mange kompromisser, godt hjulpet af et stort net af entreprenører og rådgivere med NIRAS A/S som projekterende ingeniør på hele byggeriet.

- Jean Nouvels design har som udgangspunkt været meget konceptmæssigt, nærmest på niveau med et forprojekt, og hvor andre så i meget tæt dialog med arkitekten er gået ind og udviklet tingene færdigt, fortæller DR’s Projektdirektør Finn Gjørret.

- Der har ikke været kørt et traditionelt fagtilsyn fra arkitektens side, de har i højere grad gået ind og vurderet det færdige resultat, så der har været nogle justeringer undervejs. I nogle tilfælde har der dog været nogle økonomiske og tidsmæssige faktorer, der har gjort, at vi har måttet sige, at her stopper udviklingsprocessen altså, siger Finn Gjørret og fortsætter:

- Jean Nouvels tegnestue har haft 10-15 folk siddende for at udvikle designet og vurdere arbejdstegningerne undervejs. Mange detaljetegninger har entreprenørerne så selv udført.

Kompleks opbygning

Med åbningen af koncerthuset kulminerer næsten 8 års byggeri og DR’s udflytning til den nye DR By i Ørestaden. Den overordnede plan er udformet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som også byggede Danmarks Radios oprindelige hovedsæde, Radiohuset. VLA har selv forestået segment 1, mens Dissing + Weitling og Gottlieb og Paludan sammen med Nobel arkitekter har stået for henholdsvis segment 2 og 3. De fire segmenter forbindes af en kolossal glasomkranset gang, kaldet Indre Gade, som samtidig fungerer som DR Byens rygrad og mødested.

Selve koncerthuset består af den store koncertsal, Studie 1 og de mindre studier 2, 3 og 4, foyer, publikumsfaciliteter, kontorer og redigeringsrum, dirigent- og øverum og meget mere – i alt omkring 200 rum.

Selve koncertsalen, hvis skællede og fragmenterede ydre form er inspireret af en meteor, svæver 15 m over jorden og er båret af de tre trappetårne og støttet af seks slanke søjler. Gulvet under salen udgør koncerthusets foyer, og herunder ligger de tre mindre studier. Uden om det hele bærer en spinkel konstruktion koncerthusets glasfacade. For enden af bygningen ligger en blok med kontorer, decentrale redigeringsstudier og andre personalefaciliteter. Krudtet er ikke alene fyret af på de publikumsorienterede arealer, også gangarealer og kontorerne er flot udformede med god udsigt, et rart arbejdsmiljø, selvom der stadig arbejdes lidt med akustikken i rummene.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 1

Bolig

Åhaven

Boliger i stringent variation

Kontorhus

Company House

Smukke facader på stribe

Kontorhus

Company Park Com2

Moderne kontorhus i grønne omgivelser

Kulturcenter

DR-Byen segment 4, Koncerthuset

Meteornedslag i Ørestaden

Bolig

Finderup Parken

Boliger i byen med egen park

Hotel og konference

First Hotel Vesterbro

Konferencepavillon i baggården

Bolig

Grønløkkeparken

Nye boliger på gammel industrigrund

Offentlige kontorer

Helsingør Byret

Helsingør Byret i vertikal beklædning

Hotel og konference

Hindsgavl

Kostald forvandlet til hotel

Offentlige kontorer

Kilde Allé

Udsigt og små oaser til skattefolket

Bolig

Magnolia Husene II

Elegance i Porcelænshaven

Domicil

Multiline

Højlager med omtanke

Bolig og kontor

Rørfabrikken

Markante boliger i højden

Domicil

ScanNet

Fra kosteskab til storkontor

Pengeinstitut

Sparbank

Afskærmet bank

Bolig

Stiagergrunden

Den spanske trappe i Værløse

Kontorhus

TV 2

TV 2 holder stilen

Domicil

VKR Holding

VKR-domicil i lysets tegn