Company Park Com2

:
marts 2009

Company House I (t.h.) og Company House II (t.v.) er to ud af i alt otte planlagte kontorhuse, som er projekteret i Koldings nye Company Park.

Over det lyse atrium svæver adskillige gangbroer, som dels skaber forbindelse mellem husets forskellige fløje, dels fungerer som uformelle opholdsrum. Rødekro Smedie har leveret samtlige ståltrapper, værn og altaner til kontorhuset.

Hovedindgangen til Company House II er som resten af facaden beklædt med forpatineret zink.

previous next

Moderne kontorhus i grønne omgivelser

Company House-konceptet er udtænkt af NCC og går ud på at give mindre virksomheder mulighed for at bo og leve med alle de fordele, der normalt kun er større virksomheder forundt

Byggefakta

Company Park Com2
Jupitervej 4
6000 Kolding
Danmark

Bygherre:
NCC Property Development A/S
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
NCC Construction Danmark A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Areal:
6300 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst

Company House II i Kolding er nummer to ud af i alt otte planlagte kontorhuse, som er projekteret i byens nye Company Park. 

De moderne og fleksible huse danner den perfekte ramme for mindre og mellemstore virksomheder, idet de giver adgang til en række fællesfaciliteter, som virksomheder i den størrelse ikke altid har økonomiske muligheder for at opnå. Når man lejer sig ind i en af ejendommene, får man nemlig adgang til kantine og konferencerum med moderne AV-udstyr under mottoet: ”Få det hele ved at dele”. Ud over de rent fysiske rammer er tanken bag konceptet, at lejerne kan nyde godt af husets samlede tværfaglige kompetencer og et socialt liv på tværs af virksomhederne.

Moderne arkitektur

Kontorhusene er udført i kvalitetsmaterialer og i et moderne arkitektonisk snit. Arkitekt Torben Lodberg fra Arkitema har i samarbejde med NCC, som har lignende projekter i både Århus og København, udarbejdet masterplanen for det 105.000 kvm store område, og han forklarer, at det i høj grad er campus-tanken, der ligger til grund for byggeriet:

- Hele grundidéen er jo, at de forskellige virksomheder skal skabe en dynamik og synergieffekt, som alle kan nyde godt af. Tanken er, at der skal opføres domiciler af varierende størrelser, så der opnås en stor forskellighed i volumen fra hus til hus. Derimod skal der være en vis sammenhæng i materialevalget for at sikre det harmoniske helhedsindtryk. Vi har valgt at arbejde i en tidløs materialepalette, der først og fremmest udstråler et højt kvalitetsniveau, forklarer Torben Lodberg. 

Company House II fremstår i hvide pudsede flader suppleret med facadepartier beklædt med forpatineret zink. De lange vandrette vinduesskår med Brise-soleil solafskærmning er husets mest markante arkitektoniske kendetegn, som sikrer masser af lys til både kontorer og fælleslokaler. De lange linjer, de pudsede facader og zinkbeklædningen er de træk, der sikrer den fælles reference til det foregående byggeri, Company House I. 

Et levende hus

Hele husets arkitektoniske opbygning bakker op omkring fællesskabstanken – uden på nogen måde at være påduttende. De enkelte virksomheder er skarpt adskilte og lever deres egne liv, men med mulighed for at netværke og dyrke det sociale islæt når som helst. 

Company House II består lige som Company House I af tre kontorfløje bygget op omkring et lyst og åbent fællesstrøg, der udgør husets hovednerve og skaber rumlighed op gennem etagerne. Over det lyse atrium svæver adskillige gangbroer, som dels skaber forbindelse mellem husets forskellige fløje og dels fungerer som uformelle opholdsrum. De brede gangbroer er placeret i umiddelbar forbindelse til et tekøkken og lokker derfor naturligt til at trække ud i de mere afslappede rammer, hvor man desuden får en helt anden rumlig oplevelse af det samlede hus. De store åbne kontorlokaler er placeret langs husets ydervægge, mens en kerne bestående af toiletter, garderober og tekøkkener er placeret i midten ud mod det åbne fællesrum. Det samme er en række åbne mødelokaler, der giver en fornemmelse af at opleve livet hos nabovirksomhederne, uden at det virker generende på nogen af parterne. 

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 1

Bolig

Åhaven

Boliger i stringent variation

Kontorhus

Company House

Smukke facader på stribe

Kontorhus

Company Park Com2

Moderne kontorhus i grønne omgivelser

Kulturcenter

DR-Byen segment 4, Koncerthuset

Meteornedslag i Ørestaden

Bolig

Finderup Parken

Boliger i byen med egen park

Hotel og konference

First Hotel Vesterbro

Konferencepavillon i baggården

Bolig

Grønløkkeparken

Nye boliger på gammel industrigrund

Offentlige kontorer

Helsingør Byret

Helsingør Byret i vertikal beklædning

Hotel og konference

Hindsgavl

Kostald forvandlet til hotel

Offentlige kontorer

Kilde Allé

Udsigt og små oaser til skattefolket

Bolig

Magnolia Husene II

Elegance i Porcelænshaven

Domicil

Multiline

Højlager med omtanke

Bolig og kontor

Rørfabrikken

Markante boliger i højden

Domicil

ScanNet

Fra kosteskab til storkontor

Pengeinstitut

Sparbank

Afskærmet bank

Bolig

Stiagergrunden

Den spanske trappe i Værløse

Kontorhus

TV 2

TV 2 holder stilen

Domicil

VKR Holding

VKR-domicil i lysets tegn