RUC Laboratorium

:
oktober 2014
Ruc-front

Den nye laboratoriebygning passer fint ind i omgivelserne. Jyllinge-virksomheden Elindco Byggefirma A/S har haft entreprisen, med blandt andet at opbygge facaderne samt at lægge tag.

Ruc-atrium

Det imponerende atrium, der udgør huset indgangsrum, strækker sig op gennem alle tre etager og bidrager til indtrykket af et lyst og indbydende hus.

Ruc-glasvægge

Skandi Bo Indoor A/S har leveret de glasvægge, der ikke mindst i laboratorieafsnittene på en og samme tid lukker de enkelte laboratorier af, men som samtidig sikrer både lysindfald og mulighed for at følge med i de forskellige eksperimenter.

previous next

Plads til forskning og fordybelse

De studerende på Roskilde Universitet kan glæde sig over 5.000 kvm velindrettede og topmoderne laboratorie-faciliteter

Byggefakta

RUC Laboratorium
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Arkitekt:
Henning Larsen Architects A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
5000 kvm.
Byggesum: 
123 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2012 - juni 2014

Efterhånden er Roskilde Universitet blevet en temmelig omfattende størrelse, der fylder godt op i Trekroner-området øst for Roskilde. Da der blev taget hul på dette undervisningsår kunne de naturfagsstuderende glæde sig over et nyt hus på universitetet.

Et nyt laboratorium med plads til både undervisning og forskning. Projektet har været planlagt i en årrække, men forskellige forhold, ikke mindst økonomien, skulle være på plads, inden bygherren, Bygningsstyrelsen, der hører under Klima- Energi og Bygningsministeriet, kunne sende projektet i licitation, hvor projektets forskellige dele blev givet i storentrepriser.

Det nye byggeri er tegnet af Henning Larsen Architects. Resultatet er blevet en bygning, der harmonerer med de eksisterende bygninger på området. Den er delt op i tre sektioner, der indbyrdes er forbundet med et landskab opdelt i terrasser med plateauer på forskellige niveauer, der efter behov kan inddrages til studiepladser og samlingssteder for de studerende.

Opbygning af et smukt hus

Bygningen er på samlet 5.000 kvm fordelt på tre etager. Byggeriet er som nævnt udført i forskellige storentrepriser, eller fagentrepriser. Virksomheden Hoffmann A/S fra Glostrup har haft entreprisen at opbygge råhuset, det vil sige. at man har forestået pilotering af byggeriet, udgravning af grunden, kloakarbejder, pladsstøbte betonfundamenter og vægge samt montage af præfabrikerede betonelementer og stålbjælker. I bund og grund skabt det fysiske grundlag for hele bygningen.

Hoffmann har endvidere stået for etablering af omkringliggende pladsstøbte arealer og ramper i hvid beton, hvid flisebelægning og græsarealer samt beplantning i og omkring huset.

Virksomheden Elindco Byggefirma A/S fra Jyllinge har herefter haft entreprisen at færdiggøre huset i dets forskellige faser. Således har virksomheden haft både snedker- og tømrerentreprisen, herunder at bygge facaderne og lægge tag.

Huset er bygget op med et skelet af betonelementer. Elindco Byggefirma A/S har til facadelukningen anvendt kassetter, leveret af Taasinge Elementer A/S, vinduer i træ og aluminium, leveret af Rationel. Dog er de store, markante facadevinduespartier leveret af Eller Thomsen Alufacader A/S.

Facaderne på bygningen er bygget op med et STO-pudssystem. Indenfor i lyset har Elindco Byggefirma A/S forestået etableringen af ovenlys, opsætning af gipsvægge, indvendige døre, herunder glasvægge, leveret af virksomheden Skandi Bo Indoor A/S fra Jerslev Sjælland.

Et lyst og indbydende hus

Det har været et erklæret ønske fra bygherrens side, at det færdige byggeri skulle fremstå lyst, åbent og indbydende. Derfor var valget af glasvægge fra Skandi Bo et oplagt valg. Virksomhedens løsninger er specielt konstrueret til det enkelte byggeri, således at der bliver tale om en individuel og nøje tilpasset løsning.

Virksomheden har således udarbejdet løsningerne til laboratoriebygningen i samarbejde med både arkitekt og bygherre.

Resultatet er blevet et hus, hvor glasvæggene diskret og funktionelt opdeler husets forskellige afdelinger, ligesom de adskiller undervisningslokaler, således at de studerende kan overvære forsøg fra nabolokalet, hvis sikkerhed eller hygiejne foreskriver dette. Andre steder i huset ser man glasvægge, der stilfærdigt markerer, at nu bevæger man sig fra en afdeling til en anden. Uden at det dermed kommer til at virke som en fysisk barriere, endsige forhindre lysindfaldet udefra i at komme ind i huset.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!