Sundhedshus ved DGI-huset

:
oktober 2014

Gennemsigtigheden i bygningen er sikret med fuldglasvægge fra Triplan – bl.a. TP Lite.

EFG Bondo har leveret inventaret til huset og har været primus motor i indretningen af den multifunktionelle stueetage, hvor kantine, studieområde, og café/lounge område.

Kantine- og studieområde smelter sammen i bygningen, hvor der er lagt vægt på det multifunktionelle.

previous next

Flerbrugerhus med centralt multirum

Sundhedshus Vejle sammenfletter husets brugere med åbne rum og et grandiost atrium der understreger bygningens visuelle sammenhængskraft

Byggefakta

Sundhedshus ved DGI-huset
Vestre Engvej 51 A og B
7100 Vejle
Danmark

Bygherre:
A. Enggaard A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
Triplan A/S, EFG Bondo A/S
Areal:
20200 kvm.
Byggesum: 
270 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2012 - august 2014

Lys, luft, rummelighed, gennemsigtighed. Det er nøgleord for den arkitektoniske herlighedværdi, der præger det nye sundhedshus i Vejle. Det er et fælleshus eller flerbrugerhus for flere faglige grupper, der godt nok er placeret i hvert sit afsnit af bygningen, men samtidig forenet i et mega center af en atriumgård, der er integreret med kantine, gangarealer og en meget stor og bred trappe, der er konstrueret til at være et af de kommunikative og socialt interagerende samlingspunkter i bygningen.

Sundhed og undervisning

Det 18.400 kvm store Sundhedshus Vejle indeholder Vejle Kommune og Region Syds sundhedsrelaterede tilbud med ca. 370 ansatte og ca. 800 brugere pr. dag: Sundhedsafdeling, herunder lokalpsykiatri og Sundhedscenter Vejle og Tandplejen, som bliver landets største tandplejeklinik. Derudover omfatter huset bl.a. UCL – Sygeplejerskeskolen, efter- og videreuddannelse, Center for Undervisningsmidler.

Arkitema Architects har bistået A. Enggaard fra de første volumenstudier på grunden og frem til den nøglefærdige bygning overdrages til brugerne. Udover klassisk arkitektrådgivning, har Arkitema Architects udført bruger-involvering og workshops med de forskellige brugergrupper – flere med en meget kompleks brugerorganisation.

Sundhedshuset placerer sig centralt i det, der i fremtiden bliver Vejle Kommunes Campusområde for undervisning og idrætskultur, hvor sundhed, bevægelse og læring er de væsentligste omdrejningspunkter.

Imødekommende indre

Bygningen rejser sig med sine op til seks etager som en imødekommende portal til området, og består af to sammenhængende bygningsvolumener, der i en ottetals figur skaber en vekselvirkning mellem offentlige zoner og mere private rum.

Derudover sammenfletter huset de forskellige funktioner og sikrer gode visuelle forbindelser internt i huset. Interiøret er lyst, åbent og imødekommende og understøtter med enkle greb husets forskellige funktioner. Det imødekommende interiør er bl.a. karakteriseret ved træelementer som f.eks. den karakteristiske trappe, der binder huset sammen, og som integrerer både behagelige siddetrin og en funktionel gangzone.

Byggeriet er disponeret som et meget fleksibelt og dynamisk hus, der hurtigt og smidigt kan tilpasse sig ændringer i brugernes behov. Bygningen rummer mange forskelligartede rum, herunder træningssale, tandklinikker og behandlerrum, social forvaltning, psykiatri, kantine- og mødefaciliteter, et stort auditorium, bibliotek, Center for Undervisningsmidler, CareLab, samt diverse administrationsområder. Byggeriet er udført af totalentreprenøren A. Enggaard – alle stilladser hertil, inklusive det indvendige loftarbejde og til auditoriet er blevet leveret af Helge Frandsen.

Levende centrum

Det absolut levende centrum i bygningen er atrium, der binder en række funktioner sammen og markerer, at rummet inviterer til samling. Den meget brede trappe, der er placeret i atriet har fået en nærmest skulpturel dominans, og den ene to tredjedel af trappen har dobbelttrin i træ, så den får en funktion som et stort niveaudelt socialt mødested.

Rummet er meget lyst, takket være rytterlys, fire store lysbånd i loftet og samtidig er der en utrolig gennemsigtighed fra de kontorer, der ligger ud mod atriet, idet de er forsynet med markante glaspartier - fuldglasvægge med dobbeltglas, der kun er samlet med to mm fuge, og dermed fremstår som et stort glasfelt.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!