RUC Laboratorium

:
oktober 2014
Ruc-front

Den nye laboratoriebygning passer fint ind i omgivelserne. Jyllinge-virksomheden Elindco Byggefirma A/S har haft entreprisen, med blandt andet at opbygge facaderne samt at lægge tag.

Ruc-atrium

Det imponerende atrium, der udgør huset indgangsrum, strækker sig op gennem alle tre etager og bidrager til indtrykket af et lyst og indbydende hus.

Ruc-glasvægge

Skandi Bo Indoor A/S har leveret de glasvægge, der ikke mindst i laboratorieafsnittene på en og samme tid lukker de enkelte laboratorier af, men som samtidig sikrer både lysindfald og mulighed for at følge med i de forskellige eksperimenter.

previous next

Plads til forskning og fordybelse

Sider

Byggefakta

RUC Laboratorium
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Arkitekt:
Henning Larsen Architects A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
5000 kvm.
Byggesum: 
123 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2012 - juni 2014

I centrum af hver af de tre sektioner af bygningen er der åbne lysgårde med træer og beplantninger. LED-belysning sikrer dette grønne miljø kan ses på alle tider af året. Overalt i huset er vægge og lofter holdt i lyse farver. Kun gulvbelægningerne skaber de forskellige kontraster. Det være sig den grå gulvbelægning på fællesarealer eller parketbelægningen i undervisningslokalerne.

Naturvidenskaben i fokus

Der kan ikke være tvivl om, at det er de naturvidenskabelige fag, der får glæde af det nye byggeri.

Helt nøjagtigt skal det benyttes af Institut for Miljø. Samfund & Rumlig Forandring samt Institut for Natur, Systemer og Modeller.

Der er lagt vægt på, at hele bygningens arkitektur skal understøtte de forskellige fagmiljøers fleksible og dynamiske fællesskab.

Det helt centrale rum i huset er et undervisningslaboratorium med tilknyttede hjælpelaboratorier. Dette rum er placeret i bygningens nordlige del. De øvrige laboratorier er placeret, så der er en hurtig og let adgang til det store laboratorium. Speciallaboratorierne er placeret i stueetagen, således at der er hurtig og enkel adgang hertil udefra, ligesom der er hurtig adgang til både trapper og elevatorer. En fordel, når der skal bringes ting og sager til laboratorierne, det være sig inventar såvel som de mere specielle ingredienser, der anvendes på denne type laboratorier. Kontorer, undervisningslokaler og møderum er placeret i husets sydlige del.

Et universitet lidt for sig

Roskilde Universitet blev etableret i 1972 efter en årelang politisk debat. Nogle ønskede et – dengang – fjerde dansk universitet etableret i Aalborg, til gavn for nordjyderne. Men tanken om et universitet der kunne aflaste det største og ældste danske universitet, Københavns Universitet, vandt gehør. At Aalborg siden hen alligevel fik et universitet er en helt anden historie.

Men i kølvandet på ungdomsoprøret i 1968 og de markante forandringer i uddannelsessystemet der fulgte, skulle Roskilde Universitetscenter, som det hed frem til 2008, op gennem 1970’erne blive et arnested for eksperimenterende undervisningsformer, der for de flestes vedkommende havde afsæt på den yderste politiske venstrefløj. Et faktum, der op gennem årtiet flere gange var meget tæt på at føre til en lukning af universitetet.

Som årene gik falmede den røde farve og RUC, som det fortsat kaldes, er blevet et mere Mainstream undervisningssted. Men den idealisme og de visioner, der prægede stedet i dets første leveår, sætter den dag i dag præg på hele universitetet, der stadig har ry for at gøre tingene på en lidt anden måde, end man ser på andre danske universiteter.

Fællesskab med dynamik

Den nye laboratoriebygning er på sin egen måde et godt eksempel på, at universitetet i Roskilde har det med at gå sine egne veje.

Ønsket er, at huset skal medvirke til at skabe et fleksibelt og dynamisk fællesskab mellem de forskellige faglige miljøer og samtidig leve op til ambitionerne om at det skal være et laboratorium af international niveau, hvor både forskning og undervisning er helt i top.

Der findes i huset flere typer af rum – fælleslaboratorier, forskningslaboratorier, undervisningslaboratorier, kontorer, møderum og undervisningsrum. Herimellem er indrettet forskellige zoner til gruppearbejde og mere uformelle møder. Hvad der vist engang blev kaldt frikvarter.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!