Retten i Roskilde

:
oktober 2014
Retten i Roskilde-front

Retten i Roskilde er en bastant bygning, der udstråler soliditet og en vis autoritet. De elegante vinduespartier bryder på fornem vis det måske lidt bistre udtryk.

Retten i roskilde-forhal

Den elegante forhal med sin massive belægning af mørk grå granit, signalerer robusthed, men bidrager også til, at besøgende føler en vis tryghed i de indbydende omgivelser.

Retten i roskilde-trappe

Som en elegant skulptur forbinder den flotte vindeltrappe husets etager.

retten i roskilde-retssal

Den store retssal vil i fremtiden danne ramme om de store og spektakulære retssager, af den type man hører om i tv og læser om i aviserne. Her kunne typer som Phillip Marlowe eller Perry Mason få mulighed for at udfolde sig i uforglemmelige procedurer.

retten i roskilde-gang

Indvendig er det hvide overflader og lofter, der dominerer. Men de elegante træpaneler på gangarealer bryder alt det hvide og tilføjer huset en snert af elegance.

previous next

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Den nye retsbygning i Roskilde samler alt under ét tag, uanset hvilken type retstvist borgerne i fremtiden måtte blive involveret i

Byggefakta

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Retten i Roskilde
Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
GVL Entreprise A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Andre aktører:
Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia ApS
Areal:
6900 kvm.
Byggesum: 
159 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2012 - maj 2014

I mange år har borgerne været lidt på herrens mark, hvis de af den ene eller anden grund har stiftet bekendtskab med det danske retsvæsen. I hvert fald hvis de har hørt til under retten i Roskilde.

De forskellige retsinstanser har været placeret på forskellige adresser rundt omkring i Roskilde. Kriminalretten og fogedretten et sted, skifteretten og civilretten et andet sted. Ydermere bar de fleste bygninger i meget høj grad præg af, at det efterhånden var nogle aldersstegne bygninger, der havde meget svært ved at honorere kravene til en nutidig arbejdsplads.

Efter politireformen og den efterfølgende domstolsreform, der fulgte i kølvandet på kommunalreformen i 2007, er problemerne med de utidssvarende retsbygninger i Roskilde blot blevet mere og mere presserende. Her blev Roskilde Retskreds slået sammen med Ringsted og Køge Retskreds og blev dermed landets syvendestørste retskreds.

Derfor var det med stor tilfredshed og sine steder også lettelse, da det blev besluttet at bygge en helt ny retsbygning i Roskilde. Vel at mærke en enkelt bygning, til erstatning for alle de gamle bygninger i byen.

Byggeriet blev sat i gang i sommeren 2012 med en begrænset licitation, hvor virksomheden GVL Entreprise A/S fra Farum fik opgaven som OPS-leverandør at opføre bygningen samt forestå drift og vedligeholdelse frem til 2034. I samarbejde med arkitekterne, JJW Arkitekter A/S fra Frederiksberg, der har tegnet projektet og Oluf Jørgensen A/S, der har fungeret som rådgivende ingeniør, har man udført en markant retsbygning på 6.300 kvm fordelt på fire etager, samt en parkeringskælder på 600 kvm.

Et særligt samarbejde

Byggeriet af den nye retsbygning er udført som et såkaldt OPS-projekt, det vil sige et Offentligt-Privat Samarbejde, hvor det er Retten i Roskilde, der står som bygherre, mens GLV er driftsherre de næste 20 år.

Et OPS-projekt kaldes også et OPP-projekt med offentligt ejerskab, der betyder, at i modsætning til traditionelle OPP-projekter, så er det staten, der ejer bygningen, mens OPS-leverandøren i hele kontraktperioden har ansvar for driften og vedligeholdelsen af bygningen.

Kontrakten vedrørende Retten i Roskilde løber således i 20 år efter afleveringstidpunktet, der var i sommeren 2014. Det er første gang, at Bygningsstyrelsen er part i et OPS-projekt.

Et særligt hus

Den nye retsbygning er placeret centralt i Roskilde, tæt på Roskilde Station. Det er en massiv, næsten bastant bygning, der til overmål er placeret et åbent og meget synligt sted i byen, lige ud til den meget trafikerede Søndre Ringvej. Med sin synlige placering og sit bastante udtryk virker det, som om selve bygningen skal signalere soliditet og myndighed. Man fristes næsten til at sige autoritet, selvom det er et kontroversielt begreb i 2014.

Det massive udtryk mildnes dog af de store vinduespartier i huset, der tydeligt signalerer, at det også er et lyst og indbydende hus at færdes i. Det indtryk bliver bekræftet, når man træder indenfor i den imponerende forhal, der ligger som en torveplads, åben og indbydende som et samlende midtpunkt, hvor de offentlige funktioner, retssalene, ligger side om side på alle fire etager.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!