Grundtvigs Hus Kollegiet

:
oktober 2014
Grundtvigs Hus-front

De nye kollegieboliger er opført som en ‘fordobling’ af den oprindelige hestesko-struktur ind mod fællesarealet, hvor der foregår mange fællesaktiviteter.

Grundtvigs Hus-facade

Efter to års byggerod og ind– og udflytninger er der faldet ro på Grundtvigs Hus Kollegiet i Aarhus N, der udover 60 nye boliger har fået efterisoleret de eksisterende boliger.

Grundtvigs Hus-gade

Kollegiet har fået en indre gade med de eksisterende boliger i teglsten og de nye boliger i sorte fibercement plader. Ovenlys, store vinduespartier og huller i dækket sikrer lys til den nederste gade.

previous next

Renovering med fordobling

Byggeaktiviteten fortsætter i det nordlige Aarhus, hvor nye uddannelsesinstitutioner, arbejdsplader og boliger kommer til eller udvider. Grundtvigs Hus Kollegiet netop blevet renoveret og udvidet

Byggefakta

Grundtvigs Hus Kollegiet
Gøteborg Alle 14
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Kollegiekontoret i Århus SMBA
Totalrådgiver:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Poul Pedersen A/S
Areal:
9000 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2012 - august 2014

Grundtvigs Hus Kollegiet er opført i 1969 i en hesteskoform i to etager, hvor i alt 130 studerende flyttede ind i 2-rums lejligheder. Siden er kollegiet tilføjet bl.a. et fælleshus i midten af hesteskoen. Kollegiet betragter sig selv som byens mest sociale kollegium, som gårdrummet og den omsluttende bebyggelse også lægger op til. At kollegiet på mange måder er socialt velfungerende, var et af udgangspunkterne, da man i 2012 tog fat på energirenovering og tilbygning med 60 nye 1-rums boliger.

Udadtil er den to etagers gulstensbygning meget anonym og lidt hengemt bag træer og parkeringspladser, men den ændrer markant karakter, når man bevæger sig indenfor eller i gårdrummet, hvor man ikke er i tvivl om, at det er kollegium. Fælleshuset (som ikke er renoveret) er centrum for fællesspisning, grill, boldspil og andre fælles aktiviteter. En ny hestesko af boliger er bygget på ‘indersiden’ af den oprindelige murede hestesko og boligerne har alle franske altaner eller døre ud til gårdhaven, hvorfor disse boliger har ekstra tilknytning til fællesarealerne.

Skal vi rive det hele ned?

De oprindelige 130 kollegieboliger var efterhånden i en dårlig stand og ikke mindst fyldt med kuldebroer, der gjorde det vanskeligt at holde på varmen. Det dårlige energiregnskab og indeklima var bekosteligt at renovere og en mulig løsning var at rive ned og bygge op.

Løsningen blev i stedet at bevare bygningerne og renovere dem, men også at tilføje nye boliger, som en fordobling af kollegiets hesteskoform indadtil. En løsning der også økonomisk gav mening. Denne tilføjelse af ‘bygningsmasse’ har ydermere givet en indre gade i kollegiet mellem de nye og gamle fløje, hvilket i sig selv er isolerende og er et rum for socialt fællesskab.

Renoveringen og tilbygningen er tegnet af Årstiderne Arkitekter P/S, der har en del erfaringer med almene boliger, og de udfordringer den type opgaver ofte har. Arkitekt Lisbet Wolters er ansvarlig for opgaver med almene boliger hos Årstiderne og fortæller:

- Det har været en spændende opgave at lave en ny version af Grundtvigs Hus Kollegiet i Aarhus. Udfordringen var at forbedre nogle eksisterende boliger, men det populære kollegium har samtidigt fået flere boliger (og beboere), indendørs adgangsforhold og nye fællesområder.

Undervejs i processen, hvor Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S har været totalrådgivere, er der afholdt møder med beboerne for at sikre de rigtige løsninger blev fundet. Lisbet Wolters fortæller ligeledes:

- Stedets identitet har vi ønsket at fastholde så vidt muligt, og blandt andet derfor har vi valgt at bevare de oprindelige fløjes homogene teglfacader med de svenskrøde vinduer og de detaljer, der hører til arkitekturen anno 1969. Tilbygningerne har et moderne udtryk og er anderledes indrettet, men underbygger stedets karakter og fællesskabs-ånd’.

Fra 50 til 200

Det Aarhus baserede entreprenør- og murerfirma Poul Pedersen A/S har haft den omfattende murer- og råhusentreprise på kollegiebyggeriet. De oprindelige fløje er energirenoveret ved bl.a. at fjerne den murede ydermur, skifte de 50 mm isolering ud med 200 mm og mure facaden op igen på et nyt fundament. Disse bygninger har i øvrigt fået nye vinduer og tage. I de nye fløje har Poul Pedersen A/S udført pælefundamenterne og terrændækkene og øvrige betonelementer. Opgaverne omkring jordarbejde, kloakforhold og til slut gartnerarbejdet har entreprenørvirksomheden også varetaget.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!