Botilbuddet Postens Vej

:
december 2015
Botilbuddet Postens Vej - Klynge
Botilbuddet Postens Vej - Indgangsparti

Hver lejlighed har en privat terrasse, der er skærmet af et fremskudt indgangsparti. Dørene har forskellige signaturfarver.

Botilbuddet Postens Vej - Gårdmiljø

Klyngeprincippet skaber en række indre gårdmiljøer, som skærmer personaleindgange samt diverse redskabsskure.

Botilbuddet Postens Vej - Køkken

Bofællesskabet består af 60 lejligheder i tre forskellige størrelser – alle indrettet med et mindre køkken.

previous next

Naturskønne botilbud i klynger

Botilbuddet Postens Vej i Brejning er 60 almene boliger til psykisk og fysisk handicappede, der i kraft af materialevalg, arkitektur og natur, distancerer sig fra begrebet institution

Byggefakta

Botilbuddet Postens Vej
Postens Vej 1-269
7080 Børkop
Danmark

Bygherre:
Vejle Kommune
Bygherrerådgiver:
Vejle Kommune
Totalrådgiver:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Arkitekt:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Ingeniør:
Arne Elkjær A/S
Andre aktører:
Birgitte Henningsen PLR MAA
Areal:
4800 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2013 - oktober 2015

Den naturlige ramme kan stort set ikke blive smukkere: en lavning kranset af gamle, høje træer, udsigt til De Kellerske Bakker med fredskov og Vejle Fjord et stenkast væk. Grønt så langt øje rækker, og stilhed så vidt øret sanser.

I disse skønne omgivelser har Vejle Kommune etableret 60 almene boliger til psykisk og fysisk handicappede. Boligerne er fordelt i tre klynger med hver 20 boliger, placeret lidt forskudt i landskabet. De tre enheder er bundet sammen af et sti­­system, der inviterer til gåture i de flotte omgivelser for både beboere, pårørende og personale, men også naturelskere, motionister og vandrere i al almindelighed er velkomne i området.

Byggeriet er opdelt i tre ‘firkløver-enheder’ med hver 20 boliger, der igen er opdelt i fire grupper. Centralt placeret ligger personalefaciliteter, og hver gruppe er placeret omkring deres eget køkken og fælles opholdsarealer, forklarer arkitekt Søren Pedersen fra Arkitektfirmaet Frost. Larsen A/S, der har tegnet projektet og udbudt det i fagentreprise.

Bebyggelsen er i udformningen og facadeudtrykket opdelt i mindre enheder, som virker meget imødekommende og meget lidt institu­tions­agtige. Det arkitektoniske greb sikrer således, at hver enkelt bolig let kan identificeres i helheden, og hver bolig er forsynet med egen indgangsdør udefra.

Det private og individuelle understreges af mindre terrasseanlæg foran hver lejlighed, grønne afskærmninger og facadeforskydninger, som sikrer privatliv.

Energioptimering

De 60 nye boliger erstatter en række boliger, som tidligere lå på grunden, og som var en del af den enklave af bygninger, der i forvejen ligger på Postens Vej.

– Det oprindelige byggeri stod over for en renovering, men det var ganske enkelt ikke muligt at energioptimere de eksisterende boliger inden for en fornuftig økonomisk ramme, forklarer Ketty Christiansen, der arbejder som bygherrerådgiver for Vejle Kommune.

– Ved at bygge nyt har vi fået en række moderne boliger, der lever op til kravene for lavenergibyggeri 2015. Samtidig har vi fået optimeret forholdene for såvel beboere som personale, fortæller Ketty Christiansen, der er meget godt tilfreds med resultatet – og ikke mindst for samarbejdet med såvel arkitekter, ingeniører som håndværkere.

– Projektet er afleveret til tiden og inden for budgettet, og jeg har kun ros til overs for den måde, byggeriet er blevet færdiggjort på, siger Ketty Christiansen og henviser til, at hun i løbet af de 22 år, hun har været involveret i opførelse af kommunale byggerier, aldrig har oplevet en tilsvarende gnidningsløs proces.

Udfordrende grund

Selv om byggeriet er forløbet glat, er det ikke ensbetydende med, at der ikke har været udfordringer undervejs.

– En af udfordringerne har været undergrundens bæreevne, forklarer Henrik Rosenkrands fra Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører, der har stået for den ingeniørmæssige side af sagen.

– Den nederste tredjedel af grunden er gammelt moseområde, og det har været nødvendigt at foretage en stor jordudskiftning og etablere store sandpuder under de nye bygninger for at opnå tilstrækkelig bæreevne, fortæller Henrik Rosenkrands, der sammen med sine kolleger også har projekteret konstruktioner, installationer og energi, ligesom de har været ansvarlige for sikkerheden på byggepladsen, herunder sikkerhedskoordination.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 6

Uddannelsescenter

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Klassiske tagformer med stor rumlig variation

Bolig

Alberts Have

Traditionelle rækkehuse i utraditionel udformning

Domicil

Alfa Laval

Stringens i hvid beton

Sport

Arena Næstved

Moderne mødested for kulturoplevelse

Kontorhus

Copenhagen Towers II

Frokost i det grønne

Kulturcenter

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunsten – nyt liv i fredet bygning

Domicil

Microsoft-domicil

Et hus til en ny tids arbejde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Fjordstjernen

Seniorboliger i harmoni med naturen

Bolig

Sluseholmen, Karré O

Med vandet som nabo

Transportcenter

Trafiktårnet Vest

Trafiktårn med runde former

Bolig

Urtehaven

Amager light

Bolig

Valby Maskinfabrik, P1 og P2-hallerne

Industriel arkitektur med nye formål