Botilbuddet Postens Vej

:
december 2015
Botilbuddet Postens Vej - Klynge
Botilbuddet Postens Vej - Indgangsparti

Hver lejlighed har en privat terrasse, der er skærmet af et fremskudt indgangsparti. Dørene har forskellige signaturfarver.

Botilbuddet Postens Vej - Gårdmiljø

Klyngeprincippet skaber en række indre gårdmiljøer, som skærmer personaleindgange samt diverse redskabsskure.

Botilbuddet Postens Vej - Køkken

Bofællesskabet består af 60 lejligheder i tre forskellige størrelser – alle indrettet med et mindre køkken.

previous next

Naturskønne botilbud i klynger

Sider

Byggefakta

Botilbuddet Postens Vej
Postens Vej 1-269
7080 Børkop
Danmark

Bygherre:
Vejle Kommune
Bygherrerådgiver:
Vejle Kommune
Totalrådgiver:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Arkitekt:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Ingeniør:
Arne Elkjær A/S
Andre aktører:
Birgitte Henningsen PLR MAA
Areal:
4800 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2013 - oktober 2015

Bunden opgave

Den enestående grund, der altså også har stillet ekstraordinære krav til de involverede omkring fundering, har på mange måder også udfordret arkitekturen. Grundens organiske forløb, der er defineret af de omkringliggende bakker og et ønske om at bevare så meget af vegetationen som muligt, har, sammen med et krav om visuelt samspil med de øvrige bygningskomplekser på Postens Vej, givet arkitekterne en ret bunden opgave. Der var krav om at anvende en ren gul mursten i samme nuance som de eksisterende bygninger, ligesom det lå fast, at tagene skulle være sorte, og at der kun måtte bygges i en etage.

Det man i film- eller bogbranchen kunne kalde benspænd, har på ingen måde stækket arkitekterne, og det er på alle måder lykkedes at skabe et bygningskompleks, som både blender ind med det eksisterende byggeri og med naturen, men som samtidig signalerer modernitet og nybrud. De nye boliger står langt skarpere, blandt andet på grund af de udhængsløse tagkonstruktioner, anvendelsen af sort tagpap med listetækning i stedet for teglsten, større vinduespartier, antracitgrå facadeplader og farvede brystninger i rødbrun, kobber, gulgrøn og mørkgrøn – farver, der virker som orienteringsmarkører og som samtidig sikrer en visuel dialog med naturens egne kulører. Udvendig understreges det naturinspirerede og uprætentiøse af vinduespartier i træ og aluminium samt tagrender, nedløb og vindskeder i zink.

Privatliv og udsyn

Umiddelbart overraskes man over, at der faktisk er 60 boliger på den lidt kuperede grund. En af forklaringerne på dette synsbedrag skyldes selvfølgelig opdelingen i tre forskudte klynger, men også det arkitektoniske greb, som man genkender fra de gamle klitgårde op langs den jyske vestkyst, hvor længerne både orienterer sig mod en indre gård, der definerer en tryg zone, og hvor den firelængede facade åbner sig ud mod omverdenen. I tilfældet Postens Vej giver de indre gårdmiljøer en skærmet fællesindgang til de tyve lejligheder og de tilhørende personale- og fællesfaciliteter. Samtidig skærmes der visuelt af for servicebygninger, depotrum, cykelskur og redskabsskur. De solceller, der er med til at sikre bygningernes lavenergistatus, er ligeledes placeret på tagflader, der vender ind mod de indre gårdmiljøer.

Hver klynge åbner sig til fire sider ud mod verden, men karnapper, inddækkede terrasser samt tilbagetrukne vinduespartier sikrer alligevel en høj grad af privatliv og afskærmning – et element, der understøttes af nyplantede bøgehække.

Fællesskab og respekt for individet

Den vekselvirkning mellem det private og det udadvendte, der præger den udvendige side af byggeriet, genfindes også inden døre, hvor man under hensyntagen til de forskellige brugere har grupperet lejligheder af varierende størrelse omkring et fælles opholdsrum og et fælles køkken, således at fællesskabet kan vælges til eller fra. Der er tre størrelser lejligheder, alle med et mindre køkken, en stue, et soveværelse og et badeværelse med ekstraordinært mange kvadratmeter, som giver plads til hjælpemidler og personale.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 6

Uddannelsescenter

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Klassiske tagformer med stor rumlig variation

Bolig

Alberts Have

Traditionelle rækkehuse i utraditionel udformning

Domicil

Alfa Laval

Stringens i hvid beton

Sport

Arena Næstved

Moderne mødested for kulturoplevelse

Kontorhus

Copenhagen Towers II

Frokost i det grønne

Kulturcenter

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunsten – nyt liv i fredet bygning

Domicil

Microsoft-domicil

Et hus til en ny tids arbejde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Fjordstjernen

Seniorboliger i harmoni med naturen

Bolig

Sluseholmen, Karré O

Med vandet som nabo

Transportcenter

Trafiktårnet Vest

Trafiktårn med runde former

Bolig

Urtehaven

Amager light

Bolig

Valby Maskinfabrik, P1 og P2-hallerne

Industriel arkitektur med nye formål