Plejecenter Fjordstjernen

:
december 2015
Plejecenter Fjordstjernen - Beliggenhed

Det nye plejecenter Fjordstjernen tager sig imponerende godt ud med sin beliggenhed direkte ved havnekanten i Holbæk.

Plejecenter Fjordstjernen - Boliger

De enkelte boliger er rummelige og indrettet, så både beboernes behov for hjemlig hygge og personalets behov for albuerum kan tilgodeses.

Plejecenter Fjordstjernen - Facader

Facaderne, der vender ind mod Fjordstjernes haveanlæg, er beklædt med bronzeanodiseret aluminiumsbeklædning, der giver bygningen sit helt eget særpræg. A.S. Facader Aktieselskab fra Ikast har leveret beklædningen.

Plejecenter Fjordstjernen - Gulve

Med forskudte vægge er det lykkedes at bryde indtrykket af lange gangarealer. Indtrykket af et lyst og indbydende byggeri er ikke til at tage fejl af. Gulvene er belagt med linoleum, der ligner lamelgulv. Det er af hygiejniske grunde, man har foretrukket denne løsning.

Plejecenter Fjordstjernen - Vinduer

Store vinduespartier sørger for optimalt lysindfald i fællesrummene. Samt sørger for fri og uhindret udsigt over Isefjorden.

Plejecenter Fjordstjernen - Balkoner

Hver etage på bygningen har to balkoner med udsigt over henholdsvis fjorden og byen. Man kan formode, at især balkonen med fjordudsigten vil blive meget populær blandt de fremtidige beboere.

previous next

Seniorboliger i harmoni med naturen

Fjordstjernen rummer 84 boliger til seniorer og yngre mennesker med handicap og er placeret på første parket til byens i særklasse bedste udsigt

Byggefakta

Plejecenter Fjordstjernen
Parallelvej 23
4300 Holbæk
Danmark

Bygherre:
Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter
Arkitekt:
Kullegaard A/S, P+P arkitekter a/s
Totalentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Andre aktører:
Bogl ApS
Areal:
11100 kvm.
Byggesum: 
120 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2014 - november 2015

Når der skal bygges tæt på vandet, f.eks. på havnekajen i Holbæk, så er det noget, der giver anledning til debat. Det var også tilfældet, da Holbæk Kommune for et par år siden vedtog en lokalplan, der banede vej for et nyt plejecenter ved havnekajen i Holbæk.

Havneområdet i den nordvestsjællandske by har i de senere år undergået en dramatisk forandring. Engang sydede havnekajen af liv og aktivitet fra et utal af små og store virksomheder. Virksomheder af den type, som en gang var så typisk for et havneområde, men som med moderne teknologi og nye tider efterhånden er forsvundet.
I stedet har moderne byggeri efterhånden overtaget på havnekajen i Holbæk. Byens nye rådhus var et af de første byggerier, herefter fulgte byggeri til både liberale erhverv og, først og fremmest, boliger.

Nu har Plejecenter Fjordstjernen føjet sig til på et af de efterhånden sidste ledige arealer på havneområdet.

Byggeri med omtanke

I 2014 blev projektet sendt i licitation af bygherren, Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter. Arkitektfirmaet Kullegaard, der også er hjemmehørende på havnekajen i Holbæk, udarbejdede et konkurrenceprojekt med tanker og visioner for hele projektet.

– Vi udarbejdede desuden udbudsmateriale og et udbudsprojekt i samarbejde med bygherren, der dannede grundlag for licitationen, fortæller Nicolas Munkø, Kullegaard Arkitekter.

– Et projekt, der tog afsæt for de rammer og muligheder, lokalplanen for området gav mulighed for. Det vil sige to nord-sydvendte bygninger, forbundet med en parkeringskælder og en forbindelsesgang.

Ønsket var at skabe et tidssvarende og velindrettet byggeri for seniorer, hvor moderne velfærdsteknologi er indarbejdet i byggeriet, til fordel for de fremtidige beboere.

– Nu hvor byggeriet står færdigt må jeg sige, at totalentreprenøren og deres arkitekt har forholdt sig meget loyalt til det projekt, vi oprindeligt udarbejdede.
Licitationen blev vundet af Herning-virksomheden JFP Jørgen Friis Poulsen A/S. Deres arkitekt, P+P Arkitekter A/S, løftede opgaven, på grundlag af Kullegaards tegninger, at udarbejde et projekt, der er tilrettet den økonomiske ramme, der var lagt for projektet.

Grundig oprensning

Inden arbejdet overhovedet kunne komme i gang, skulle grunden i bogstavelig forstand gøres grundigt ren.

– Det er et gammelt industriområde, hvor der gennem årene har været forurenende virksomheder af enhver art, fortæller projektchef Søren Kemp fra JFP Jørgen Friis Poulsen A/S.

– Så først skulle jorden renses grundigt. Herefter kunne vi komme i gang med pælefundering. Det er et område, der er fyldt op gennem årene, så det har ikke været muligt at udføre et traditionelt randefundament. Resultatet er blevet, at de to bygninger er forbundet med en parkeringskælder, der således kun er delvist nedgravet – et parterre. Præcis den samme løsning, som man ser ved de øvrige byggerier i området.

Oven på parkeringskælderen vil der blive etableret et haveanlæg med direkte udsyn over fjorden, der således kommer til at forbinde de to fløje sammen med den øst-vestgående forbindelsesgang, der er placeret ved den sydlige ende af de to fløje.

Grundvandsspejlet står højt i dette område, så husets stueetage er hævet næsten to en halv meter over gadeplan. En detalje, man bemærker også gør sig gældende ved den øvrige bebyggelse i området.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 6

Uddannelsescenter

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Klassiske tagformer med stor rumlig variation

Bolig

Alberts Have

Traditionelle rækkehuse i utraditionel udformning

Domicil

Alfa Laval

Stringens i hvid beton

Sport

Arena Næstved

Moderne mødested for kulturoplevelse

Kontorhus

Copenhagen Towers II

Frokost i det grønne

Kulturcenter

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunsten – nyt liv i fredet bygning

Domicil

Microsoft-domicil

Et hus til en ny tids arbejde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Fjordstjernen

Seniorboliger i harmoni med naturen

Bolig

Sluseholmen, Karré O

Med vandet som nabo

Transportcenter

Trafiktårnet Vest

Trafiktårn med runde former

Bolig

Urtehaven

Amager light

Bolig

Valby Maskinfabrik, P1 og P2-hallerne

Industriel arkitektur med nye formål