Alberts Have

:
december 2015
Alberts Have - Vinduer

Vinduerne er automatiske, hvilket blandt andet betyder, at hvis de står åbne, og det begynder at regne, så lukker de af sig selv. De styres med en trådløs fjernbetjening.

Alberts Have - Boliger

Albert Have i Albertslund omfatter 72 boliger på mellem 90 og 130 kvm.

Alberts Have - Bebyggelse

Albertslund Kommune er kendetegnet ved, at byggeriet er domineret af tæt-lav bebyggelse. Den tradition er fastholdt i Alberts Have, om end man her ser en anderledes variation over emnet.

Alberts Have - Fliser

Bygningerne er beklædt med en helt speciel flise, der er udviklet til at skulle sidde på en pudset facade. Der er anvendt ikke færre end 245.000 stk. i Alberts Have. 

Alberts Have - Altan

Alle boliger i Alberts Have har adgang til egen altan.

previous next

Traditionelle rækkehuse i utraditionel udformning

Der er tænkt anderledes og utraditionelt med opførelsen af Alberts Have i Albertslund, der egentlig bare er helt almindelige rækkehuse

Byggefakta

Alberts Have
Stensmosevej
2620 Albertslund
Danmark

Bygherre:
AKB Albertslund
Bygherrerådgiver:
Dominia A/S Rådgivende ingeniører
Arkitekt:
ONV Arkitekter
Totalentreprenør:
Scandi Byg a/s
Andre aktører:
JaJa Architects ApS
Areal:
7500 kvm.
Byggesum: 
135 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2014 - september 2015

Albertslund er vel nok den kommune på den københavnske vest­egn, der om noget forbindes med begrebet tæt-lav bebyggelse.

Da den lille landkommune i slutningen af 1960’erne blev midtpunkt for en dramatisk byudvikling, valgte det daværende byråd at gå en lidt anden vej end de øvrige kommuner på Vestegnen. Så hvor man andre steder byggede i højden, så foretrak man i Albertslund tæt-lav rækkehusbebyggelse. Faktisk i en sådan grad, at det blev et særkende for Albertslund.

Men hvis man dermed troede, at enhver variation over begrebet rækkehus allerede var repræsenteret, så kom man til at tro om, da den nye bebyggelse, Albert Have, dukkede op.

Første nybyggeri i 45 år

Det var en særlig mærkedag for bygherren, AKB Albertslund, da første spadestik blev taget den 24. september 2014. Det var første gang i 45 år, at man satte gang i nyt boligbyggeri i kommunen.

Alberts Have omfatter 72 bolig­er, tegnet af ONV Arkitekterne fra Kalvebod Brygge. Efter en licitation fik Scandi Byg A/S fra Løgstør opgaven i totalentreprise, mens opgaven som rådgivende ingeniør på projektet blev overdraget til Dominia A/S, Rådgivende Ingeniører i København, der har været bygherres rådgiver og forlængede arm på byggeprojektet.

Og det er ifølge administrerende direktør og partner Kjeld Christiansen foregået i en forbilledlig samarbejdets ånd, som han mener bør danne forbillede.

– Der har været tale om et usædvanlig tillidsbaseret samarbejde, som vi har medvirket til, og som vi gerne ser fremmet i dansk byggeri, fordi det får tingene til at glide meget lettere, og der bliver større tilfredshed med arbejdet, siger Kjeld Christiansen og tilføjer:

– Der var fra start af stor åbenhed omkring projektet fra bygherre, og der var helt åbne kalkulationer, og det var værdsat af alle parter, fremhæver Kjeld Christiansen.
Dominia varetog som bygherrerådgiver udbuddet af byggesagen i totalentreprise, som omfattede flere lignende opgaver inden for samme koncept. Samtidig har firmaet haft ansvaret for bygherretilsynet i hele gennemførelsesperioden.

Levende særpræg

Det første, der skulle ske, var at grunden skulle ryddes. Tidligere lå her nogle fodboldbaner og nogle bygninger, der hørte til en nedlagt skole. Men i september 2014 gik det egentlige byggeri i gang. Det varede frem til efteråret 2015, og umiddelbart efter rykkede de nye beboere indenfor. Det gik faktisk meget hurtigt at få udlejet de nye familieboliger.

De fås i tre udgaver på mellem 90 og 130 kvm. De største boliger fordeler sig over hele tre etager. De øvrige boliger er i et henholdsvis to plan. De forskellige boliger ligger placeret ‘tilfældigt’ i forhold til hinanden – så tilfældigt, noget nu kan være, når intet er overladt til tilfældigheder.

Det giver hele bebyggelsen et levende og meget særpræget udtryk, hvor der i enhver henseende er indbygget garanti imod noget, der bare ligner det ensartede præg, der kendetegner tidligere tiders rækkehusbyggeri.

Luft og albuerum

Hvad der også falder i øjnene er, at der er god plads omkring de enkelte huse. Der er lagt vægt på, at der er albuerum og plads til grønne arealer. Endnu her i efteråret var det begrænset, hvor langt man var nået med etablering af de grønne anlæg omkring husene. Men dog så langt, at man kan fornemme, hvilke overvejelser landskabsarkitekten JaJa Architechts ApS fra København har gjort sig.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 6

Uddannelsescenter

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Klassiske tagformer med stor rumlig variation

Bolig

Alberts Have

Traditionelle rækkehuse i utraditionel udformning

Domicil

Alfa Laval

Stringens i hvid beton

Sport

Arena Næstved

Moderne mødested for kulturoplevelse

Kontorhus

Copenhagen Towers II

Frokost i det grønne

Kulturcenter

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunsten – nyt liv i fredet bygning

Domicil

Microsoft-domicil

Et hus til en ny tids arbejde

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Fjordstjernen

Seniorboliger i harmoni med naturen

Bolig

Sluseholmen, Karré O

Med vandet som nabo

Transportcenter

Trafiktårnet Vest

Trafiktårn med runde former

Bolig

Urtehaven

Amager light

Bolig

Valby Maskinfabrik, P1 og P2-hallerne

Industriel arkitektur med nye formål