Retten i Roskilde

:
oktober 2014
Retten i Roskilde-front

Retten i Roskilde er en bastant bygning, der udstråler soliditet og en vis autoritet. De elegante vinduespartier bryder på fornem vis det måske lidt bistre udtryk.

Retten i roskilde-forhal

Den elegante forhal med sin massive belægning af mørk grå granit, signalerer robusthed, men bidrager også til, at besøgende føler en vis tryghed i de indbydende omgivelser.

Retten i roskilde-trappe

Som en elegant skulptur forbinder den flotte vindeltrappe husets etager.

retten i roskilde-retssal

Den store retssal vil i fremtiden danne ramme om de store og spektakulære retssager, af den type man hører om i tv og læser om i aviserne. Her kunne typer som Phillip Marlowe eller Perry Mason få mulighed for at udfolde sig i uforglemmelige procedurer.

retten i roskilde-gang

Indvendig er det hvide overflader og lofter, der dominerer. Men de elegante træpaneler på gangarealer bryder alt det hvide og tilføjer huset en snert af elegance.

previous next

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Sider

Byggefakta

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Retten i Roskilde
Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
GVL Entreprise A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Andre aktører:
Hunter Douglas Architectural Projects Scandinavia ApS
Areal:
6900 kvm.
Byggesum: 
159 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2012 - maj 2014

Specielt retslokalerne på første- og andensalen i huset minder mere om mødelokaler af den type, man finder i en hvilken som helst kontorbygning overalt i landet, end om retssale. Det er her fogedsager, skiftesager og lignende finder sted. Retstvister der, uanset hvor alvorlig karakter de så end kan have, ikke stiller store krav til selve lokalets indretning.

Skal man opleve noget af den stemning, man oplever i omtalte amerikanske retsalsdramaer, så er der to retssale i stueetagen, der er et besøg værd. Men stadigvæk – og med al respekt – det er lokaler, hvor det er vanskeligt at forestille sig en Perry Mason eller en Phillip Marlowe på slap line.

Den største retssal i huset, er nævningeretssalen. Det bliver i denne sal fremtidige retsopgør, af den type man hører om i tv-nyhederne og læser om i aviserne, vil finde sted. Den sal, hvor de virkelig spektakulære retssager, drabssagerne, voldssagerne og de helt grove tilfælde af økonomisk kriminalitet, vil blive afviklet. Med det i tankerne er det nærmest påfaldende, hvor neutralt lokalet egentlig er. Hvilket det i sagens natur må være.

Et aflangt lokale, hvor dommerne er placeret ved den ene endevæg, hvor sagens parter placeres ved langvæggene i hver sin side af lokalet. mens der ved den modsatte endevæg er plads til tilhørere, sat et bord, der formentlig er reserveret til pressen. Det mest opsigtsvækkende i lokalet er de 12 imponerende lamper i loftet, der hænger i fire rækker med tre i hver – eller tre rækker med fire i hver, afhængig af fra hvilken side man ser. Om det er bevidst, at der netop er ophængt 12 lamper, får stå hen i det uvisse.

Dramatisk retslokale

På sin egen måde er den retssal, der er indrettet til grundlovsforhør, mere dramatisk. Ikke i sin ydre indretning. Et bord til dommeren ved den ene endevæg, sagens parter ved hver sin langvæg samt et par tilhørerpladser ved den modsatte endevæg.

Det interessante er, at dette retslokale er indrettet til at foretage grundlovsforhør. Det betyder, at lokalet kan afspærres fra resten af huset, hvilket især er praktisk, når der skal foretages grundlovsforhør i weekenderne eller på andre tidspunkter af døgnet, hvor resten af huset er lukket. Her er direkte adgang til kælderen, hvor der er arrestlokaler til de personer, der har bragt sig i en situation, der gør et grundlovsmøde nødvendigt.

Energirigtigt hus

Som alt andet offentligt byggeri er huset underlagt nogle regler for energiforbrug. Både derfor, men også af hensyn til medarbejdernes velbefindende, er der gjort meget ud af at sikre, at huset har et godt indeklima. Ventilation såvel som opvarmning er styret efter, hvor meget de enkelte rum bliver anvendt.

Der er installeret solcelleanlæg på taget af bygningen med høj ydelsesgrad og automatisk ind- og udkobling på el-nettet. Returvandet fra ventilationsvarmefladerne bliver ledt videre og anvendt i gulvvarmen, hvilket bidrager til en optimal afkøling af fjernvarmevandet, inden det ledes ud i systemet igen.

Belysningen i de enkelte lokaler er etableret med styring i forhold til dagslys samt PIR-følere. Ingen behøver at bekymre sig om, hvorvidt sidste mand huskede at skulle lyset ved kontakten. Alle installationer er indrettet efter, at der i fremtiden kan ske en ændring af ruminddelingen i huset.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 4

Bolig

Artillerigården

Boliger med foldede facader

Domicil

Bel Air Aviation

Kolibrien er landet

Uddannelsescenter

Campus Kolding

Farverigt fyrtårn for uddannelse

Kontorhus

Copenhagen Port Company House

'Stueetage' i 24 meters højde

Plejecenter og genoptræning

Dagmargården

Vinduesbånd med udsigt til både vand og have

Domicil

DSV

Elegant ramme om 700 arbejdspladser

Skole

Dyvekeskolen

Læring for sjov

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Aarhus

Atriumhus orienteret mod alle verdenshjørner

Børneinstitution

Forfatterhuset

Daginstitution som potteplanter

Bolig

Gyngemose Park

Nyheder fra mosen

Kulturcenter

Herning Bibliotek

Fra supermarked til råt bibliotek

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Nordisk inspiration til moderne skole

Butik

Ikea Aarhus

Ikea som Landmark

Bolig

Istårnet

Udsigt er standard

Lager

Lidl centrallager

Rigelig med plads til dagligvarer til Østdanmark

Bolig

Lille Tingbakke

Nedbrudte barrierer i mere end én forstand

Uddannelsescenter

Navitas Park

Stjernen Navitas

Hospital

Regionshospitalet Viborg

Bedre forhold for rygmarvsskadede

Offentlige kontorer

Retten i Roskilde

Hvor Marlowe og Perry Mason kunne krydse klinger

Forskningscenter

RUC Laboratorium

Plads til forskning og fordybelse

Sundhedscenter

Sundhedshus ved DGI-huset

Flerbrugerhus med centralt multirum

Uddannelsescenter

Th. Langs HF & VUC

Skoleeksempel på gode løsninger

Bolig

Valby Maskinfabrik

Bo godt - bo grønt!