Nørre Vosborg

:
juni 2008
Ny og stadig gammel og historisk fremstår Nørre Vosborg efter restaureringen.
Viggo Mortensen & Søn har forsynet Nørre Vosborgs karakteristiske porttårn med nye tagrender.
Multisalen med fornemme trækonstruktioner.
Kaj Bech har lavet al belægning herunder knoldebrolægning med marksten efter gammel skik.
L. Hammerich har leveret Troldtekt træbeton, her med listebeklædning.
previous next

Opdatering af en herregård

Nørre Vosborg i Vestjylland forvandlet til restaurant og konferencecenter med nænsomhed og respekt for fortiden

Byggefakta

Nørre Vosborg
Vembvej 35
7570 Vemb
Danmark

Bygherre:
Realea A/S, Fonden Nr. Vosborg, Peter Johansen Holding A/S
Totalrådgiver:
OBH-Gruppen A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S, Erik Einar Holms Tegnestue A/S
Ingeniør:
OBH-Gruppen A/S
Areal:
12000 kvm.
Byggesum: 
100 mio. kr.

Det magre Vestjylland er fattig på herregårde. Netop derfor har Nørre Vosborg ved Vemb stået som en historisk perle med bygningsminder fra fem århundreder. Stærkt forfald har i de senere årtier præget det privatejede kompleks, men det blev der fundet midler til at rette op på, efter at fonden Realdanias ejendomsselskab Realea for nogle år siden overtog den forsømte herregård med det karakteristiske porttårn.

Realea har specialiseret sig i bevaring og udvikling af danske bygninger af kulturhistorisk værdi. Netop denne balance mellem fortid og nutid ses tydeligt ved den snart afsluttede restaurering af Nørre Vosborg.

Sale, restaurant og værelser

Borganlægget byder foruden et levende herregårdshjem nu på en moderne udstyret restaurant med tilstødende konferencelokaler. Det såkaldte ladegårdsanlæg rummer en multisal med plads til 300 siddende gæster, to store udstillingslokaler og godt 50 hotelværelser. I restaureringen er der lagt vægt på, at bygningernes ydre har skullet bevare deres oprindelige udtryk, mens der er blevet moderniseret kraftigt på de indre linjer for at sikre et indtægtsgrundlag ved den fremtidige drift som et regionalt møde-, spise- og kursussted i tilgift til herregårdens hidtidige betydning som historisk seværdighed.

Med OBH-Gruppen A/S i Ringkøbing som totalprojekterende tovholder har processen været splittet op i delprojekter, der i forskelligt omfang har været overvåget og konsulteret af fredningsmyndigheder og museumsfolk. Udvendige belægninger og haveanlæg, bygningen Vosborglille, regn, spildevand, el-forsyning og fjernvarme, de Linde huset, vinduer og døre, tag og facader, indvendig restaurering, Idehusets nordfløj samt opførelse af ny hotelfløj. Disse overskrifter giver indtryk af opgavens omfang og mangfoldighed.

Knoldebrolægning og bordure

Belægnings- og haveentreprisen tilfaldt Kaj Bech A/S. Denne mere end 60-årige Holstebro-virksomhed er mest kendt som murer og entreprenør. Her er det anlægsafdelingen med 20 mand og brolæggerafdelingen med 10 udlærte plus elever, der har været i sving.

- Vi har lagt knoldebrolægning omkring bygningerne. Hertil anvendes marksten, som i modsætning til pigsten lægges på den flade side. Foran indgangsdøre har vi lagt granitfliser i bordurebånd. Vi har plantet træer, bl.a. i en allé op til herregården. Vi har også fældet træer i haveanlægget, muret granittrapper, og anlagt stier med slotsgrus. Her i foråret afslutter vi et halvt års arbejde med græssåning ved hjælp af rullegræs, fortæller projektleder Jeppe Vejgaard, Kaj Bech A/S.

En anden Holstebro-virksomhed, Viggo Mogensen & Søn I/S har haft entreprisen på blik, vvs og ventilation. Der er monteret tagrender og kvistinddækninger på borgens tårn. Inden døre har Viggo Mogensen & Søn installeret sanitet, badeværelsesudstyr og radiatorer med mærker som Hans Grohe, Ifö, Duravit, Vola, Børma, Hudevad og Rio m.fl. I storkøkkenet er opsat Venti emhætter.

Nye lofter og døre

Til konferencedelen har L. Hammerich A/S leveret 1.850 kvm Troldtektlofter – nogle delvist skjult bag lister - samt 1.100 kvm Duripanel cementspånplader. Sweedoor-Jutlandia har leveret malede massive døre plus BD30 og BD60 branddøre, nogle med lydreduktion.
H. C. Andersen overnattede på Nørre Vosborg i 1859. Han ville sikkert blive begejstret for den komfort, stedet nu kan tilbyde sine gæster.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 2

Bolig

Abildhave

Rækkehuse på historisk grund

Domicil

Actona Company

Trefoldigt showroom

Bolig

Benzons fabrikker

New Yorker-stemning på Halmtorvet

Shoppingcenter

Bryggen

Shoppingcenter med industrielt look

Butikscenter

Bygmestervej

Fugl Føniks landet i Ringe

Domicil

DAFA

Højloftet domicil

Kulturcenter

Det Kongelig Bibliotek

Elegant skrin til Det Kongelige Biblioteks magasin

Zoologisk have

Flodhestehuset

Tropisk bolig i organisk form

Domicil

Frydkjær

Det frække længehus

Bolig

Fyrtårnet

Fyrige og skæve luksusboliger

Butikscenter

Kolding Retailpark

Butikscenter i hesteskoform

Hotel og konference

Nørre Vosborg

Opdatering af en herregård

Domicil

Roth Nordic

Domicil og showroom i ét

Transportcenter

Scania Danmark

Kubisk servicecenter i lækker indpakning

Bolig

Sejlhuset

En levende facade i Ørestaden

Sport

Spektrum Odder

Multihal med mere

Hospital

Sygehus Vendsyssel

Elegant forbinding

Bolig

Søfronten

Nye blokke ved ny sø

Bolig

Sømærket

Mærket af havnen

Domicil

TAS

Affaldsanlægget oser af stil

Bolig

Teglstrup Have

Punkthuse i naturdialog

Sport

Vejle Stadion

Vejle Stadion rykker en liga op