Maabjerg Bioenergy

:
august 2012

Kalzip beklæder facader og tag, leveret og monteret af AE Stålmontage. Afslutningen på taget lader regnvand plaske ned i store betonbassiner.

Maabjerg BioEnergy’s navnetræk anes bag ellipsens emalitglas. Neden under den bronzefarvede metalfacade ses portene, som lastbilerne kører igennem, når de skal læsse gyllen over i anlæggets tanke.

Bravida har udført udendørs kanalsystem for udsugning fra syv tanke ført i højde over tankene frem til forfilteret og derfra til bygningen, hvor kanalsystemet ledes ind i ventilationsrummet.

Besøgscentret er beklædt med naturmaterialet kork og giver med sin støt stigende loftsflade gæsterne en fornemmelse af de dimensioner, der venter inde bag glasvæggene.

Det ligner et moderne mejeri, men det er just ikke mælk, der flyder gennem rørene. A2 arkitekterne har arbejdet meget med at harmonisere farvesætningen i produktionen i det omfang, hvor man ikke har været bundet af, at komponenter af sikkerhedshensyn skal have bestemte kulører.

previous next

Energien åbner sig

Gigantisk bioenergianlæg byder sine besøgende indenfor i en lille skala, der som en kile vokser sig stor i den procestekniske afdeling

Byggefakta

Maabjerg BioEnergy
Nupark 51
7500 Holstebro
Danmark

Bygherre:
Maabjerg BioEnergy Drift A/S
Bygherrerådgiver:
Plan & Projekt A/S
Arkitekt:
A2 Arkitekterne A/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S, Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
CSK Stålindustri A/S
Areal:
1200 kvm.
Byggesum: 
375 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2010 - januar 2012

Der lever betydeligt flere grise end mennesker i Danmark, og de efterlader sig mere organisk materiale, end det er muligt og lovligt at anvende som gødning i det højeffektive danske landbrug. På den baggrund forskes og udvikles der intenst i at udnytte husdyr-ekskrementer og organisk husholdnings- og industriaffald som energikilde og herved mindske CO2-udledningen til miljøet.

Verdens hidtil største anlæg til udvinding af gas fra gylle står nu klar til at gå i drift. Maabjerg BioEnergy i Nupark i den nordlige udkant af Holstebro ejes af energiselskaberne Vestforsyning Varme A/S og Struer Fjernvarme A/S med førstnævnte som hovedaktionær. Det skal forsyne to eksterne kraftvarmeværker og det nye anlæg med brændsel i luft- og fast form, og desuden levere gødning som restprodukt til landmænd.

Komprimeret æstetik

Med sit virvar af tanke og proceshaller kan et barmarksprojekt i denne størrelseskategori ikke undgå at vække opsigt og skabe debat. Men det kunne have været betydeligt mere monstrøst og mindre æstetisk smukt, end det rent faktisk er blevet, hvis ikke naboerne i erhvervscentret Nupark, A2 arkitekterne, var blevet koblet på som formgivere. Indehaver Freddy Quist og sagsarkitekt Alice Storgaard fortæller, hvad der skete, da det oprindelige tekniske projekt baseret på flowdiagrammer blev prissat og fundet for dyrt.

– Vi satte os sammen med teknikerne og spurgte ind til, hvor og hvordan vi kunne reducere rørlængder, rumvolumen samt bygnings- og belægningsoverflader. Det handlede om at samle og komprimere tingene, så man fik mulighed for at skabe en kompakthed i harmoni med landskabet. Bygningens form er affødt af, hvordan vi har jongleret med funktionerne, fortæller Freddy Quist.

Og formen på hovedbygningen er en kile, der starter i det små i administrationsdelen og vokser sig større efterhånden som man bevæger sig ind blandt de indkapslede processer. Man skulle nødigt skræmme folk væk på forhånd på grund af størrelsen, lyder ræsonnementet fra arkitekten:

– Nye tiltag i industri og forsyningsvirksomhed tiltrækker et stort antal besøgende fra ind- og udland, og dette anlæg vil i særlig grad vække interesse. Vi lader det tage imod folk i en menneskelig skala, i øjenhøjde. Inden for dørene får gæsten gradvist en fornemmelse af de dimensioner, der venter, idet man gennem glas kan følge tagfladens stigning. Den fortsætter opad langs bygningens 150 m gennembrudt midtvejs af en højere ellipseformet, indskudt bygning, forklarer Alice Storgaard.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 3

Butikscenter

Åcenter Horsens

Bølgeformer og runde hjørner ved Åcenter

Kontorhus

Flintholm Company House

Frederiksbergstemning i helt ny aftapning

Hospital

Glostrup Hospital

Hospitalsombygning med plads til fortiden

Shoppingcenter

Ikea Tåstrup

Verden er blå og gul

Bolig

Ishøj Stationsplads

Ny sammenhæng i Ishøjs centrum

Butikscenter

Kvickly Grindsted

Konceptbyggeri med lokal tilpasning

Bolig

Lighthouse

Dynamisk facade ved havnefronten

Forskningscenter

Maabjerg Bioenergy

Energien åbner sig

Bolig

Margretheholm

Stabelville

Domicil

MH Møbler

Klassisk elegance i alle skalatrin

Bolig

Olgas Have

Drømmeboliger i idrætsbyen

Bolig

Søborg Huse

Murværkets triumf

Plejecenter og genoptræning

Vejlby Plejecenter

Fint indpassede boliger i teglmiljø

Skole

Ørestad Skole

Et fyrtårn for hele byen

Bolig

Østerbro Have

Luksusboliger på Østerbro