Ishøj Stationsplads

:
september 2012

De to boligblokke ligger lige ud for Ishøj Station på hver sin side af busterminalen. Det er den mindste, bygning B, til venstre og bygning C til højre i baggrunden.

Altangange er en vigtig del af bygningernes udtryk. Her ses bygning C, hvor gulvet i gårdrummet ligger i 1. sals højde.

I lejlighederne er reelle, møblerbare rum prioriteret højt, mens køkkenet er adskilt fra stuen og kan lukkes af med en skydedør.

previous next

Ny sammenhæng i Ishøjs centrum

Med et større boligprojekt skabes der ny sammenhæng og dynamik omkring Ishøj Station. Byggeriet indbefatter blandt andet 97 almene boliger, dagligvarebutikker og en ny busterminal

Byggefakta

Ishøj Stationsplads
Ved Stationen 8 og 12
2635 Ishøj
Danmark

Bygherre:
KPC København A/S, Boligselskabet Vildtbanegård
Bygherrerådgiver:
Bernd Kjelland, Arkitekt MAA
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
KPC København A/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S
Andre aktører:
Bad Element ApS
Areal:
11540 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
januar 2010 - januar 2012

Den centrale del af Ishøj syd for København, omkring S-togssta-tionen, er i færd med at blive forvandlet fra et lidt øde trafikknudepunkt med parkeringspladser og lidt grønt til en levende bydel med bl.a. 97 moderne boliger, to dagligvarebutikker, plads til spisesteder og mindre butikker, nye pladsdannelser og en ny busterminal.

Bygherre og udvikler på projektet er KPC København A/S, mens det sociale boligselskab Vildtbanegård har overtaget de 97 boliger. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med Ishøj Kommune. Projektet er tegnet af Arkitema, og Arkitekt MAA Bernd Kjelland har været bygherrerådgiver for Vildtbanegård.

‘Ishøj Plads’

Med projektet bliver bycentret, stationen og Ishøj Centrum bundet sammen med det nye område som et dynamisk centrum.

- Målet var at skabe større urban sammenhæng i området og binde de forskellige dele af byen sammen, fortæller Henning Svendsen fra Arkitema, at skabe en slags ‘Ishøj Plads’. Udover at få indpasset de tre nye bygninger, der udgør kernen i projektet, har det været en større trafikmæssig og logistisk opgave at få det hele til at gå op, fortæller Henning Svendsen, da passagerer til og fra stationen, biler, busser, taxier, fodgængere, cyklister, kunder til dagligvare-butikkerne samt områdets nye beboere alle skal kunne færdes i området på én gang. For at få det hele til at gå op, er der bl.a. lavet en ny busstation og ny underføring under stationen.

En vigtig spiller gennem hele processen har været Landindspektørfirmaet LE34 A/S, hvis detaljerede opmålinger af området har dannet det projekteringsmæssige grundlag for planlægningen. Ifølge landinspektør Søren Boysen, er en del af arealerne tilvejebragt ved omlægning og indskrænkning af veje og smallere rabatter, da begge i sin tid har været lavet rigelig store. Firmaet har stået for afsætning af alle bygninger, matrikulære ændringer og udstykninger og den endelige arealopdeling af lejligheder og butiksarealer. Desuden er der lavet tinglysninger på alle ledninger rørføringer og ledninger i jorden, således at adgangen til dem er sikret ejerne i fremtiden.

Bygninger i flere niveauer

Kernen i projektet omfatter tre bygninger A, B og C. Bygning A er i et plan og huser en dagligvarebutik. Bygning B er formet som et omvendt L og rummer 18 lejligheder og plads til butikker i stueplan. Bygningen går sine steder op i fem etager og har på den udvendige side af L’et altangange, mens der er altaner på den anden side. Bygning C har fire længer med et centralt gårdrum i første sals højde og har ligeledes forskellige højder, hvor den ende, der vender væk fra stationsområdet, går op i seks etager. Bygningen, der rummer 79 boliger og butikslejemål i stuen, har på etagerne altangange på den ene side af hver fløj og altaner til den anden side.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 3

Butikscenter

Åcenter Horsens

Bølgeformer og runde hjørner ved Åcenter

Kontorhus

Flintholm Company House

Frederiksbergstemning i helt ny aftapning

Hospital

Glostrup Hospital

Hospitalsombygning med plads til fortiden

Shoppingcenter

Ikea Tåstrup

Verden er blå og gul

Bolig

Ishøj Stationsplads

Ny sammenhæng i Ishøjs centrum

Butikscenter

Kvickly Grindsted

Konceptbyggeri med lokal tilpasning

Bolig

Lighthouse

Dynamisk facade ved havnefronten

Forskningscenter

Maabjerg Bioenergy

Energien åbner sig

Bolig

Margretheholm

Stabelville

Domicil

MH Møbler

Klassisk elegance i alle skalatrin

Bolig

Olgas Have

Drømmeboliger i idrætsbyen

Bolig

Søborg Huse

Murværkets triumf

Plejecenter og genoptræning

Vejlby Plejecenter

Fint indpassede boliger i teglmiljø

Skole

Ørestad Skole

Et fyrtårn for hele byen

Bolig

Østerbro Have

Luksusboliger på Østerbro