Maabjerg Bioenergy

:
august 2012

Kalzip beklæder facader og tag, leveret og monteret af AE Stålmontage. Afslutningen på taget lader regnvand plaske ned i store betonbassiner.

Maabjerg BioEnergy’s navnetræk anes bag ellipsens emalitglas. Neden under den bronzefarvede metalfacade ses portene, som lastbilerne kører igennem, når de skal læsse gyllen over i anlæggets tanke.

Bravida har udført udendørs kanalsystem for udsugning fra syv tanke ført i højde over tankene frem til forfilteret og derfra til bygningen, hvor kanalsystemet ledes ind i ventilationsrummet.

Besøgscentret er beklædt med naturmaterialet kork og giver med sin støt stigende loftsflade gæsterne en fornemmelse af de dimensioner, der venter inde bag glasvæggene.

Det ligner et moderne mejeri, men det er just ikke mælk, der flyder gennem rørene. A2 arkitekterne har arbejdet meget med at harmonisere farvesætningen i produktionen i det omfang, hvor man ikke har været bundet af, at komponenter af sikkerhedshensyn skal have bestemte kulører.

previous next

Energien åbner sig

Sider

Byggefakta

Maabjerg BioEnergy
Nupark 51
7500 Holstebro
Danmark

Bygherre:
Maabjerg BioEnergy Drift A/S
Bygherrerådgiver:
Plan & Projekt A/S
Arkitekt:
A2 Arkitekterne A/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S, Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
CSK Stålindustri A/S
Areal:
1200 kvm.
Byggesum: 
375 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2010 - januar 2012

Mandshøje bogstaver

I regnvejr vil medarbejderne i administrationen kunne beundre et større vandfald, når vandmasserne fra den enorme tagflade får lov at plaske ned i et betonbassin, der er en del af anlæggets omfattende landskabsarkitektur.

– Der er behov for udstrakte tilkørselsarealer til de mange lastbiler, som leverer til anlægget. For visuelt at holde sammen på det hele og markere en ydre grænse har vi indskrevet anlægget i et cirkelslag af beton. Værket opleves i høj fart af de mange forbipasserende på Holstebro-Struer hovedvejen, der udover den gyldne Kalzip facade vil bemærke ellipsen, som er dækket af hvidt emalitglas, som om aftenen bliver dæmpet belyst, så man ser værkets navn træde frem inde bag glasset i form af mere end mandshøje bogstaver, siger Alice Storgaard, A2 arkitekterne.

Selve funktionen på ellipsen, der når op i godt og vel 20 meters højde, er først og fremmest at skabe tippehøjde til lastbilerne, som læsser gyllen over i tanke. To tredjedele af råvaren til værkets såkaldte grønne linje ankommer med bil. Den resterende tredjedel af gyllen bliver pumpet ind til en decentral pumpestation gennem et system af rørledninger fra lokalområdets husdyrbrug. Også industrilinjen, der primært behandler slam fra rensningsanlæg, benytter lugtfrie rørsystemer til transporten.

Omfattende ventilation

Inde på værket separeres gassen fra gylle og slam, hvorefter denne i renset og komprimeret form ledes ud til aftagerne og ind i Maabjerg BioEnergys egne biogasmotorer. Restproduktet fra den grønne linje separeres, dels i form af fibre, som afbrændes og dels som flydende gødning, der pumpes retur til landbruget.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 3

Butikscenter

Åcenter Horsens

Bølgeformer og runde hjørner ved Åcenter

Kontorhus

Flintholm Company House

Frederiksbergstemning i helt ny aftapning

Hospital

Glostrup Hospital

Hospitalsombygning med plads til fortiden

Shoppingcenter

Ikea Tåstrup

Verden er blå og gul

Bolig

Ishøj Stationsplads

Ny sammenhæng i Ishøjs centrum

Butikscenter

Kvickly Grindsted

Konceptbyggeri med lokal tilpasning

Bolig

Lighthouse

Dynamisk facade ved havnefronten

Forskningscenter

Maabjerg Bioenergy

Energien åbner sig

Bolig

Margretheholm

Stabelville

Domicil

MH Møbler

Klassisk elegance i alle skalatrin

Bolig

Olgas Have

Drømmeboliger i idrætsbyen

Bolig

Søborg Huse

Murværkets triumf

Plejecenter og genoptræning

Vejlby Plejecenter

Fint indpassede boliger i teglmiljø

Skole

Ørestad Skole

Et fyrtårn for hele byen

Bolig

Østerbro Have

Luksusboliger på Østerbro