Aalborg Universitet

:
november 2014
Aalborg universitet-front

Som underleverandør til Kaj Andersen stod Toppenberg H.O.K ApS for beklædning og isolering af facade og bygningens markante altan- og tagudhæng.

Aalborg universitet-skillevæg

Af hensyn til forskningsmiljøet er de mobile skillevægge konstrueret uden brug af organiske materialer. I loftet er monteret et avanceret ringventilationsanlæg.

aalborg universitet-udsmykning

Den indendørs udsmykning er udført af kunstneren Ellen Hyllemose, som har haft fokus på inddragelsen af den rustikke atriumgård mellem de to hovedbygninger.

Aalborg universitet-laboratorium

Ballroom-laboratorierne sætter en ny standard for forskningsmiljøet i Danmark og er inspireret af den tekniske højskole ETH Zürich.

Aalborg Universitet-klasse

Undervisningslokalerne er udstyret med den nyeste AV-teknologi, som gør det muligt at modtage ekstern undervisning fra AAUs mange internationale samarbejdspartnere.

previous next

Aalborg-modellen i størrelse 1:1

Ny laboratoriebygning løfter Aalborg Universitets vision om tværfaglig læring til nye højder

Byggefakta

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Øst
Danmark

Bygherre:
UBST
Arkitekt:
Kjaer & Richter A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Audio-Visuelt Centrum A/S, Deko Loft + Væg P/S
Areal:
10700 kvm.
Byggesum: 
184 mio. kr.
Byggeperiode:
december 2012 - juli 2014

Fakta: Ti procent af indbyggerne i Aalborg studerer på Aalborg Universitet (AAU). Kombineret med et kommende supersygehus, som varsler høje ambitioner indenfor medicinuddannelse og klinisk forskning, så er den allerede markante statistik kun i sin spæde start. AAUs store bidrag til dagsordenen i Aalborg påvirker naturligt områdets sociale parametre, men mest håndgribeligt er forandringerne i det fysiske terræn. Specielt hovedcampusområdets placering i det tidligere så afsides og kontroversielle Aalborg Øst, har de senere år oplevet en dominoeffekt af udvikling og byfornyelse som en direkte konsekvens af universitetets opblomstring og positive vibrationer. Det blakkede image er blevet erstattet af optimisme og bygrænsen, der skarpt adskilte 9000 Aalborg fra 9220 Aalborg Øst er knap så skarp længere. Det er populært at være AAU’er, og det har smittet af.

Tilstrømningen af nye studerende er således en af drivkræfterne bag den heftige transformation af bybilledet, hvor der definitivt siges farvel til de sidste levn fra industrikulturen. Fortidens arbejderkvarterer gør symbolsk plads til Aalborgs nye prædikat som moderne uddannelsesby. For er det ikke universitetet selv, der udvider kapaciteten for at rumme de studerende og en række nye institutter, som ligger spredt på forskellige adresser i den nordjyske hovedstad, så er det SU-venlige boligkomplekser, der dominerer byens byggepladser. Selv mondæne adresser på Aalborgs havnefront er optaget af auditorier og ungdomsboliger. Men som Nordjyllands kilde til intellektuel vækst, synes særbehandlingen at være berettiget.

Seneste eksempel på det uddannelsesrelaterede byggeboom er en ny laboratoriebygning til Institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi. I samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har AAU realiseret visionerne fra universitetets dybt forankrede Aalborg-model og skabt et efter dansk standard hidtil uset unikt forskningsmiljø. Med rum til udveksling af ideer, erfaringer og resultater er der skabt de perfekte rammer for teamwork og tværfaglig læring. Lige i Aalborg-modellens ånd.

BioTek

Frem til studiestart 2014 har Institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi, som hører ind under AAUs Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet (TekNat), været spredt i forskellige sektioner på Sohngårdsholmsvej. Uden spillerum for det faglige og sociale fællesskab som figurerer så højt i værdisættet. Den nye forsknings- og undervisningsbygning på Frederik Bajers Vej 7H samler imidlertid instituttet under ét tag og indfrier dermed det udviklingspotentiale, som følger med matriklens placering.

Det fem etager høje byggeri er nemlig strategisk placeret i det østlige område grænsende op til Bertil Ohlins Vej mod nord og Frederik Bajers Vej mod vest. En ideel lokation i forhold til den kommende letbane, som skal forbinde universitetskomplekset i Aalborg Øst med beboelsesområder og byliv i Aalborg centrum. Et kærkomment infrastrukturelt tiltag til gavn for de mange pendlere, som indikerer byens interesse for og afhængighed af et driftigt universitet.

Placeringen af laboratoriebygningen på hovedcampus er del af en større strategisk målsætning, som fremgår af områdets helhedsplan. Hensigten er at udvikle området ud fra nogle overordnede planprincipper med fokus på bybåndet og fortætning, så der skabes en levende og bæredygtig akademisk bydel. Det skal styrke universitetets interne sammenhængskraft med henblik på at forene uddannelser i et tværfagligt fællesskab.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 5

Uddannelsescenter

Aalborg Universitet

Aalborg-modellen i størrelse 1:1

Bolig

Amager Strandpark

Amager royal

Bolig

Bolværket

Monumental på Teglholmen

Butikscenter

Copenhagen Designer Outlet

Fra dagligvarer til et paradis for mærkevarer

Lager

DSV Roskilde

Lagerhaller præget af lys og rummelighed

Uddannelsescenter

Herning Gymnasium

Plads til begejstring på Herning Gymnasium

Sport

HFK Fodboldstadion

Stadion med mere

Ungdomsbolig

Katedralen

Ungdomsboliger på første parket

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Søllerød

Plejecenter indrettet til hjem

Sport

Pulsen i Salling

Pulsen op i Salling

Kulturcenter

Radiohuset

Et hus med musik i

Sundhedscenter

Sundhedshus Sæby

Firlænget sundhedshus med atrier

Bolig

Sydbo

Individuelle boliger til bosted

Offentlige kontorer

Vestre Landsret

Ny retsbygning løfter blikket

Uddannelsescenter

VUC Nordjylland og SOSU Nord

Campus med respekt for fortiden

Domicil

Welltec

Well done - lige efter bogen

Butik

Østjysk Våbenhandel

Turen til Afrikas savanne begynder i Hedensted