Forsyningsanlæg

Egtved Varmeværk

Kompakt varmeværk med smukke betonfacader

Opførelsen af det nye Egtved Varmeværk bærer præg af såvel funktionalitet som leg med materialerne

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

NGF Nature Energy Korskro er et elegant og avanceret forsyningsanlæg i beton og metal ved indgangen til Esbjerg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Amager Bakke, et af Københavns mest markante nye vartegn, kombinerer rekreative områder oven på bygningen med et stort og komplekst industrianlæg

Fjernvarme Horsens Bio Plant

Skarpt og kubisk fjernvarmeanlæg

Det nyopførte biomasseanlæg Horsens Bio Plant står nu klar efter en dynamisk konstruktionsproces

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Tre bygningskroppe i glasfacader fremstår på afstand som et stykke moderne industriarkitektur. Det er et af landets største halmkraftværker

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Hillerød brænder træflis gennem den særlige ORC-teknologi

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Det 20 fodboldbaner store biogasanlæg ved Bevtoft i Sønderjylland er blevet afdæmpet visuelt – herunder er de 18 m høje tanke udført i diskrete jordfarver

Esbjerg Ny Vandværk

Vand med mere

Ærlighed og åbenhed er de bagvedliggende dogmer for Esbjerg Ny Vandværk – en transparent bygning, der bryder med traditionel byggestil

Aquatarium

Det lærende vandværk

Aquatarium er ét ud af otte projekter i fyrtårnsprojektet ‘Fremtidens Drikkevandsforsyning/FutureWater’ – det hidtil største udviklingsprojekt i vandforsyningsbranchen

Halmkedelcentral

Nu med halm

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har, med opførelsen af en ny halmkedelcentral i Stubbæk, taget endnu et skridt hen mod en mere bæredygtig profil

Nordvand

Miljørigtig og robust

Det var et kompliceret teknisk og praktisk puslespil, der skulle gå op, da forsyningsselskabet Nordvand i Gentofte skulle have nye faciliteter til både mandskab og materiel

Truelsbjerg Vandværk

Visionært vandværk

Truelsbjerg Vandværk er et moderne anlæg med fremadrettet teknologi og samtidig landskabeligt integreret

Energitårnet

Et monument over fornuftig energiproduktion

Kara/Noverens nye energitårn rejser sig som et vartegn for Roskilde og overgås kun af den monumentale domkirke