Lions Park Søllerød

:
december 2014
Lions Park Søllerød-front

Lejlighederne er blevet større to-rumsboliger med bl.a. terrassedøre, der muliggør udkig.

Lions Park Søllerød-bolig

Lejlighederne er blevet større to-rumsboliger med bl.a. terrassedøre, der muliggør udkig. Foto: Kant Arkitekter.

previous next

Plejecenter indrettet til hjem

Lions Park Søllerød gøres tidssvarende med omdannelse af etrumsboliger til torums boliger og fokus på fysisk aktivitet

Byggefakta

Lions Park Søllerød
Lendemosevej 2-10
2850 Nærum
Danmark

Bygherre:
Den selvejende almene plejeboliginstitution LPS
Bygherrerådgiver:
Alectia A/S
Arkitekt:
Kant Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Lemming & Eriksson a/s
Areal:
2900 kvm.
Byggesum: 
110 mio. kr.

Ikke institution, men et rigtigt hjem. Hvor man føler sig hjemme, som var det ens eget. Det var det overordnede udgangspunkt forud for moderniseringen af plejehjemmet Lions Park Søllerød.

- Det har været vigtigt at få skabt noget, der føles som et rigtigt hjem for den ældre. For det første er boligerne gjort større med mere plads, men der er f.eks. også lavet bredere vindueskarme, så beboerne kan have billeder og nipsgenstande stående, ligesom der er anvendt trægulve. Alt sammen for at mindske institutionspræget. Det er naturligvis en balancegang, for det er jo samtidig en arbejdsplads for de ansatte, men jeg synes, vi er lykkedes med det, siger Uffe Bay-Smidt, kontraktansvarlig hos Kant Arkitekter A/S.

Plejecenteret er blevet markant moderniseret med en udvidelse af boligforholdene samtidig med, at der er blevet fokuseret på de udendørs aktiviteter – hermed er der skabt bedre og mere komfortable boforhold samtidig med, at beboerne får bedre muligheder for fysiske stimuli.

Ny bygning og ekstra etage

Til- og ombygningen omfatter en udvidelse af det eksisterende plejecenter, så det i fremtiden vil rumme 70 almene plejeboliger. Der er opført en ny bygning i tre etager i betonelementer med 30 nye torums boliger, samtidig med at det eksisterende byggeri er blevet omdisponeret. Der er således blevet tilføjet en ekstra etage, så 41 utidssvarende et-rums boliger er ændret til 40 tidssvarende torums boliger. Den ombyggede del er i modsætning til tilbygningen blevet bygget op med et stålhus på basis af det eksisterende fundament – for at lette denne samlede vægt.

De to bygninger er koblet sammen via en ny mellembygning som indeholder cafe og gymnastiksal samt skaber mulighed for en tagterrasse til fællesrummet på 1. sal. Facaderne fremstår med gule skærmtegl, mens dens øverste del fremstår med sorte plader fra Ivarsson.

- På øverste etage er ovenlysindtaget styrket så mere lys trænger ind, og vinduesarealerne i lejlighederne er gjort større for at skabe mere lys – samtidig med at der etableret terrassedøre, det er samlet set med til at gøre beboeren i stand til at følge med i hvad der foregår i terrænniveau, fremhæver Uffe Bay-Smidt.

Det har været essentielt at få gjort noget ved de udendørs faciliteter, så i byggeriet indgår en etablering af plejeboligernes udearealer. Her er der anlagt et område med store muligheder for udeliv og omdrejningspunktet har været at sammensætte en kombination af fysiske aktiviteter og forhold, der gør, at beboerne vil kunne nyde et ophold udendørs. Der er således etableret opholdsterrasser med en planterigdom, som understreger årstidernes gang, ligesom der er etableret aktivitetshaver med mulighed for sansestimulering og træning.

Udfordringer i proces

Der har i projektet været fokus på at sikre et velfungerende indeklima for både beboere og personale, hvilket er imødekommet via bygningernes indretning og orientering og materialevalg. Det har også været nødvendigt at optimere de tekniske installationer for at indfri målet om et godt indeklima – det er her ingeniørfirmaet Lemming & Eriksson A/S, der har haft ansvaret for.

- Vi har udført alle de ingeniørmæssige discipliner gennem hele byggefasen, lige fra konstruktioner og anlæg til VVS, ventilation og CTS, fortæller Asger Heidemann, leder af konstruktionsafdelingen hos Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører og tilføjer:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 5

Uddannelsescenter

Aalborg Universitet

Aalborg-modellen i størrelse 1:1

Bolig

Amager Strandpark

Amager royal

Bolig

Bolværket

Monumental på Teglholmen

Butikscenter

Copenhagen Designer Outlet

Fra dagligvarer til et paradis for mærkevarer

Lager

DSV Roskilde

Lagerhaller præget af lys og rummelighed

Uddannelsescenter

Herning Gymnasium

Plads til begejstring på Herning Gymnasium

Sport

HFK Fodboldstadion

Stadion med mere

Ungdomsbolig

Katedralen

Ungdomsboliger på første parket

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Søllerød

Plejecenter indrettet til hjem

Sport

Pulsen i Salling

Pulsen op i Salling

Kulturcenter

Radiohuset

Et hus med musik i

Sundhedscenter

Sundhedshus Sæby

Firlænget sundhedshus med atrier

Bolig

Sydbo

Individuelle boliger til bosted

Offentlige kontorer

Vestre Landsret

Ny retsbygning løfter blikket

Uddannelsescenter

VUC Nordjylland og SOSU Nord

Campus med respekt for fortiden

Domicil

Welltec

Well done - lige efter bogen

Butik

Østjysk Våbenhandel

Turen til Afrikas savanne begynder i Hedensted