IBC Fredericia

:
juni 2012

Deko har leveret glasvæggge til grupperum og klasselokaler. I lofterne fra Dampa er indbygget elegante Ray-armaturer fra Fagerhult – en løsning, som giver et roligt og rent udtryk.

Gangbroen nærmest svæver mellem de to fløje og sikrer en god forbindelse mellem elever i det gamle og nye afsnit.

Glasværnet fra Bo·glas er monteret direkte på trappevangen og gangbroens beton, så det fremstår som én hel flade. Glasværnet er med til at sikre en lys og let trappeopgang.

previous next

En længe af lærdom

Elever og lærere på IBC i Fredericia var efterhånden ved at sprænge skolens rammer. En ny fløj blev indviet efter sommerferien – en fløj, hvis ydre er opført i respekt for skolens eksisterende stil

Byggefakta

IBC Fredericia
Mosegårdsvej 1
7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
IBC
Bygherrerådgiver:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
Davidsen Partnere A/S, Cowi A/S
Ingeniør:
Gregersen & Olsson ApS
Andre aktører:
Fagerhult A/S, Jeld-Wen
Byggesum: 
33 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2010 - juni 2011

Da gymnasieleverne på IBC i Fredericia mødte efter sommerferien, ventede der dem en helt ny dagligdag, idet skolens nye tilbygning stod klar til indflytning.

Oprindeligt ønskede skolen sig en ny etage ovenpå den eksisterende, men dette var ikke realiserbart i praksis, da man så ville have været nødt til at omdanne skolen til en byggeplads i en lang periode. Derfor blev løsningen i stedet den knapt hundrede meter lange tilbygning, som nænsomt er tilpasset det eksisterende byggeri.

- Det var vigtigt for bygherren at bevare den synergi, der opstår ved at have eleverne så tæt på hinanden som muligt. Derfor har vi skabt et loop mellem den nye og den gamle fløj ved at opføre en gangbro på tværs, der afkorter afstandene mellem fløjene, forklarer arkitekt og partner hos Schmidt Hammer Lassen Architects, John Lassen.

Gangbroen nærmest svæver midt på tilbygningen og rummer en bred todelt trappe i beton. Broens nederste udvendige linjer følger trappens indvendige stigning og fungerer dermed også som overdækning for udgangspartiet i den nye fløjs nederste etage.

Udover gangbroen er der skabt forbindelse mellem de to længer ved at koble en tværgående kube ind mod gavlen i syd. Kuben fungerer som en indvendig finger og adgangsvej.

Rød tråd mellem nyt og gammelt

Skolens nye længe rummer tyve nye klasselokaler, studierum, auditorium, mødelokale og flere åbne opholdsområder for eleverne. Som en rød tråd går de hvide betonfacader, glaspartierne og de markante udhæng fra den ‘gamle’ bygning igen i den nye tilbygning om end i en nutidig og opdateret version.

Vendt mod den eksisterende fløj er glasfacaderne brudt af ru, sorte betonflader, mens den rene glasfacade åbner byggeriet helt op mod de grønne arealer og adgangsvejen til skolen.

Bag de sorte betonfirkanter i facaderne er der indrettet gruppe­rum, hvor eleverne kan arbejde i mindre enheder, mens der i alle klasseværelser er sikret et stort lysindfald via de gennemgående glasfacader.

- En skole summer jo af liv, og derfor har vi lagt vægt på, at man kan se ind og opleve, at her er der liv og glade dage. Og omvendt får eleverne et spændende udsyn frem for at skulle kigge ind i en grå mur, siger John Lassen og forklarer endvidere, at der på sigt vil blive skabt et grønt gårdrum mellem de to længer, så oplevelsen af uderummet vil blive endnu tydeligere.

Også hos Gregersen & Olsson ApS, der har været ingeniør på byggeriet og med i modelleringen af den nye fløj, er man tilfreds med husets fremtoning:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 4

Domicil

Blue Water Shipping

Tilbage til rødderne

Ungdomsbolig

Camp Logos Delta

Fra Alpha til Delta

Uddannelsescenter

Campus Randers

Skulpturelt byggeri indrammer ny plads

Uddannelsescenter

Campus Skejby

Terrasseret campus

Skole

Det Lille Univers

Moduler til de små

Plejecenter og genoptræning

Digterparken

Etageinstitution på skovbund

Kontorhus

Hauser Plads

Altovasen på Hauser Plads

Skole

Herningsholm Gymnasium

Gymnasiets grønne linje

Skole

IBC Fredericia

En længe af lærdom

Sport

Idrætshal, Brøndby

Idræt i rødt

Uddannelsescenter

IT-hjørnet, IT Katrinebjerg

IT-center med rummelig kontrast

Kontorhus

Karberghus

Kontrastrig modernisme

Domicil

PR Electronics

Produktiv knopskydning

Bolig

Skelagergårdene

Gårdmiljøer i ny forklædning

Bolig og butik

Søborg Hovedgade

Forberedt for udeliv

Skole

Tornbjerg Gymnasium

Ny rummelig positur

Butik

Torvehallerne KBH

Tagdækket torveliv

Uddannelsescenter

UCR Roskilde - Slagteriskolen

Frit udsyn til faglig stolthed