Karberghus

:
juni 2012

Altangangene får de indvendige rum til at opleves større og fungerer samtidig som delvis afskærmning for glasfacaderne, der er leveret og monteret af Bent Pedersen Lunde A/S.

De udvendige altangange med deres spring op og ned og ud og ind definerer i høj grad Karberghus' udtryk.

Trapperummene er holdt elegant i gråt og hvidt med LED-belysningsarmaturer, der kaster lyset både op og ned.

Glasvæggene afskærmer kontorer og møderum, men tillader lyset at passere igennem hele huset. Rummene er takket være den lille husdybde søjlefri. En betonkerne i midten stabiliserer huset og rummer trapperum, elevator og teknikskakt.

Hver etage er forsynet med sit eget tekøkken. Varmen leveres af radiatorer, mens klimaet kontrolleres ved naturlig ventilation.

previous next

Kontrastrig modernisme

Ole Hagen arkitekter A/S har i en kompleks sammenhæng skabt et stringent og moderne kontorhus på Østerbro, hvor der før var en parkeringsplads

Byggefakta

Karberghus
Præstøgade 20
2100 København Ø
Danmark

Bygherre:
Karberghus A/S
Bygherrerådgiver:
Munksgaard plus Andersen Bygherrerådgivning A/S
Arkitekt:
Ole Hagen Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Hoffmann A/S
Ingeniør:
Erik Pedersen ApS
Andre aktører:
Jeld-Wen, HB Trapper & Stål A/S
Areal:
1750 kvm.
Byggesum:
Ønskes ikke oplyst
Byggeperiode:
januar 2010 - marts 2011

Man kan kalde det klassisk modernisme i nutidige klæder – det lyder ikke særlig mundret, men ikke desto mindre beskriver det ganske godt det nye kontorhus på Østerbro i København, som er opført med ejendomsfirmaet Karberghus som bygherre, og udlejet til IT- og Telestyrelsen.

Bygningen adskiller sig med sine altangange i hvid beton og mørke glasfacader fra de omliggende huse, men konkurrerer ikke med dem om opmærksomheden på nogen aggressiv måde. Naboejendommene, der både huser kontorer og boliger, er i øvrigt ganske forskelligartede indbyrdes.

Ubebygget grund

Baggrunden for projektet er en anelse kompliceret. Hvor den nye bygning ligger, var før en parkeringsplads. Bygningen lukker nu delvist et gårdrum, der før var åbent ud mod Præstøgade. Ejendommene, der omkranser gårdrummet øst og syd for Karberghus er beboet af IT- og Telestyrelsen. Ejendommen mod øst, der ligger for enden af Præstøgade, ud mod Østbanegade og banen er ejet af Slots- og Ejendomsstyrelsen, mens bygningen mod syd er ejet af ejendomsselskabet Karberghus. Den ny bygning ligger på samme matrikel som denne ejendom.

Da IT- og Telestyrelsen gerne ville udvide og samle deres aktiviteter, nåede man frem til en løsning, hvor ejendomsselskabet opførte en ny kontorbygning på samme matrikel som deres eksisterende, som så kunne udlejes til styrelsen.

Førstegangsbygherre

Inden da var der dog en lang proces på fem til seks år, hvor der blandt andet skulle udarbejdes en ny lokalplan for at få puslespillet til at gå op, så stadsarkitekten var ind over planlægningen, fortæller Ole Larsen fra Ole Hagen arkitekter A/S, der har været totalrådgivere og arkitekt på projektet sammen med kollegaerne Jørgen Lund og Lars Lind, mens tegnestuens Charlotte Barlach fortsat har fungeret for rådgiver for lejeren.

Tegnestuen var i forvejen arkitekt for IT- og Telestyrelsen, hvilket har medvirket til en meget velsmurt proces i planlægningen.

Da det var første gang ejendomsselskabet Karberghus skulle opføre et nybyggeri, blev det besluttet at tilknytte en bygherrerådgiver.

Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S har således gennem hele processen bistået bygherre med hensyn til arkitektens og de andre aktørers ydelser, udarbejdelse af kontrakter og udbud, og helt frem til afleveringen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 4

Domicil

Blue Water Shipping

Tilbage til rødderne

Ungdomsbolig

Camp Logos Delta

Fra Alpha til Delta

Uddannelsescenter

Campus Randers

Skulpturelt byggeri indrammer ny plads

Uddannelsescenter

Campus Skejby

Terrasseret campus

Skole

Det Lille Univers

Moduler til de små

Plejecenter og genoptræning

Digterparken

Etageinstitution på skovbund

Kontorhus

Hauser Plads

Altovasen på Hauser Plads

Skole

Herningsholm Gymnasium

Gymnasiets grønne linje

Skole

IBC Fredericia

En længe af lærdom

Sport

Idrætshal, Brøndby

Idræt i rødt

Uddannelsescenter

IT-hjørnet, IT Katrinebjerg

IT-center med rummelig kontrast

Kontorhus

Karberghus

Kontrastrig modernisme

Domicil

PR Electronics

Produktiv knopskydning

Bolig

Skelagergårdene

Gårdmiljøer i ny forklædning

Bolig og butik

Søborg Hovedgade

Forberedt for udeliv

Skole

Tornbjerg Gymnasium

Ny rummelig positur

Butik

Torvehallerne KBH

Tagdækket torveliv

Uddannelsescenter

UCR Roskilde - Slagteriskolen

Frit udsyn til faglig stolthed