Europaskolen

:
november 2018
Europaskolen - gårdrum

Arpe & Kjeldsholm A/S har udfyldt rollen som bygherrerådgiver i forbindelse med Europaskolens prominente placering i Carlsberg Byen som nabo til bl.a. arkitekten Vilhelm Dahlerups Elefantport.

Europaskolen - interiør

Som tegl og tombak er de ordførende materialer ude, er det træ og glas, der overtager den rolle inde. Niveauspring skaber et levende miljø. Trapperne er støbte og leveret af Spæncom.

Europaskolen - trappe

Arkitekturens virkemidler bringer også den gyldne tombak i spil som et eksotisk bidrag. De statiske løsninger er baseret på betonelementer fra Spæncom A/S.

Europaskolen - sportshal

Skolen indgår i en lang historie: Den fritliggende sportshal med ornamenteret murværk og glas ses her sammen med Carlsbergs højhus, der har rummet hovedsædet; til venstre Dahlerups snoede skorsten.

previous next

Murstenens tale

Sider

Byggefakta

Europaskolen
Ny Carlsberg Vej
1799 København V
Danmark

Bygherre:
Carlsberg Byen P/S
Bygherrerådgiver:
Arpe & Kjeldsholm A/S
Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Nord Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
BAM Danmark A/S
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Andre aktører:
Spæncom A/S
Areal:
14000 kvm.
P-anlæg:
4000
Byggesum: 
320 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2016 - juli 2018

Med en unik kombination af kompetencer som både bygherrerådgiver og totalentreprenør har Arpe & Kjeldsholm A/S været i stand til at byde ind på mange niveauer og har på den baggrund løst en række opgaver for Carlsberg Byen – som udførende såvel som rådgivende. Det er den sidste rolle, Arpe & Kjeldsholm har udfyldt her med rådgivning fra den tidligste udbudsfase i dialog med både bygherre og den kommende ejer, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Forvaltningen har ansvaret for de kommunale skoler og debuterer her i Carlsberg Byen som forvalter af et internationalt undervisningsmiljø.

Bærende beton

I en totalentreprise fra Bam Danmark A/S er Europaskolen disponeret som en karré i fem etager, der i stueetagen mod syd sammenbindes med skolens fritstående sportshal. Konstruktionsmæssigt hviler størsteparten af statikken på præfabrikerede betonelementer fra Spæncom A/S, der endnu engang har stået for et totalt program af huldæk, TTD elementer, søjler, bjælker, vægge og alle indvendige trapper.

I tilgift har Spæncom også løst montageopgaven, inklusive montagen af supplerende, bærende stålbjælker.

Mellem skolen og den fritliggende sportshal opstår et offentligt bylandskab. Her er byens gulv fra Ny Carlsberg Vej til Franciska Clausens Plads trukket gennem skolen i to niveauer – gennem den store åbne kantine i stuen og gennem bylandskabet hen over kantinens tag. Skolens mere offentlige fællesfaciliteter skaber en aktiv kantzone ud mod byens rum i stueetagen.

Den åbne etage nede og det offentlige taglandskab oppe er med til at skabe identitet og byliv i et læringsunivers, hvor zoner til fordybelse, dialog og fysisk udfoldelse bliver en integreret del af både Europaskolen og Carlsberg Byens identitet. Samtidig er det også med til at invitere bydelens borgere indenfor og til at gøre det nemt at benytte skolens faciliteter til mange formål.

Skolen er designet med en stor rumlig variation, der foregår i et tæt samspil mellem ude og inde. Ved den nye Franciska Clausens Plads åbner bygningen sig i et legende læringslandskab i flere niveauer. Med arkitektonisk reference til kunstneren, der har givet pladsen navn, får området her en særlig karakter og identitet.

Bam Danmark har afleveret projektet, og Københavns Kommune tog imod de første elever efter efterårsferien 2018. Europaskolen har plads til 900 elever.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala