Odinsgaard

:
november 2018
Odinsgaard - tegl

Man har leget med grafiske detaljer i teglfacaderne, såsom forskudte vinduer og felter med mørkere tegl.

Odinsgaard - altaner

Altanerne er med indbyggede depotrum, som samtidig danner afskærmning og kontrast i facaden.

Odinsgaard - punkthuse

To af de fire punkthuse er placeret oven på dagligvarebutikken. Butiksdelen adskiller sig fra de lyse boliger ovenover ved at have en mørkere teglfacade, mens etagerne med lejligheder har lysegrå facader med mørke felter.

Odinsgaard - facade

Når man bevæger sig hen ad Sønderbrogade i hjertet af Horsens by, opleves det nyopførte boligprojekt som respektfuldt passet ind i omgivelserne. Arkitektonisk er der tale om rene, geometriske former og linjer.

previous next

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Som en ny og indbydende port til Sydbyen i Horsens er opført fire kubeformede blokke med 90 almene boliger og en dagligvarebutik

Byggefakta

Odinsgaard
Sønderbrogade 34-44
8700 Horsens
Danmark

Bygherre:
Torntoft & Mortensen A/S
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Ginneruparkitekter A/S
Totalentreprenør:
Torntoft & Mortensen A/S
Andre aktører:
Audio-Visuelt Centrum A/S
Areal:
11500 kvm.
Byggesum: 
35 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2017 - september 2018

De fire nyopførte boligblokke på Sønderbrogade indgår på respektfuld og let tilbagetrukket vis i omgivelserne midt i Horsens. For enden af blokkene knejser den hvide, smukke Sønderbro Kirke med sine rene geometriske former bestående af kuber og cylindre, og Odinsgaard-blokkene er med til at understrege og fuldføre en mere sammenhængende og stilfuld bydel. En lokalplan for området har fastlagt rammerne herfor via blandt andet et omhyggeligt volumenstudie.

Visuelt samspil og hensyn

Delegeret bygherre og totalentreprenør på projektet er Torntoft & Mortensen, som købte grunden her i hjertet af Horsens og udviklede projektet over en årrække. Boligblokkene hæver sig på en plint, hvor der er gode direkte parkeringsmuligheder til såvel boliger som butik. Stueetagen i de to sydlige blokke udgør en dagligvarebutik, som er solgt til en investor, mens boligerne er blevet solgt til Andelsboligforeningen Odinsgaard, for hvem Torntoft & Mortensen har udført byggeriet i rollen som delegeret bygherre. Dagligvarebutikken er opført for privat bygherre.

Administrerende direktør og medejer hos Torntoft & Mortensen, Ole Mortensen, fortæller:

– Odinsgaard er en fremsynet boligforening, som vi har bygget en hel del for tidligere, og som vi har et godt samarbejde med, så vi er glade for nu at kunne aflevere disse 90 dejlige nye boliger til dem. De første 45 lejligheder er allerede afleveret, og de sidste vil blive afleveret 1. december i år. Vi købte grundene i 2011 og fik lavet lokalplaner, hvorefter planlægning af projektet er sket etapevis, indtil den endelige byggeproces gik i gang primo 2017. Placeringen midt i byen stillede store krav til logistik og planlægning samt til en arkitektonisk udformning, som kunne ske i respektfuldt visuelt samspil med omgivelserne. Boligerne er i øvrigt opført efter BR15-energikrav.

Generelt bydelsløft

Ole Mortensen fra Torntoft & Mortensen fortsætter:

– Projektet på Sønderbro er tænkt som et generelt bydelsløft og har kørt som det skal hele vejen gennem processen i godt samarbejde med naboerne til og på grunden. Alt forløb med stor velvilje fra dem og i fortrinlig dialog henover projektet. Navnlig den nordlige boligblok, som er placeret op til Sønderbro Kirke, har vi i dialog med kirken valgt at trække lidt tilbage på grunden, pointerer Ole Mortensen.

– Dette for at skabe plads og luft og af hensyn til, hvor godt kirken kommer frit til syne, når man nærmer sig ad Sønderbrogade. Gangforbindelser og siddepladser over mod kirken etableres, så der skabes god sammenhæng mellem den og det byggeri, vi har lavet, og så området inviterer til ophold og liv på stedet.

– Tre af blokkene er i lys grå tegl, mens blokken tættest på kirken er i mørkere tegl og faktisk i en farvenuance helt for sig selv i forhold til det øvrige byggeri. Således skiller dette punkthus sig ud fra både kirken og de bagvedliggende blokke og sammen med den spanske trappe foran, er den med til at markere overgangen og fremhæve den meget smukke og specielle, hvide kirke, som er så ikonisk for byen. Jeg synes bestemt, det er lykkedes at skabe en flot og fornuftig helhed med dette projekt, siger Ole Mortensen.

Spil og liv i facaderne

Om den valgte arkitektur forklarer Ole Mortensen videre:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala