Erhvervsakademi Aarhus, Viby

:
november 2018
Erhvervsakademi Aarhus, Viby - etagespring

Etagespring, tagterrasser og balkoner er med til at give liv og skabe sammenhæng til omgivelserne.

Erhvervsakademi Aarhus, Viby - atrium

Den forbindende trappe er både funktionel, åben i sin struktur og skulpturel med de visuelle effekter i form af skarpe, varierende vinkler.

Erhvervsakademi Aarhus, Viby - facade

Hvide indhak er med til at bryde kompaktheden og skabe karakter i arkitekturen. Den hvide farve er også pendant til atriets indre i bygningen.

previous next

Erhvervsskole i skalaspring

På den gamle FDB-grund i Viby J er nu opført Erhvervsakademi Aarhus i klassisk rød tegl og med et imponerende atrium

Byggefakta

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7b
8260 Viby J
Danmark

Bygherre:
Aarhus Syd Ejendomme A/S
Bygherrerådgiver:
2S Consult ApS
Arkitekt:
Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
Egetæpper A/S
Areal:
5830 kvm.
Byggesum: 
90 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2017 - august 2018

Den nyopførte femetagers kompakte atriumbygning på den gamle FDB-grund i Viby J rummer undervisningslokaler til jordbrugsstuderende samt administrative lokaler, pauserum, opholdslounge med mere. Arkitektonisk har man søgt at indpasse sig i det historiske fabriksområde, der som helhed allerede begyndte sin transformationsproces i slut-halvfemserne. Huset er placeret på den tidligere parkeringsplads over for Sønderhøj 8 i komplekset, og er nu Danmarks næststørste jordbrugsfaglige undervisningsmiljø. Her findes landbrugets lederuddannelser, produktionsleder og agraøkonom.

Indhak i bygningsvolumet

– Det er som udgangspunkt en meget kompakt bygningskrop, fortæller design director Per Damgaard-Sørensen fra Rambøll Arkitektur om den nye bygning i Sønderhøj og fortsætter:

– Bygningen indgår i EAAA, Erhvervsakademi Aarhus, og rejser sig i fem etager fra det 41 x 27 meter store grundplan på den gamle fabriksgrund, hvor der både findes nye bygninger og gamle industrielle, bygget over mindst 100 år, nu samlet harmonisk omkring en snæver fabriksgade og med karakter af bymiljø. Tanken har været at indpasse den nyopførte bygning ved hjælp af detaljer med reference til de gamle industrielle bygninger samt ved at bringe forskellige skalaspring i spil og skabe nogle indhak i bygningsvolumet. Der er skaleret som overgang til de tilstødende lave toetagers bygninger.

Det er blevet til et flot og funktionelt atriumhus til formålet, i klassisk rødt tegl med store taghaver og en central fordeling af etagerne med det markante og skulpturelle trappeforløb i midten af bygningen.

Den hvide trappe har skarpe vinkler og skaber et åbent og oplevelsesrigt miljø med dobbelthøje opholdszoner op igennem atriet, med undervisningslokalerne liggende rundt om på etagerne. Taghaverne er placeret som terrasser på henholdsvis tredje og femte etage. Her er der rig mulighed for udendørs ophold for de studerende, siger Per Damgaard-Sørensen og tilføjer:

– Idet mange af de gamle eksisterende bygninger på det tidligere fabriksareal har gesimser og andre karakteristiske detaljer, har vi søgt at skabe referencer hertil med tilsvarende detaljer omkring vinduer og indhak i den nye atriumbygning, siger han.
Byggeriet er opført som fagentreprise og er DGNB-certificeret.

Per Damgaard-Sørensen fortæller videre, at den nye bygning udfylder et hul i Sønderhøjs bygningsstruktur og er med til at færdiggøre fortællingen omkring den tætte fabriksgade på grunden. Placeringen er på en tidligere parkeringsplads imellem fabriksgaden og bygningsklyngen ved det grønne parkrum, og man bemærker udskæringer i bygningskroppen på udvalgte steder, der gør, at facadeudtrykkets skala understøttes i forhold til nabobygningerne. Det er ligeledes via disse indhak og udskæringer, at der er åbnet mulighed for etablering af udendørs opholdsrum i bygningen.

Dynamisk struktur

Bygningen har kælder, og det gennemgående panoptiske rum midt i atriummet forbinder på smukkeste vis alle seks niveauer såvel funktionelt som æstetisk. Per Damgaard-Sørensen uddyber:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala