Demenscenter Tornhøjhaven

:
november 2018
Demenscenter Tornhøjhaven - oplevelseshave

Inden for den trygge ramme er der anlagt oplevelseshaver med stier og bænke.

Demenscenter Tornhøjhaven - pavillon

En hvid pavillon i træ er med til at give beboerne oplevelser, når de bevæger sig rundt i demens-landsbyen.

Demenscenter Tornhøjhaven - gårdmiljø

Ved det ene hjørne rejser bebyggelsen sig i to etager. På førstesalen ligger de seks aflastningsboliger samt en boenhed med 12 lejligheder.

previous next

Demens-landsby med gårdmiljø

Tornhøjhaven er landets første demens-landsby, sektionsopdelt og med facader i gule teglsten

Byggefakta

Demenscenter Tornhøjhaven
Tornhøjvej 6
9220 Aalborg Øst
Danmark

Bygherre:
Domea Aalborg, Aalborg Kommune
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
Bjerg Arkitektur A/S, Friis & Moltke A/S
Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
6700 kvm.
Byggesum: 
120 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2017 - juni 2018

Ved første øjekast forvirrer det nye byggeri på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Den lave sektionsopdelte facade i gule teglsten fremstår indbydende, men der er tilsyneladende ingen vej ind. Byggeriet lukker sig om sig selv. Forklaringen skal findes i dets funktion. For her ligger Tornhøjhaven, Danmarks første demens-landsby.

Det viser sig naturligvis, at der er en vej ind. Den anviser projektleder Peter Bøcher Christiansen fra Dansk Boligbyg, der er totalentreprenør på byggeriet. Vi træder ind i et åbent gårdmiljø omrammet af beboernes boliger og med et stort dagcenter placeret midt på grunden. Her er der allerede åbnet en lille kiosk ud mod fællesområdet, så beboerne kan købe kaffe, brød og diverse fornødenheder. Ved siden af kiosken er der planer om at åbne en frisørsalon.

Beboernes vinterhaver og terrasser vender ligeledes ud mod det åbne gårdmiljø. Her er der anlagt små landskaber med bakker og stier. En brændestabel rejser sig, og midt i det hele står en hvid pavillon opført i træ. Man bliver lidt overrasket, for her er rigtig rart at være. En dejlig ro, helt afsondret fra verden udenfor. Begrebet demens-landsby er ikke bare et smart påfund. Det giver faktisk god mening, da Peter Bøcher Christiansen viser rundt. Vi nikker til et par af beboerne. Her går livet sin egen gang, og det føles ganske naturligt.

Overtog skitseprojekt

Dansk Boligbyg vandt opgaven i en totalentreprise-konkurrence på baggrund af et skitseprojekt udarbejdet af de to bygherrers rådgivere, fortæller Gert Gregersen, der er afdelingsleder i virksomheden.

– Det betød, at disponeringen og det arkitektoniske udtryk stort set var fastlagt i udbuddet. Hos Dansk Boligbyg overtog vi skitseprojektet og omsatte det til et bygbart projektgrundlag. Når udbuddet har den form, er vores handlefrihed naturligvis begrænset, men vi har haft mulighed for at finpudse detaljer og sætte et par fingeraftryk, siger han.

Dansk Boligbyg har som totalentreprenør stået for alt omkring opførelsen af byggeriet. Det har blandt andet omfattet gangstierne, de små haveanlæg, brændestablen og den lille hvide pavillon. Det fungerer som interiør i demens-landsbyen, hvor det giver daglige oplevelser og genkalder minder hos dens beboere.

– Vi har gjort meget ud af udearealerne, så de opleves som trygge og hjemlige. For en byggemand har det været spændende med et projekt, der er så meget anderledes, end det vi er vant til. Vi har skullet tage mange hensyn blandt andet til, hvordan demente reagerer på farver, lys og støj. Eg er et gennemgående tema i byggeriet både som træ og farve, fordi det er rart for demente. Det vækker minder, og det vækker følelser. Derfor har vi lagt et vinylgulv med egetræslook i dagcentret, forklarer Gert Gregersen.

Pleje og aflastning

Demenscenter Tornhøjhaven omfatter et dagcenter, 66 plejehjemsboliger og seks aflastningsboliger. Sidstnævnte er forbeholdt borgere, der befinder sig i faserne mellem hjem, sygehus og plejebolig. De kan også benyttes, hvis en ægtefælle til en hjemmeboende demensramt ønsker at blive aflastet i en periode.

De 66 plejehjemsboliger er placeret i punkthuse og opdelt i boenheder på 6 plus 6. Hertil er der knyttet et fælles køkken. Køkkenet er tilsvarende mindre i boenheden med de resterende seks plejehjemsboliger. Dagcentret, der er indrettet i en selvstændig bygning midt på grunden, skal fungere som tilknytningssted for borgere, der er ved at udvikle demens.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala