Cimbria Parken

:
november 2018
Cimbria Parken - skalmur

Bygningernes base er udført med rødt skalmurværk for maksimal robusthed. Murværket beklæder de bærende betonelementer fra Contiga Tinglev A/S – her den lokalt forankrede leverandør.

Cimbria Parken - køkken

Cimbria Parken har maksimalt lysindfald gennem store glaspartier til boliger med lyse trægulve og lækre, hvidlakerede køkkener med bl.a. Emfang ESL145 fra Exhausto A/S.

Cimbria Parken - altaner

Cimbria Parken har sit navn efter det byggemarked, som engang lå på adressen. Placeringen af boligejendommene er central i Aabenraa ved Reberbanevej og Gasværksvej.

Cimbria Parken - skærmtegl

Facadernes beklædning består af skærmtegl og aluminiumskassetter som de to dominerende materialer, vekslende med glas- og vinduespartier og udkragede altaner.

Cimbria Parken - facader

Totalentreprisen, der leveres af STB Byg A/S fra Vejle, indeholder tre solitære bygninger forskudt for hinanden, så det totale projekt ikke dominerer området.

previous next

Stål-innovation i Aabenraa

Cimbria Parken i Aabenraa tilbyder i sin første etape 66 moderne lejligheder i to- og trerums versioner. De er blevet til i en nytænkende proces

Byggefakta

Cimbria Parken
Gasværksvej 1-11
6200 Aabenraa
Danmark

Bygherre:
Domea
Bygherrerådgiver:
Arkitektfirmaet 78 A/S, Cowi A/S
Arkitekt:
Sweco Architects A/S
Totalentreprenør:
STB Byg A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Andre aktører:
Cembrit A/S, Exhausto
Areal:
7700 kvm.
Byggesum: 
94 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2016 - juni 2018

Det er ikke så sjældent de ydre omstændigheder, der kan provokere innovation. Det var også tilfældet i udbudsfasen af projektet Cimbria Parken i Aabenraa, 102 almene lejeboliger i to etaper. For de tre bygninger i etape 1 stod bygherren, boligselskabet Domea S.M.B.A., med et strammende budget, som efterlyste billigere metoder til at opføre de bærende konstruktioner end de historisk velkendte betonelementer.

Det blev totalentreprenøren STM Byg A/S, som efter en idé fra sin egen projekteringsafdeling kom op med en i dansk sammenhæng mindre anvendt løsning: at supplere traditionens bærende beton med stålsøjler og -bjælker til lukning med lette vægge, glaspartier og vinduer, vindgips og facadebeklædning. Det er konstruktionsmetoder med markant udbredelse i f.eks. Storbritannien og USA, men som pga. betonelementernes markedsdominans har fået mindre opmærksomhed herhjemme.

– Stålet er billigere i indkøb og gav projektet den efterspurgte økonomiske fordel; i denne fase mest fordi alle var villige til at investere i innovation og udvikling, konstaterer projektchef Michael Jessen. For processen stiller krav til et øget tilsyn og en nøje kvalitetskontrol og har behov for øgede ressourcer til koordinering og logistik. Det er omstændigheder ved den kombinerede anvendelse af stål og beton, der er med til at fakturere flere arbejdstimer.

Projektet kan også – som tilfældet var her – være delvis udviklet til en brugssituation med store, ubrudte rumforløb, hvor et antal bærende søjler ikke er optimalt.

– Det løste vi i samarbejde med en af leverandørerne af betonelementer (Contiga Tinglev A/S), som leverede ekstra forstærkede og armerede vægge og søjler, som kunne optage kræfterne fra større spænd, observerer Michael Jessen.

Just-in-time

Logistikmæssigt er udfordringen, at byggeriets materialer og komponenter skal ankomme just-in-time efter principperne i trimmet byggeri (Lean), så søjler, bjælker, dæk og vægge ville ankomme og være klar til montage efter den stramt styrede produktionskalender.

– Endelig, siger Michael Jessen, opnås størst fordel af den trimmede proces ved optimeret anvendelse af præfabrikation. Det gjaldt også badeværelserne, der ankom som kabiner, men i en let version til de stålbårne etager, forklarer projektchefen. Michael Jessen understreger, at et banebrydende projekt som Cimbria Parken altid vil kræve en større investering af tid, men at erfaringerne peger i retning af, at alternativet til betonelementer er klar til at videreføre, også i kommende projekter, når betonelement-producenterne er pressede af de aktuelt travle byggepladser.

Vigtige boliger

Cimbria Parken i Aabenraa har i sin første etape klargjort 66 nye to- og trerums boliger sammen med den dagligvarebutik, som ligger i stueetagen under to af de tre boligbygninger. Udlejningen af boligerne skete på en enkelt udlejerarrangeret aften i foråret, da byggeriets første etape nærmede sig sin afslutning. Derfor er den næste etape da også allerede gået i gang.

– De nye bynære boliger er en vigtig brik i byens indsats for at trække flere borgere til Aabenraa, og projektet passer godt ind i planerne om også at udvikle den nordlige ende af gågaden, pointerer de projekterende rådgivere.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala