Kraftvarmeværk Lisbjerg

:
maj 2017
Kraftvarmeværk Lisbjerg - Byggeriet

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk er bygget sammen med det eksisterende forbrændingsanlæg og markerer sig skulpturelt i landskabet. Skorstenen til højre bliver fjernet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen

Kedelbygningen er en stålkonstruktion, hvilket tydeligt opleves indefra. Danpro Steel Construction A/S har leveret og monteret stålet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Projektet

Ud over den store kedelbygning omfatter projektet også halmlager, transportbånd til flis, akkumuleringstank mv. Persolit Entreprenørfirma A/S og Persolit Stilladsfirma A/S har været involveret i isolering og beklædning af akkumulatortanken.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedlen

I kedelbygningens hjerte, ved kedlen til forbrænding af halm i store mængder.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Tagkonstruktionen

Danpro Steel Construction A/S i gang med montage af tagkonstruktionen til kedelbygningen. Fem mobilkraner (fra 100-750 tons) i gang på samme tid. Foto: Danpro Steel Construction A/S.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Glasfacaden

De grønlige glasfacader består af et dobbelt lag Profilit-glas, leveret af A.E. Stålmontage A/S. Glasfacaden påvirkes af dagslyset både indefra og udefra og udgør en stor del af bygningens arkitektoniske udtryk.

previous next

Skulpturelt kraftvarmeværk

Tre bygningskroppe i glasfacader fremstår på afstand som et stykke moderne industriarkitektur. Det er et af landets største halmkraftværker

Byggefakta

Kraftvarmeværk Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune, Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Totalrådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Andre aktører:
MT Højgaard A/S, Danpro Steel Construction A/S, AE Stålmontage A/S, Persolit Entreprenørfirma A/S
Areal:
6800 kvm.
Byggesum: 
1.009 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - Februar 2017

Affaldscentret i Lisbjerg, nord for Aarhus, blev opført i begyndelsen af 00’erne og producerer fjernvarme af affald. Affaldsforbrændingsanlægget er bygget oven på et anlæg fra 1978. Nu har anlægget fået en markant udvidelse med et biomasse-kraftvarmeværk, der brænder primært halm, men også delvist flis til produktion af fjernvarme og el til aarhusianerne. Den nye kedelbygning er placeret i forlængelse af det eksisterende anlæg, men som en selvstændig bygning, og de nu tre glasklædte bygninger står, sammen med skorstenen, som et markant landmærke i landskabet. Bygningerne tilhører den store, industrielle skala, og det bærer det arkitektoniske udtryk også præg af.

Grøn energi

Aarhus Kommunes klimavarmeplan for fjernvarmeproduktionen i Aarhus og omegn arbejder med en gradvis grøn omstilling til CO2-neutral produktion i 2030. På affaldsforbrændingen i Lisbjerg leveres 20 pct. af fjernvarmen, mens det nye biomassefyrede kraftvarmeværk (halm, flis) står for yderligere 20 pct. På Studstrupværket i Aarhus, der tidligere har været et kulkraftværk, brændes nu i stedet overvejende træpiller, hvilket står for den resterende del af fjernvarmeproduktionen.

Byen er altså stærkt på vej til en effektiv energiforsyning uden fossile brændsler. Halmkraftværker bliver opført flere steder i landet og har den fordel, at halmen kan hentes i lokalområdet. Alternativt kan der fyres op mod 50 pct. flis sammen med halmen. Til det nye anlæg i Lisbjerg skal der dagligt leveres halm fra 66 lastbiler. Det bliver til 230.000 tons halm om året. I den nye halmlagerbygning er der plads til knap tre døgns halmforbrug (det er 3.168 halmballer).

En serie af bygninger

Byggeriet af det nye biomassefyrede kraftværk er forløbet siden 2014 og er i øjeblikket ved at blive testet, inden den egentlige produktion. Ud over halmlageret omfatter byggeriet kedelbygning­en med glasfacader, der er 45 m høje. Her er ud over kedlen også turbine, røggasrensningsanlæg. Ved siden af kedelbygningen står den nye varmeakkumuleringstank, der gemmer varmt vand til de tidspunkter af døgnet, hvor forbruget er størst. Derudover er der flisebehandlingsbygningen, omkastbygningen og transportbånd. En ny skorsten på 104 m er støbt i beton og skal benyttes af begge anlæg og dermed erstatte den eksisterende. Den ældre skorsten skal rives ned.
Industriarkitektur

Set på afstand fungerer de nu tre bygningskroppe i glasfacader, der udgør kraftvarmeværket, sammen med skorstenen som en enkel og udtryksfuld helhed. Et stykke moderne industriarkitektur, der ikke blot er en maskine, men som også har sin egen æstetik og giver noget tilbage til omgivelserne. Der på bakken ved Lisbjerg ses bygningerne på lang afstand og markerer sig som vældige skulpturer omkring skorstenen. Glasfacaderne skifter udtryk med lyset og vejr­et og er derved meget foranderlige. Indefra betyder glasfacaden, at dagslyset bliver fordelt mere diffust gennem de store flader og giver et behageligt rum at arbejde i. Friis & Moltke Architects har tegnet hele anlægget og har også tegnet andre kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg, hvorfor de har en del erfaring med at arbejde i den store skala. For affaldsforbrænding­en og biomassefyret i Lisbjerg gælder, at det arkitektonisk er blevet samlet som anlæg, og de bygningsprincipper, der præger det ældste anlæg, er videreført til det nye byggeri. Gangbroer i højden forbinder også bygningerne og kan også fungere som en slags gallerigang som udstilling til besøgende.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København