Baldersbo

:
maj 2017
Baldersbo - Bebyggelsen

De 45 boliger i tæt-lav-parkbebyggelsen Baldersbo, afd. 8, er opført i perioden 1959-63 og er nu blevet totalrenoveret og ombygget til moderne standard. Bebyggelsen består af fire hovedblokke i to etager med i alt ni sidebygninger i en etage.

Baldersbo - Lejlighederne

En stor del af lejlighederne har loft til kip, mens alle har fået helt nye overflader, køkkener og badeværelser. Her en lejlighed i en sidebygning med to værelser og stort åbent køkken/stuerum.

Baldersbo - Badeværelserne

Alle lejligheder har fået nye og større badeværelser, der opfylder tilgængelighedskravene i BR10.

previous next

Almene boliger løftet til moderne standard

Med en gennemgribende renovering og modernisering bringes en mindre tæt-lav parkbebyggelse i Ballerup op til et moderne niveau og tilføjes ny herlighedsværdi

Byggefakta

Baldersbo
Gl. Skolevej 1-25
2750 Ballerup
Danmark

Bygherre:
Boligselskabet Baldersbo
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
Nova5 Arkitekter A/S, Opland Landskabsarkitekter
Hovedentreprenør:
NHH A/S
Ingeniør:
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingenirører A/S, Strunge Jensen A/S
Areal:
3840 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2015 - marts 2017

Med mere end 3.700 boliger fordelt rundt i Ballerup Kommune er Boligselskabet Baldersbo kommunens største boligselskab. Afdeling 8 er en for den tid ret typisk tæt-lav parkbebyggelse opført i perioden 1959-63 med 45 boliger fordelt på 13 treværelses- og 32 fireværelseslejligheder. Bebyggelsen er opført med fire hovedblokke i to etager med krybekælder. Hovedblokkene har hver to til tre lavere sidebygninger i en etage og fuld kælder.

Bygningerne var trods tidligere renoveringer i dårlig stand med udtalte problemer med fugtoptrængning, skimmelvækst, stort varmetab, utætte facader og lydgener både mellem lejlighederne og fra trapperne. En miljøsanering har også været en del af projektet, da der i de indledende byggetekniske undersøgelser blev konstateret blyholdig maling og PCB i byggeriet.

Kun trappen tilbage

– Det var problemerne med skimmelsvamp, der satte det hele i gang. Området er utroligt fugtigt, og der er lagt dræn i hele græs­areal­et og rundt om bygningerne. Fugten fra krybekælderen i hovedblokkene trængte op i de utætte facader, der var i meget dårlig stand. Ventilationen i krybekældrene var fuldstændigt fejldisponeret og førte til, at den fugtige luft i krybekælderen trængte op i lejlighederne gennem konvektion og kraftige utætheder. Derudover førte kondensering af varm rumluft, i kælderdæk og på ydervæggen over krybekældrenes ventilationsriste, til skimmelvækst, forklarer sagsarkitekt Julie Krogsgaard fra Nova5 Arkitekter A/S.

– I sidehusene er dækkene og de fleste af væggene bevaret, bortset fra der, hvor køkkener og badeværelser er blevet udvidet, men i hovedhusene blev alt flået ud, så kun hovedtrapperne stod tilbage. Bortset fra taget er alt blevet udskiftet eller renoveret. Ved en renovering i 1990 blev facaderne efterisoleret udvendigt og beklædt med Steniplader, men det løste desværre hverken problemerne i krybekælderen eller utæthederne i facaden. I 2003 blev det gamle eternittag udskiftet med et nyt tag med granulatbelagte stålplader og efterisoleret. Taget har mange år igen, så vi har valgt at bevare det og i stedet fokusere på det, der virkeligt trængte, fortæller Julie Krogsgaard.

Grundig efterisolering

– Det var noget af en udfordring at lave først en midlertidig og senere den mere permanente afstivning af hovedhusene efter nedrivning­en af det indvendige. Kun facader og trapper stod tilbage, mens taget blev understøttet af pæle. Når tagene blev bevaret, så var det, fordi de er i udmærket stand og efterisoleret ved renoveringen i 2003, så det blev vurderet, at der ikke var tilstrækkelig gevinst ved yderligere isolering rent energimæssigt. Samtidig ville det gå ud over loftshøjden i de øverste lejligheder, hvor der ikke er så højt helt ude ved tagfoden, hvis der skulle være isoleret indefra, fortæller byggeleder Henrik Hammelsø fra NHH A/S, der har været hovedentreprenør på byggeriet.

– Problemet med de gamle krybekældre er, at de sjældent er ordentligt ventillerede, og så står de og suger varm og fugtig luft ind om sommeren, hvor fugten så trænger ind i konstruktionerne. I stedet har vi støbt et nyt terrændæk og isoleret nedenunder, hvilket også har løst problemet med radon, hvor indtrængningen nu ligger langt under det tilladte. Samtidig med terrændækket har vi også lavet nye kloakker, og facaderne er blevet isoleret med 200 mm, så det hele er rigtig godt isoleret nu, siger Henrik Hammelsø.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København