Kraftvarmeværk Lisbjerg

:
maj 2017
Kraftvarmeværk Lisbjerg - Byggeriet

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk er bygget sammen med det eksisterende forbrændingsanlæg og markerer sig skulpturelt i landskabet. Skorstenen til højre bliver fjernet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen

Kedelbygningen er en stålkonstruktion, hvilket tydeligt opleves indefra. Danpro Steel Construction A/S har leveret og monteret stålet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Projektet

Ud over den store kedelbygning omfatter projektet også halmlager, transportbånd til flis, akkumuleringstank mv. Persolit Entreprenørfirma A/S og Persolit Stilladsfirma A/S har været involveret i isolering og beklædning af akkumulatortanken.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedlen

I kedelbygningens hjerte, ved kedlen til forbrænding af halm i store mængder.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Tagkonstruktionen

Danpro Steel Construction A/S i gang med montage af tagkonstruktionen til kedelbygningen. Fem mobilkraner (fra 100-750 tons) i gang på samme tid. Foto: Danpro Steel Construction A/S.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Glasfacaden

De grønlige glasfacader består af et dobbelt lag Profilit-glas, leveret af A.E. Stålmontage A/S. Glasfacaden påvirkes af dagslyset både indefra og udefra og udgør en stor del af bygningens arkitektoniske udtryk.

previous next

Skulpturelt kraftvarmeværk

Sider

Byggefakta

Kraftvarmeværk Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune, Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Totalrådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Andre aktører:
MT Højgaard A/S, Danpro Steel Construction A/S, AE Stålmontage A/S, Persolit Entreprenørfirma A/S
Areal:
6800 kvm.
Byggesum: 
1.009 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - Februar 2017

Erfarne entreprenører

Danpro Steel Construction A/S fra Vejle og Persolit Entreprenørfirma A/S fra Munkebo har været meget involveret i opførelsen af kedelbygningen og de omkringliggende bygninger. Medarbejderne fra firmaerne har også været med til opførelsen af de ældre bygning­er og er specialist inden for området med store stålkonstruktioner, broer, industribyggeri samt facadearbejde, teknisk isolering af skibe, isolering og beklædning af tanke, industrianlæg og HVAC i det hele taget. Det betyder, at firmaerne arbejder meget selvstændigt og professionelt omkring byggeriet i forhold til de krav, der stilles af bygherren og dennes rådgivere. I det nye biomassefyrede kraftvarmeværk køres halmballerne i en lind strøm til anlægget, hvor de sendes direkte til forbrænd­ing eller til oplagring. Flis leveres til et depot ved siden af og kan derfra køres via et transportbånd til kedlen.

Stålkonstruktion

Danpro Steel Construction A/S har stået for projektering, fremstilling og montering af stålkonstruktion­er, og Persolit Entreprenørfirma har stået for beklædning af transportbåndbroerne, magnetbygning, omkastbygning og flistransportbygningen. Derudover har de stået for tagarbejde, facader, brandventilation, montering af døre og porte. Isolering og beklædning af akkumuleringstanken er også udført af Persolit Entreprenørfirma A/S. Stålkonstruktionen af taget på kedelbygningen blev forsamlet i fire dele, der blev samlet oppe i luften over bygningen af store mobilkraner, og derefter lagt på plads på bygningen. Et kompliceret stykke arbejde, som af sikkerhedshensyn blev udført over to weekender, hvor der var minimal risiko for personskade. Netop risikoanalyse er en af firmaets store styrker. Direktør og projektchef Karsten Rasmussen fortæller, at Danpro Steel Construction A/S arbejder meget dialogbaseret.

– Vi er proaktive og prøver at se problemerne, inden de opstår, hvorefter vi arbejder på en løsning. Således er dialogen altid konstruktiv.

Fra halm til varme

Bag de rolige, grønlige glasfacader hersker en anden orden, hvor den røde kedel er centrum for produk­­tionen af el og varme. Halmen bringes op til kedlen og er undervejs blevet befriet fra snøre, og halmballen bliver revet op til løst halm. Som sagt er kedlen rød og signalerer derved både varme, hjerte og centrum i det store kedelrum. Varmen fra kedlen overføres til et vand-/damp-system, hvor dampen føres til en turbine, der producerer 37 MW el. Restvarmen udvindes via varmevekslere, som igen producerer 77 MW varme enten direkte til fjernvarmesystemet eller til akkumuleringstanken.

Systemet kan fungere således, at det enten producerer 100 pct. varme eller en kombination af el og varme. Røgen fra kedlen bliver renset med forskellige typer filtre, hvorefter den ledes til skorstenen. 

Under den lange byggeproces med først bygninger og derefter produktionsanlægget er der anvendt en del stilladser, særligt indenfor. Persolit Stilladsfirma A/S har leveret flere typer stilladser til f.eks. montering af kedel, beklædning og isolering af akkumuleringstank, glasfacader, montering af rør, kabler og installationsarbejder. Desuden har de monteret et hængestillads oppe under stålkonstruktionen i tagkonstruktionen. Stilladset blev monteret nede på terræn og løftet op sammen med tagkonstruktionen. Stilladset skulle bruges til installationsarbejder oppe under taget.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København