Kraftvarmeværk Lisbjerg

:
maj 2017
Kraftvarmeværk Lisbjerg - Byggeriet

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk er bygget sammen med det eksisterende forbrændingsanlæg og markerer sig skulpturelt i landskabet. Skorstenen til højre bliver fjernet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen

Kedelbygningen er en stålkonstruktion, hvilket tydeligt opleves indefra. Danpro Steel Construction A/S har leveret og monteret stålet.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Projektet

Ud over den store kedelbygning omfatter projektet også halmlager, transportbånd til flis, akkumuleringstank mv. Persolit Entreprenørfirma A/S og Persolit Stilladsfirma A/S har været involveret i isolering og beklædning af akkumulatortanken.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedlen

I kedelbygningens hjerte, ved kedlen til forbrænding af halm i store mængder.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Tagkonstruktionen

Danpro Steel Construction A/S i gang med montage af tagkonstruktionen til kedelbygningen. Fem mobilkraner (fra 100-750 tons) i gang på samme tid. Foto: Danpro Steel Construction A/S.

Kraftvarmeværk Lisbjerg - Glasfacaden

De grønlige glasfacader består af et dobbelt lag Profilit-glas, leveret af A.E. Stålmontage A/S. Glasfacaden påvirkes af dagslyset både indefra og udefra og udgør en stor del af bygningens arkitektoniske udtryk.

previous next

Skulpturelt kraftvarmeværk

Sider

Byggefakta

Kraftvarmeværk Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune, Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Totalrådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Andre aktører:
MT Højgaard A/S, Danpro Steel Construction A/S, AE Stålmontage A/S, Persolit Entreprenørfirma A/S
Areal:
6800 kvm.
Byggesum: 
1.009 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - Februar 2017

Synlig konstruktion

Den 45 m høje bygning med kedel, turbine og rør er opført som en stålkonstruktion, hvorefter facaden har sin egen konstruktion. Stålkonstruktionen er synlig indenfor og står som et net foran glasset. Udefra kan konstruktionen anes gennem glasfacaden. Danpro Steel­ Construction A/S er specia­lis­­t­er i den type stålkonstruktioner og har stået for levering, montering og styring på pladsen. Cowi A/S har beregnet hovedlinjerne, mens Danpro Steel Construction A/S har projekteret detaljerne med egne rådgivere. Medarbejderne i firmaet har også leveret og monteret stål på den ældre bygning, hvilket giver et trygt samarbejde for alle parter. Ud over bygningsstål leverer firmaet også stål til facader, broer og forskellige typer anlæg over hele verden.

De store bygninger ved kraftværket i Lisbjerg er opført med en in situ-støbt, 6 m høj sokkel i beton, som herefter afløses af 3 m sorte trapezplader og jalousiriste og med sandwichelementer bag. Basen i beton og trapezplader og sekundære bygninger i terræn skjules på afstand af skovbevoksning­en omkring, men tættere på giver det anlægget et grafisk udtryk.

Markante glasfacader

Herover starter glasfacaderne med Profilit-glas fra Pilkington. A.E. Stålmontage A/S har leveret og monteret de 5.076 kvm Profilit-glas, som sidder i dobbelt lag, og derudover 2.200 kvm trapezplader. Facadebeklædningen i galvaniseret stål på de to taghuse, på taget af kedelhuset, er også fra A.E. Stålmontage A/S.

Detaljer omkring glasmontagen: Top- og bundskinner monteres som det første, herefter sættes klodserne i skinnerne, og bagglasset løftes op i topskinnen og sænkes ned i bundskinnen, og glassets holdes på plads. Klodsernes funktion er at styre glassene, når forsideglasset sættes ind. Alle samlinger er fuget på indvendig side af glasvæggen og herefter udvendig for at sikre tæthed for vejrlig.

A.E. Stålmontage A/S har leveret glasfacader­ne til de ældre bygninger og har stor ekspertise i netop Profilit-glas, der også kaldes industriglas. Det bruges traditionelt til industribygninger, hvor man ønsker dagslys. I dette anlæg bidrager de changerende, sprøde glasfacader til det arkitektoniske helhedsudtryk og understreg­er­­ stedets industrielle (grønne) funktion.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København