Professionshøjskolen Metropol (2017)

:
maj 2017
Professionshøjskolen Metropol (2017) - Elementerne

Bygning F, Professionernes Praksishus, har fået tilføjet en helt ny overetage opbygget i stålrammer og præfabrikerede tagelementer.

Professionshøjskolen Metropol (2017) - Interiøret

Som det første af sin art har man i Praksishuset opbygget en række simulationsmiljøer, hvor de studerende kan træne deres fag under realistiske forhold – her et helt hospitalsafsnit.

Professionshøjskolen Metropol (2017) - Byggeriet

Den markante nybyggede Bygning B har facader beklædt med perforerede cortenstålsplader og rummer faciliteter for de studerende inden for ernæring og bioanalyse.

Professionshøjskolen Metropol (2017) - Beklædningen

Bygning B er grundlæggende et betonhus, og beklædningen med perforerede stålplader giver et indtryk af tyngde på afstand, men når man kommer tættere på, får pladerne en anderledes og mere sløragtig effekt.

Professionshøjskolen Metropol (2017) - Kantinen

Den nye kantineudvidelse i Bygning B åbner sig op mod Sigurdsgade og det nye udemiljø, hvor campusområdet tidligere vendte ryggen til gaden.

previous next

Multifunktionel campus i opgraderet version

Med en kompliceret om- og tilbygning får Professionshøjskolen Metropol opgraderet sine tværfaglige undervisningsfaciliteter og åbnet op mod den omgivende by

Byggefakta

Professionshøjskolen Metropol (2017)
Sigurdsgade 26-34
2200 København N
Danmark

Bygherre:
Professionshøjskolen Metropol
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Totalrådgiver:
Kant Arkitekter A/S
Arkitekt:
Kant Arkitekter A/S, ACT Active City Transformation
Hovedentreprenør:
Elindco Byggefirma A/S
Ingeniør:
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Andre aktører:
Audio-Visuelt Centrum A/S, Vanpee A/S
Areal:
11600 kvm.
Byggesum: 
150 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2015 - marts 2017

Professionshøjskolen Metropol i København samler 16 forskellige grunduddannelser og en række efter- og videreuddannelser bredt inden for sundhedsområdet.

Metropol har omkring 10.000 studerende fordelt på flere campusser. Med projektet for Metropol i Haraldsgade har det være tanken at skabe sammenhæng mellem den store palet af professionsuddannelser med fokus på nye aktiviteter og samarbejder. Projektet har åbnet campusområdet mod Sigurdsgade og omfatter både byrummet, uderum og tre konkrete bygninger.

Bygning A har ved en total indvendig ombygning og miljøsanering fået nye laboratorier, undervisningslokaler og åbne studiemiljøer. 

Bygning F, Praksishuset, er blevet totalt ombygget indeni og har fået tilføjet en ekstra etage. Huset er indrettet med en række simulationsmiljøer, hospitalsgang, fødegang, ældrebolig osv., hvor de studerende kan træne i realis­tiske omgivelser. 

Bygning B er en nybygning med karakteristiske facader beklædt med cortenstålplader. Den rummer ny kantine, køkkener, laboratorier og studiepladser. 
Projektet giver, ud over de nye faciliteter, Metropol en ny arkitektonisk identitet og synlighed.

Lang programmeringsfase

– Vi startede med en fem måneder lang programmeringsfase, hvor vi udarbejdede byggeprogrammet i samarbejde med brugerne, som kommer fra en lang række fag, der er både laboranter, bioanalytikere, jordemødre og ernæringsuddannelser, så vi skulle have styr på de mange faglokaler. Bygning A er især til laboranterne, Praksishuset bruges blandet af jordemødre og sosu’er, mens den nye bygning B er til ernæringsuddannelserne og bioanalytikere, men de generelle undervisningslokaler kan i øvrigt bruges af alle, fortæller sagsarkitekt Rune Bech fra Kant Arkitekter.

Teknisk krævende

– Det har været en spændende og udfordrende opgave, fordi vi har haft et lille byggepladsareal at arbejde på. I bygning A byggede vi nye undervisningslokaler og laboratorier på de øvrige etager, mens laboratorierne på 2. sal skulle fungere normalt, og i bygning F har vi gennembrudt og forstærket dækkene, fordi vi skulle have to ståltrapper, en ny elevatorkerne i beton og to stabiliserende betonvægge op igennem huset. Øverst har vi lagt en ekstra etage på, som er opbygget af stålrammer og præfabrikerede tagelementer, der er blevet hejst på plads, fortæller projektchef Bjarne Andersen fra hovedentreprenøren Elindco Byggefirma A/S.

– Den største udfordring har nok været al teknikken – at få CTS-systemet, dvs. styringen af varme, luftudskiftning osv., til at fungere i sammenhæng med de andre bygninger. Laboratorierne i A og B er forsynet med mange installation­er i form af afløb, varmt og koldt vand, demineraliseret vand, gas, vakuum og ilt. For at holde styr på alle de installationer og undgå kollisioner, bruger vi et program, der hedder Solibri, hvor vi henter de tekniske filer fra Revit ind, siger Bjarne Andersen.

De grundlæggende betonkonstruktioner, hele råhusets bærende kerne i form af bagmure, skillevægge, søjler, bjælker og huldæk i den nye bygning B, er produceret og monteret af Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København