Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen

  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Glasfacaden
  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Tagkonstruktionen
  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedlen
  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Projektet
  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen
  • Kraftvarmeværk Lisbjerg - Byggeriet
Kraftvarmeværk Lisbjerg - Kedelbygningen