Korsløkkeparken

:
maj 2017
Korsløkkeparken - Projektet

De førhen meget ensartede facader har nu fået stor variation.

Korsløkkeparken - Udendørsarealerne

De fem boligblokke med tilhørende udendørsarealer har fået et markant funktionelt og visuelt kvalitetsløft.

Korsløkkeparken - Opgangene

Alle opgange er nu tilgængelige via elevator.

previous next

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Korsløkkeparkens boligblokke i Odense er blevet løftet markant med ambitiøs helhedsplan og totalrenovering

Byggefakta

Korsløkkeparken
Korsløkkevej
5220 Odense
Danmark

Bygherre:
Fyns Almennyttige Boligselskab
Totalrådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
C & W Arkitekter A/S, Archidea Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Helge Frandsen A/S
Areal:
30000 kvm.
Byggesum: 
400 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - december 2016

Beboerne i Korsløkkeparken, afd. 37, kan glæde sig over helt nye lejligheder, hvor alt er udskiftet og forbedret funktionelt og miljømæssigt, mens hele boligkvarteret fremstår langt mere varieret, med nyanlagte udendørsarealer og høj tilgængelighedsgrad.

Renoveringsprojektet er Fyns største, og afd. 37 er første etape ud af fire i en yderst omfattende helhedsplan for Korsløkkeparken, der samlet set afsluttes i 2020. Sidste lejlighed i afd. 37 blev afleveret ultimo 2016.

– Afdelingens fem femetagersboligblokke med 386 lejligheder, som nu er reduceret til 384, fremstod ensformigt, nedslidt og utidssvarende, fortæller projektchef Henrik Max Rasmussen fra Fyns Almennyttige Boligselskab, som er bygherren.

– I dag står vi med fem indbydende og varierede boligblokke med attraktive lejligheder og udearealer, der funktionelt, stil- og miljømæssigt er opgraderede et godt stykke ud i fremtiden. Vi har lagt stor vægt på bæredygtigheden i både renoveringsprocessen og det færdige boligkvarter samt på tilgængeligheden, hvor vi har etableret elevatorer til hver eneste opgang. Udendørsarealerne er lagt helt om, og her er der etableret LAR, lokal afledning af regnvand. Vi fik Odense Bæredygtighedspris 2015 for Korsløkken-projektet på grund af dets helhedsorienterede indtænkning af miljøtiltag, social indsats og beboerinvolvering, jobskabelse og arbejdsmiljø, siger Henrik Max Rasmussen.

Større variation i udtrykket

Archidea Arkitekter og C & W Arkitekter har på kreativ vis skabt variation og spændende detaljer. Projekt- og byggeleder Kim Fink fra C & W Arkitekter fortæller:

– Det gennemgribende renoveringsprojekt har resulteret i et moderne og attraktivt boligkvarter med organiske former i udendørsarealerne, nye belægninger og grønne områder samt afledning og opsamling af nedsivende regnvand. Der er skabt forskellighed og variation i facaderne ud mod Nyborgvej og mod have-/gårdsiden, f.eks. via fremspringende karnapper, nye altaner og påbyggede elevatortårne. Samtlige lejligheder har nu fået altan og er blevet tilgængelige via elevator. Der er tilføj­et nye detaljer i andre materialer og farvenuancer til de eksisterende gulstensfacader. Flere af lejlighederne er gennemlyste, og mange har fået moderne indretninger. Der er kommet nye installationer, ny ventilation, nye køkkener og bad og ny teknologi i form af dørtelefoner med video, ligesom alle lejligheder er klargjort til fibernet fra flere udbydere.

Miljørigtig håndtering

5E Byg er hovedentreprenør på projektet, som har været deres hidtil største og samtidig en god øvelse i samarbejde og koordinering af arbejdsmiljø og håndtering af farlige byggematerialer.

– Projektet har været en stor udfordring, med mange miljøfremmede stoffer såsom asbest, bly, kviksølv og PCB. Vi har haft et godt samarbejde med projektets andre aktører og bl.a. Arbejdstilsynet og Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og vi har hele vejen igennem haft stor fokus på sikkerheden på byggepladsen samt inddragelsen af og hensynet til beboerne, siger ingeniør og projektleder Jesper Kidholm Lund og fortsætter:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København