Glostrup Hospital

:
juni 2015

Det cirkulære P-hus ved Glostrup Hospital opført af 5E Byg A/S som entreprenører og tegnet af Christensen & Co Arkitekter har en blød, retningsløs form Foto: Bo Bolther.

Ydervæggene er udført som betonelementer med en brystningshøjde på 45 og grønne vækstvægge, der følger årstiden. Foto: Lassen Landskab.

Facaden har arkitektonisk bevidst fået åbninger, der lukker dagslys og frisk luft ind og sparer på energiforbruget til belysning og ventilation. Foto: Lassen Landskab.

previous next

Cirkulær parkering i grøn beklædning

P-huset ved Glostrup Hospital med plads til næsten 500 biler er opført med en spiralformet vækstvæg i facaden

Byggefakta

Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
Glostrup
Danmark

Bygherre:
Region Hovedstaden
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Christensen & Co Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Grontmij A/S
Areal:
12162 kvm.
Byggesum: 
64 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2014 - december 2014

Det nye parkeringshus ved Glostrup Hospital har fået sit eget skulpturelle statement som afslutning på hospitalets store parkeringsareal, nemlig et grønt P-hus for biler, der signalerer bæredygtig merværdi i en verden, der ofte er præget af beton alene.

Parkeringshuset er med 5E Byg A/S som rådgiver og totalentreprenør opført som en stor, opretstående, cylindrisk snegl med spiralformede vækstvægge som facade, der underbygger og fremhæver bygningens konstruktion og formål, hvor bilernes bevægelser bliver synlige takket være den transparente opbygning. Det er samtidig en udformning, der udnytter arealet optimalt og giver plads til 485 biler samt ladestandere til i første omgang fem elbiler.

Med placeringen i landskabet mellem hospital og et vandtårn blev der valgt en blød, retningsløs form, som den cirkulære bygning er. Desuden er den cirkulære form opbygget i spiral faktisk den mest effektive måde at udnytte et p-hus på arealmæssigt, fremhæver Michael Christensen fra arkitektfirmaet Christensen & Co Arkitekter, der har tegnet bygningen.

Godt 16 meter højt

Formatet på bygningen er 16,6 meter i højden og en samlet diameter for huset på 60,2 meter, og kørebanen er etableret som en 17 meter bred rampe med fem meter dybe p-pladser i hver side af kørefladen. Ydervæggene er udført som betonelementer med en brystningshøjde på 45 cm og med huller til etablering af værn, der har en højde på 75 cm, så den samlede afskærmningshøjde er på 1,2 meter. Udenpå ydervæggen er den grønne væg placeret, der følger kørefladens stigning – og den er udført i vandretliggende vinkelstål der er monteret i facadehullerne.

Den grønne dimension

Facaden er beplantet og har arkitektonisk bevidst fået åbninger, der lukker dagslys og frisk luft ind som er med til at understrege bæredygtigsheds-filosofien, fordi det sparer på energiforbruget til belysning og ventilation.

Parkeringshusets beplantede facade består af forskellige stauder, afstemt med planteleverandør, bygherre og brandmyndigheder. Der er taget højde for de forskellige verdenshjørner, sol, skygge, tørke, frost alt efter placeringen på bygningen. Samtlige planter er hjemmehørende arter, fortæller Henriette Fischer Juhl fra Lassen Landskab, der har projekteret opgaven med beplantning og begrønning. Det hollandske firma Sempergreen har stået for den konkrete opbygning af de grønne vægge og har også ansvaret for driften.

Der er samtidig etableret mulighed for at genanvende regnvand fra P-huset selv til vanding af facadebeplantning m.v. I parkeringshusets gård er der etableret et opsamlings/nedsivnings bassin til opsamling af regnvand. Regnvandet genanvendes til vanding, samtidig med at bassinet også forebygger oversvømmede kloakker ved store regnskyl

Regnbed i gårdrum

I gårdrummet er der plantet sølvpiletræer på en forhøjning i forbindelse med et regnbed. Træerne er belyste med det formål at skabe belyste vertikale flader som tryghedsskabende udsigts- og orienteringspunkter, at skabe en visuel forbindelse på tværs af p-huset, mellem belyste træer på pladsen og belyste træer inde i p-husets midte.

Grupperne af platantræer ved ind- og udkørsel belyses desuden af spot på mast, der oplyser træerne og området foran træerne/mellem træer og p-hus gennem trækronerne, så pladsens belysning krydres med skyggemønsteret fra grene og blade.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 3

Forsyningsanlæg

Aquatarium

Det lærende vandværk

Offentlige kontorer

Billund Rådhus

Rådhus for børn og andre borgere

Bolig

Bispehaven

Atriumhuset

Pengeinstitut

BKS

Et topsikret kontantcenter

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Trivsel i uderummet

Uddannelsescenter

CBS - Graduate House

Fra privathospital til kandidathus

Hospital

DNU

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Kulturcenter

Dokk1

Bibliotek sammenbinder byens flader

Bolig

Egedalsvænge

Farveforvandlet boligblokke

Skole

Faaborg Sundskole

Indskolingen med det grønne multirum

Parkeringshus

Glostrup Hospital

Cirkulær parkering i grøn beklædning

Distributionscenter

GLS Aalborg

Bygningen er som én stor maskine

Hospital

Gudenå Hospice

Hospice med åbne øjne

Bolig

Hørning Parken

Skulpturer i det grønne

Uddannelsescenter

Kolding HF & VUC

Det gyldne videns-tempel

Forlystelsescenter

Korsbæk på Bakken

Matador-byen bliver genskabt

Bolig

Krøyers Plads

Havnens huse - før og nu

Kontorhus

Pakhuset

Flerbrugerhus på Langelinie

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Vonsildhave

Plejeboliger med hjemligt præg og indbygget tryghed

Bolig

Præstemarken

Renovering efter en stram og effektiv plan

Shoppingcenter

Rosengårdcentret

Modens triumf i Lilla gade

Sundhedscenter

Sundhedscenter Kolding

Et imødekommende hus med sundhed i centrum

Bolig

Vapnagaard

Facadeflirt i Vapnagaard