Dokk1

:
juli 2015

Hovedtrappen til biblioteket leder folk op over sporet til indgangen og den omkransende terrasse, som er en vigtig del af det nye offentlige rum.

Bygningens store udhæng indrammer udsigten, og skaber en fin overdækket mellemzone. Trapperne fra plateauet er også tænkt som et sted for ophold i godt vejr.

P. Olesen & Sønner A/S har haft travlt med at fjerne både bygninger, kajanlæg og spunsvægge i vandet i forbindelse med opførelsen af Dokk1.

Bibliotekets ankomst indbyder til at bevæge sig rundt i huset, da man fornemmer flere typer rum og funktioner hænge sammen, mens dagslys fra facaden og voids giver en fin stemning til stedet.

Fra bibliotekets indgangsetage bringes man langsomt op via medierampen, der bliver sted for skiftende arrangementer, udstillinger…

previous next

Bibliotek sammenbinder byens flader

Aarhus’ bynære havnearealer har gennemgået en stor forvandling med høj byggeaktivitet de seneste år, men med Dokk1 får byen et offentligt, overdækket byrum, der kobler by og havn

Byggefakta

Dokk1
Honnørkajen 1
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Totalrådgiver:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Hovedentreprenør:
NCC Construction Danmark A/S
Ingeniør:
Alectia A/S
Andre aktører:
Deko Loft + Væg P/S
Areal:
30000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
august 2011 - maj 2015

Dokk1 er navnet på Aarhus’ hovedbiblioteks nye hus på havnen, på det sted hvor by og havn mødes og Aarhus Å har sit udløb. Et sted i byen, der altid har været domineret af trafik og store bygninger, bliver nu byens nye centrum.

Biblioteket udgør hjertet i det nye offentlige, demokratiske rum og på en overbevisende, arkitektonisk måde, er der skabt en sammenhæng mellem bygning og sted. Urban Mediaspace udgør ikke blot Dokk1 men flere havnepladser langs inderhavnen, der giver plads til forskellige aktiviteter på havnen, men først og fremmest øger det tilgængeligheden langs kysten og fra byens knudepunkter. Store trappeanlæg knytter biblioteket til havnen og udvider dermed det offentlige rum. Dokk1 er også et trafikalt transit med gennemkørsel for cyklister og stop for letbanen (når den er færdigbygget).

Parkeringsanlægget i kælderen har i sig selv været et stort projekt, med et langt efterfølgende test-forløb af den automatiske parkering. Her er plads til 1.000 biler, det kun tager et minut at aflevere og hente. Realdania Byg A/S har bidraget med 500 mio. kr. til etablering af p-anlægget og får ansvaret for den efterfølgende drift.

Forskudte flader

Totalrådgiver på det omfattende byggeri er schmidt hammer lassen architects med underrådgiverne Alectia A/S og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Et tidligt, tæt samarbejde har banet vej for en usædvanlig sammenhæng mellem havnepladser, bygningen og tilknytningen til byen. Kystlinjen, som overgang mellem bygget by og vandets element, bliver opblødt og gradueret med trapper og orienterer sig på en gang mod udsigten til bugten og byens silhuet.

Fladernes horisontale samspil sammenbinder og folder sig ud og indbyder dermed til oplevelser langs den nye kystlinje. Dokk1 er ligeledes en bygning, hvor fladerne tilskrives stor arkitektonisk værdi. Det hævede plateau (terrassen) er knyttet til havnen med flere store trappeanlæg orienteret i flere retninger og bibliotekets to niveauer har også en glidende overgang. Den udkragende tagskive med kontorer, peger ligesom trappeanlæggene i flere retninger, og giver dermed den store bygning sin dynamik.

- Dokk1 er en åben og dynamisk bygning, hvor de forskudte flader skaber rum for fællesskabet. Det har været vores intention, at bygningen fremstår foranderlig og orienterer sig 360 grader i overgangen mellem by og havn, siger Kim Holst Jensen, Arkitekt / Senior Partner schmidt hammer lassen architects.

Oprydning på flere skalatrin

Biblioteket er åbnet for offentligheden 20. Juni efter en lang byggeperiode, men projektet omfatter også frilægning af Aarhus Å, omlægning af trafikken langs havnen, klimasikring af midtbyen, havnepladserne og forberedelser for letbanen.

Havnepladserne og letbanen er fortsat under udarbejdelse. Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S har haft mange opgaver i forbindelse med omdannelsen af industrihavn til fremtidigt rekreativt område. Firmaet har fjernet mindre bygninger, kajanlæg og sidste del af å-dæk og midtervæg i åen. Desuden har P. Olsen & Sønner A/S fjernet spunsvægge ude i vandet fra en flåde, hvor havnepladsen er på vej.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 3

Forsyningsanlæg

Aquatarium

Det lærende vandværk

Offentlige kontorer

Billund Rådhus

Rådhus for børn og andre borgere

Bolig

Bispehaven

Atriumhuset

Pengeinstitut

BKS

Et topsikret kontantcenter

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Trivsel i uderummet

Uddannelsescenter

CBS - Graduate House

Fra privathospital til kandidathus

Hospital

DNU

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Kulturcenter

Dokk1

Bibliotek sammenbinder byens flader

Bolig

Egedalsvænge

Farveforvandlet boligblokke

Skole

Faaborg Sundskole

Indskolingen med det grønne multirum

Parkeringshus

Glostrup Hospital

Cirkulær parkering i grøn beklædning

Distributionscenter

GLS Aalborg

Bygningen er som én stor maskine

Hospital

Gudenå Hospice

Hospice med åbne øjne

Bolig

Hørning Parken

Skulpturer i det grønne

Uddannelsescenter

Kolding HF & VUC

Det gyldne videns-tempel

Forlystelsescenter

Korsbæk på Bakken

Matador-byen bliver genskabt

Bolig

Krøyers Plads

Havnens huse - før og nu

Kontorhus

Pakhuset

Flerbrugerhus på Langelinie

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Vonsildhave

Plejeboliger med hjemligt præg og indbygget tryghed

Bolig

Præstemarken

Renovering efter en stram og effektiv plan

Shoppingcenter

Rosengårdcentret

Modens triumf i Lilla gade

Sundhedscenter

Sundhedscenter Kolding

Et imødekommende hus med sundhed i centrum

Bolig

Vapnagaard

Facadeflirt i Vapnagaard