CBS - Graduate House

:
juni 2015

På 4. salen giver det kvartbuede loft plads til et højloftet rum, der kan bruges til både fester, udstillinger og projektarbejde.

Omdrejningspunktet i huset er det bygningshøje atrium, hvor trappe og gangbroer forbinder etagerne vertikalt og horisontalt. Rummet fungerede tidligere som overdækket gårdhave.

Holmris + Flexform A/S har leveret møbler og inventar til Graduate House, bl.a. auditoriemøblerne, der er specielt udformet og fremstillet til projektet.

previous next

Fra privathospital til kandidathus

Rønnow Arkitekter har løst den svære opgave med at omdanne et tidligere hospital i et ældre betonbyggeri til et helt tidssvarende studiemiljø for cand.merc.-studerende på Copenhagen Business School

Byggefakta

CBS - Graduate House
H.V. Nyholmsvej 21
2000 Frederiksberg
Danmark

Bygherre:
Copenhagen Business School
Arkitekt:
Rønnow Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
G.V.L Entreprise A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Andre aktører:
Deko Loft + Væg P/S
Areal:
6800 kvm.
Byggesum: 
67 mio. kr.
Byggeperiode:
juli 2014 - maj 2015

Da Privathospitalet Hamlet i efteråret 2012 forlod den karakteristiske bygning, som hospitalet havde beboet siden åbningen i 1993, stod huset tomt et stykke tid inden CBS (Copenhagen Business School), indgik en lejeaftale med henblik på at bygge huset om til undervisningsformål.

Efter en gennemgribende renovering rummer huset nye undervisningslokaler, auditorier, produktionskøkken, kantine, gruppearbejdsrum, læsepladser, administrationskontorer og tilhørende sekundære faciliteter fordelt på fem etager plus kælder. Opgaven er løst i delt rådgivning mellem Rønnow Arkitekter A/S på arkitektdelen, inklusive skiltning og inventar, Bascon på alle ingeniøropgaver og C.F. Møller på landskab. Rønnow Arkitekter og Bascon har løst opgaven som en del af deres rammeaftaler med CBS vedrørende byggeteknisk rådgivning på institutionens samlede bygningsmasse på ca. 130.000 etagekvadratmeter. G.V.L Entreprise A/S har været hovedentreprenør på byggeriet.

Gammel kapselfabrik

CBS har de senere år optaget 25 procent flere studerende, hvoraf mange kommer fra udlandet, og den nye bygning, der ligger tæt på CBS’s eksisterende campus, er en vigtig del af udvidelsen af universitetets samlede campus.

- Den oprindelige bygning, en gammel kapselfabrik fra 1930erne, er ombygget og tilbygget af flere omgange. Senest fik bygningen en større tilføjelse i starten af 90erne, tegnet af arkitekt Tage Lyneborg, og det var blandt andet dér, taget fik sin nuværende karakteristiske kontur, fortæller arkitekt Janus Døssing, der er projektleder på Graduate House i CBS’s Afdeling for Plan og Byg.

- Huset rummer studiepladser til ca. 1.600 studerende, men i alt vil omkring 3.000 studerende fra de forskellige cand.merc.- linjer være tilknyttet. Den ny bygning er designet til at kunne tilbyde undervisnings- og studiefaciliteter 24 timer i døgnet. Af samme årsag er det opdelt i sektioner, hvor studieområder og kantine vil kunne tilbyde adgang for de studerende hele døgnet.

Udfordrende loftshøjde

Husets omdrejningspunkt er den tidligere palmehave i midten af bygningen, der nu er blevet et bygningshøjt atrium, hvor en skulpturel konstruktion med trapper og gangbroer forbinder de omliggende etager både horisontalt og vertikalt. Stueetagen er udlagt til bl.a. køkken og kantine, receptionsområde og kontorer, mens de øvrige etager først og fremmest rummer store auditorier til holdundervisning og studieområder i større og mindre miljøer med både arbejdspladser og loungemøblering.

- Udover puslespillet med at indpasse funktionerne i den sammensatte bygning, har den helt store udfordring været at få auditorierne til at fungere optimalt, fortæller Gunilla Rønnow fra Rønnow Arkitekter A/S. En lav nettoloftshøjde på etagerne på kun 2,5 m har betydet, man har måttet udvikle helt nye møbler for at sikre, at alle studerende i hvert auditorium kan se forelæseren, tavler og projektionsskærme. Et yderligere problem er de mange søjler i de fleste auditorier, der har gjort det nødvendigt for arkitekten at tegne møbleringsplaner med sigtelinjer fra hver eneste plads, for at sikre et godt udsyn for tilhørerne. Husets opdeling i zoner kan aflæses i gulvbelægningen, hvor grå markerer kontorer, lys grå lokaler til undervisning og rød er de områder, hvor de studerende har adgang 24 timer i døgnet.

Aktive lofter

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 3

Forsyningsanlæg

Aquatarium

Det lærende vandværk

Offentlige kontorer

Billund Rådhus

Rådhus for børn og andre borgere

Bolig

Bispehaven

Atriumhuset

Pengeinstitut

BKS

Et topsikret kontantcenter

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Trivsel i uderummet

Uddannelsescenter

CBS - Graduate House

Fra privathospital til kandidathus

Hospital

DNU

Det Nye Hospital i Aarhus vokser i højden

Kulturcenter

Dokk1

Bibliotek sammenbinder byens flader

Bolig

Egedalsvænge

Farveforvandlet boligblokke

Skole

Faaborg Sundskole

Indskolingen med det grønne multirum

Parkeringshus

Glostrup Hospital

Cirkulær parkering i grøn beklædning

Distributionscenter

GLS Aalborg

Bygningen er som én stor maskine

Hospital

Gudenå Hospice

Hospice med åbne øjne

Bolig

Hørning Parken

Skulpturer i det grønne

Uddannelsescenter

Kolding HF & VUC

Det gyldne videns-tempel

Forlystelsescenter

Korsbæk på Bakken

Matador-byen bliver genskabt

Bolig

Krøyers Plads

Havnens huse - før og nu

Kontorhus

Pakhuset

Flerbrugerhus på Langelinie

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Vonsildhave

Plejeboliger med hjemligt præg og indbygget tryghed

Bolig

Præstemarken

Renovering efter en stram og effektiv plan

Shoppingcenter

Rosengårdcentret

Modens triumf i Lilla gade

Sundhedscenter

Sundhedscenter Kolding

Et imødekommende hus med sundhed i centrum

Bolig

Vapnagaard

Facadeflirt i Vapnagaard